Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Berita Pasaran Hartanah Malaysia

Baca berita, kemas kini pasaran, dan trend hartanah Malaysia yang mutakhir.

Subsidi Bersasar Dijangka Bermula 2024

Jangka masa itu ditetapkan setelah tempoh percubaan Sistem Pangkalan Data Utama (PADU) dilaksanakan November ini, sebelum dibuka kepada orang ramai untuk pengesahan kedudukan sosioekonomi mereka pada Januari depan.

13 Sep 2023

Projek Rintis Perumahan Inklusif Madani Akan Dibangunkan di Bandar Utama

Pembinaan itu melibatkan 800 unit rumah dengan pelbagai saiz ruang lantai bagi menampung keperluan golongan sasar yang berbeza.

12 Sep 2023

PBT Perlu Kuat Kuasa Syarat Wajibkan Kontraktor Berdaftar Dengan CIDB

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof berkata PBT juga perlu menguatkuasakan syarat pemilikan sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) kepada syarikat kontraktor memandangkan setakat ini, syarat itu dipersetujui Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT) namun penguatkuasaan di peringkat PBT belum dilaksanakan.

7 Sep 2023

Artikel Terkini