Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property.

hartanah

Pengiraan duti setem untuk perjanjian sewa rumah dan cara matikan setem di LHDN

Rumah freehold vs leasehold di Malaysia: Yang mana lebih baik

15 Skim Perumahan Kerajaan Untuk Kumpulan B40 Dan M40

Adakah pasaran perumahan Malaysia akan pulih dalam era pasca-pandemik?

Caj penyelenggaraan hartanah hakmilik strata di Malaysia

Yuran penyelenggaraan dan sinking fund: Panduan untuk permilik hartanah strata

Beli rumah subsale di Malaysia: Panduan 7 langkah