TERMA DAN SYARAT

Kesemua terma dan syarat untuk produk dan perkhidmatan bagi iProperty.com Malaysia Sdn Bhd berhubungan dengan  www.iproperty.com.my  boleh dilihat di bawah.

Sila pastikan bahawa anda telah membaca semua terma dan syarat yang terpakai untuk produk dan perkhidmatan kami.  Dari Tarikh Kuat Kuasa, anda akan dianggap telah bersetuju dengan sebarang terma dan syarat baharu untuk baki kontrak anda bersama kami berdasarkan penggunaaan produk dan perkhidmatan kami secara berterusan.

Terma dan syarat semasa akan terus digunakan sehingga Tarikh Kuat Kuasa dan boleh dilihat di bawah.

A. Pelanggan

1. Pemaju & Pengiklan Lain

(a) Terma Syarat Pelanggan, berkesan pada 1 Julai 2023
(b) Dasar Penggunaan Boleh Diterima, berkesan pada Julai 2021

2. Ejen dan Agensi-Agensi

(a) Terma Syarat Pelanggan, berkesan pada 1 Jun 2023
(b) Dasar Penggunaan Boleh Diterima, berkesan pada Julai 2021

B. Pembekal / Pembekal Perkhidmatan

1. Tatakelakuan Pembekal, berkesan pada Julai 2021

2. Perjanjian Isi Kandungan dan Perkhidmatan, berkesan pada 15 Jun 2023