Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

CCRIS vs CTOS: Beza, Cara Semak 'Blacklist' & Cara Baiki Skor Kredit

test

Setiap peminjam perlu tahu perbezaan antara CCRIS dan CTOS sebelum meminjam dari mana-mana institusi kewangan.

apakah perbezaan di antara ccris dan ctos
© Rachata Teyparsit/ 123RF

Merujuk kepada laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia pada 2023, sejak 2019 hingga Mei 2023, terdapat 34,480 kes kebankrapan yang ditadbir. Daripada jumlah itu, jumlah tertinggi adalah melibatkan golongan berusia 35-44 tahun seramai 13,255 orang.

Sumber: Jabatan Insolvensi Malaysia.

Dalam tempoh sama, pinjaman peribadi adalah pinjaman utama yang menyebabkan kemuflisan di Malaysia, sebanyak 16,937 kes melibatkan kategori ini.

Sumber: Jabatan Insolvensi Malaysia.

Dalam perkembangan terbaru menerusi Bajet 2023, kerajaan akan meminda Akta Insolvensi 1967 untuk meningkatkan tahap hutang yang boleh dikenakan tindakan kemuflisan. Menerusi pindaan ini, individu yang diisytiharkan muflis di bawah jumlah hutang RM50,000 akan dilepaskan serta merta daripada status itu bermula 1 Mac 2023.

Kesemua ini menimbulkan persoalan adakah berhutang ini tidak baik atau mendatangkan masalah? Kenyataan itu pastinya tidak benar dan kedengaran dangkal. Ini kerana pengurusan hutang yang baik dapat mengelakkan kita menjadi muflis. Jadi apa langkah wajar untuk kita sentiasa cakna status kewangan kita? Sudah tentulah dengan skor kredit yang diuruskan CCRIS dan CTOS. Jom kita tengok apa sebenarnya dua perkara ni!

BACAAN POPULAR:
💡 Fahamkan jenis pinjaman perumahan di Malaysia.
💰 Refinance rumah: Taktik untuk menikmati kadar faedah yang lebih rendah.

1. Apa itu CCRIS?

Central Credit Reference Information System (CCRIS) atau Pusat Sistem Maklumat Rujukan Kredit merupakan sistem yang dicipta dan diuruskan oleh Biro Kredit Bank Negara Malaysia (BNM) bagi mendapatkan maklumat kredit mengenai peminjam atau peminjam yang berpotensi ke dalam laporan kredit yang bersepadu. 

Maklumat ini boleh didapati daripada kesemua institusi kewangan di Malaysia. Kesemua institusi kewangan yang terlibat biasanya sudah bersepadu dengan sistem CCRIS dan secara automatik akan menyediakan laporan kredit atau maklumat individu semasa proses kelulusan kredit atau pinjaman.

Setiap institusi kewangan dikehendaki mengemukakan amalan kredit pelanggan mereka untuk sistem berpusat ini. Laporan kredit CCRIS bukanlah merupakan senarai hitam (blaklist) peminjam. Untuk makluman, CCRIS hanya menunjukkan rekod pembayaran balik 12 bulan lepas sahaja. Selepas itu data terdahulu atau lama akan dihapuskan.

2. Apakah maklumat yang terdapat dalam CCRIS?

Laporan kredit CCRIS merangkumi perkara-perkara berikut:

a. Pinjaman terkumpul

Merangkumi pinjaman sewa beli, pinjaman peribadi, pinjaman perumahan, kad kredit dan lain-lain. Maklumat ini turut memaparkan jumlah baki pinjaman, had pinjaman, tabiat pembayaran balik, dan status undang-undang sekiranya ada.

b. Akaun perhatian khas

Kategori ini merupakan Pinjaman Tidak Berbayar/ Non Performing Loans (NPL) atau tertakluk di bawah jadual pengurusan hutang khas seperti yang dirundingkan oleh AKPK.

c. Permohonan pinjaman atau kemudahan kredit yang dibuat dalam tempoh 12 bulan

CCRIS akan memaparkan maklumat mengenai berapa banyak permohonan yang telah diluluskan atau tidak diluluskan serta had limit pembiayaan.

3. Apa itu CTOS?

CTOS ataupun CTOS Data System Sdn. Bhd. merupakan sistem maklumat utama yang digunakan secara meluas oleh majoriti sistem kewangan negara, syarikat perdagangan dan perniagaan, firma undang-undang dan pelbagai institusi yang lain.

CTOS tidak berada di bawah pengurusan Bank Negara Malaysia (BNM). Ia dimiliki dan diuruskan oleh syarikat-syarikat di Malaysia yang telah bertapak dalam industri iaitu selama lebih 20 tahun. Syarikat ini berperanan untuk mengumpul maklumat mengenai individu dan syarikat-syarikat daripada pelbagai sumber yang terdapat dalam pangkalan data awam. 

Maklumat ini akan dimasukkan ke dalam pangkalan data elektronik yang menyediakan proses untuk memeriksa dengan mudah, pantas dan efisien bagi permohonan pinjaman, kredit perdagangan dan juga perniagaan.

Tetapi, CTOS bukanlah “blacklist”. Ia tidak dapat memberi pendapat, penilaian, kedudukan atau cadangan kepada individu atau syarikat. Kesemua dasar pinjaman dan kelulusan mengenai pinjaman serta keputusan yang dibuat akan ditentukan oleh pemiutang atau pemberi kredit itu sendiri, dan bukannya CTOS.

Selain itu, hanya pelanggan CTOS boleh mengakses Pengkalan Data Maklumat CTOS. Informasi penting yang perlu diambil tahu ialah, rekod yang terdapat di CTOS akan disimpan selama-lamanya. Anda boleh lihat CTOS dan kesan terhadap pinjaman perumahan anda untuk lebih banyak maklumat berkenaannya. 

BACA: Panduan dan cara kira duti setem, yuran pengurusan dan guaman bagi perjanjian sewa di Malaysia

4. Dari mana datangnya sumber maklumat CTOS?

Sumber maklumat CTOS dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber berikut:

 • Notis undang-undang dalam akhbar
 • Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
 • Warta dan penerbitan kerajaan
 • Jabatan Insolvensi Malaysia
 • Jabatan Pendaftaran Negara
 • Jabatan Imigresen Malaysia (untuk semakan perjalanan ke luar negara)
 • Pendaftar pertubuhan
 • Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) (Semakan senarai hitam PTPTN)

5. Apakah maklumat yang terdapat dalam CTOS?

Laporan kredit kredit CTOS adalah komprehensif. Ia termasuklah perkara-perkara berikut:

a. Seksyen A – Pengesahan identiti

Membantu mengenalpasti dan mengesahkan identiti berdasarkan nombor kad pengenalan, nama penuh, nama syarikat atau nombor pendaftaran perniagaan. Seksyen ini membantu mengesan dan mengelakkan sebarang penipuan atau kecurian identiti.

b. Seksyen B – Senarai dalaman atau pendedahan kumpulan

Ini merupakan maklumat pelanggan itu sendiri atau rujukan. Ia berkaitan dengan pengalaman perniagaan sendiri dengan pelanggan mereka. Maklumat di sini terbuka hanya kepada kakitangan pelanggan itu sendiri. Tiada pelanggan lain yang mempunyai akses kepada maklumat ini.

c. Seksyen C – Jawatan pengarah dan kepentingan perniagaan

Rekod pengarah dan pegangan saham seseorang dalam syarikat-syarikat dan perniagaan yang diperbadankan di Malaysia akan dipaparkan. Kebanyakan bank akan menggunakan laporan ini untuk membantu mengesahkan pendapatan sebenar individu, terutamanya bagi pemegang saham syarikat dan pemilik perniagaan.

d. Seksyen D – Tindakan undang-undang

Bahagian ini akan merekodkan maklumat mengenai tindakan undang-undang. Ia membantu seseorang supaya mempunyai pandangan dan pemahaman yang lebih baik terhadap latar belakang dan sejarah individu serta pengalaman perniagaan. Kebanyakan bank akan menggunakan bahagian ini untuk mencari maklumat mengenai status kebankrapan, tindakan undang-undang, status-status kes khas yang sedang dibicarakan serta maklumat yang berkaitan.

e. Seksyen e-pengadil perdagangan dan komen subjek

Pengadil Perdagangan merupakan senarai nama pengadil perdagangan. Mereka adalah pelanggan CTOS yang mahu berkongsi pengalaman perniagaan mereka yang dikenali sebagai “Rujukan Perdagangan” pada individu dan syarikat-syarikat mereka atau perniagaan yang telah diuruskan oleh mereka. Rujukan perdagangan adalah maklumat pelanggan sendiri bukan CTOS. Oleh itu, rujukan perdagangan dibuat secara langsung melalui email di antara perujuk perdagangan dan seseorang yang mahu mendapatkan maklumat.

Komen Subjek merupakan kemudahan yang disediakan oleh pihak CTOS bagi membolehkan pihak yang terlibat di dalam sesuatu kes menggambarkan atau merumuskan kisah sampingan mereka. Komen-komen yang terdapat pada bahagian ini mestilah objektif dan hanya terhad kepada kes tersebut.

Terokai hartanah untuk disewa

6. Apa perbezaan CCRIS dan CTOS?

Institusi kewangan yang memberi pinjaman atau kredit kebiasaanya akan melihat kedua-dua informasi yang terdapat dalam laporan kredit CCRIS dan CTOS sebelum meluluskan sebarang permohonan. Walaubagaimanapun, beza CCRIS CTOS yang paling ketara ialah: 

 • CCRIS merupakan laporan yang datang dari Bank Negara Malaysia (BNM), manakala CTOS adalah laporan yang disediakan oleh syarikat swasta.
 • Keduanya, laporan CCRIS berdasarkan maklumat daripada institusi kewangan di Malaysia, manakala CTOS pula mendapatkan maklumat kredit daripada sumber awam
 • Seterusnya, CCRIS hanya akan memaparkan maklumat kredit peminjam dalam tempoh 12 bulan sahaja, manakala maklumat yang terdapat dalam CTOS akan kekal selamanya dan menjadi sumber arkib

7. Kenapa laporan kredit CCRIS dan CTOS penting?

a. Analisis oleh pihak bank 

Sebelum pihak bank akan meluluskan sebarang pinjaman atau pembiayaan, setiap permohonan  akan melalui proses kelulusan kredit. Laporan yang terdapat dalam CCRIS dan CTOS digunakan untuk menyemak status kredit pemohon oleh pihak bank. Di sini peminjam harus faham bahawa perlunya mempunyai rekod yang baik sebelum bank meluluskan permohonan baharu. Selain itu juga, maklumat kredit itu juga akan digunakan oleh pihak bank untuk menentukan Debt Service Ratio (DSR) atau Nisbah Khidmat Hutang untuk meluluskan mana-mana permohonan. Langkah ini penting bagi mengurangkan risiko yang perlu ditanggung oleh pihak bank pada masa akan datang.

b. Sejarah bayaran balik hutang

Semua laporan yang terdapat dalam CCRIS dan CTOS merupakan Credit History atau Sejarah Kredit peminjam. Walaubagaimanapun, maklumat yang terdapat dalam CCRIS dan CTOS ini tidak boleh di akses dan di padam sesuka hati melainkan pihak yang diamanahkan dan bertanggungjawab menguruskan laporan tersebut. Untuk mengelakkan sebarang masalah dengan permohonan yang dibuat, peminjam perlu selalu mengemaskini laporan kredit dan pastikan semuanya berada dalam keadaan baik.

BACA: Berbaloi ke buat pembiayaan ASB atau ASB financing sekarang?

8. Apa maksud blacklist CCRIS dan CTOS?

Seperti yang kita sedia maklum, senarai dan laporan yang terdapat dalam CCRIS dan CTOS bukanlah senarai hitam atau blacklist. Konsep blacklist dalam CCRIS dan CTOS hanyalah gambaran umpama peminjam duduk di dalam depo tahanan sementara dan perlu melalui saringan tertentu.

Dalam konsep ini, CCRIS dan CTOS adalah saringan yang perlu dilalui oleh peminjam sebelum pinjaman bank diluluskan. Sekiranya peminjam masih mempunyai hutang tertunggak yang belum selesai, CCRIS dan CTOS akan menunjukkan rekod yang tidak baik. 

Justeru, kebanyakan bank akan cuba mengelak mengambil risiko dan menolak permohonan pinjaman tersebut. Masalah ini akan selesai sekiranya tunggakan tersebut diselesaikan dan peminjam mengemaskini maklumat terkini dengan pemberi pinjaman. 

Kadangkala, sesetengah bank akan mengambil peluang ini dengan menawarkan produk atau pakej kewangan pembiayaan peribadi bagi membantu untuk melangsaikan tunggakan tersebut. Dalam keadaan ini, peminjam perlu berhati-hati dan berfikir dengan waras agar tidak terperangkap dengan konsep ‘tutup lubang lama dan gali lubang baharu.

9. Macam mana nak dapatkan laporan kredit CCRIS dan CTOS.

Anda boleh semak CTOS dan CCRIS serta dapatkan laporan kredit dengan cara-cara berikut:

a. Laporan CCRIS

Maklumat ini boleh didapati di ibu pejabat Bank Negara Malaysia (BNM) atau mana- cawangan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK). Semakan atas talian juga boleh dilakukan melalui akses ke  eCCRIS. Untuk maklumat lanjut, boleh hubungi BNM TELELINK di 1300-88-5465 atau layari eccris.bnm.gov.my.

b. Laporan CTOS

Terdapat tiga jenis laporan CTOS yang boleh anda pilih iaitu Laporan MyCTOS Basic, Laporan MyCTOS Score dan CTOS Secure ID. MyCTOS Basic adalah percuma manakala MyCTOS Score berharga RM26.50 dan CTOS Secure ID berharga RM99 setahun.

Berikut adalah tiga cara untuk membuat semakan CTOS:

 1. Pendaftaran secara online di laman web CTOS
 2. Muat turun aplikasi mudah alih CTOS.
 3. Pergi ke mana-mana tujuh pusat perkhidmatan CTOS di seluruh negara di Kuala Lumpur (Bangsar South), Klang, Pulau Pinang, Johor Bahru, Kuantan, Kuching dan Kota Kinabalu

Untuk laporan asas, anda hanya perlu mendaftar untuk akaun CTOS ID and kemudian klick CTOS login (log masuk) . Ia akan menyediakan gambaran keseluruhan skor kredit anda.

10. Cadangan memperbaiki rekod CTOS dan CCRIS

 • Sekiranya anda mempunyai jumlah pinjaman yang tinggi dan terdapat tunggakan, jelaskan beberapa tunggakan dan pinjaman mengikut kemampuan anda sebelum mengemukakan permohonan pinjaman bank yang baharu. 
 • Maklumat CCRIS dikemaskini pada setiap 15 haribulan pada setiap bulan. Sebagai contoh, maklumat untuk Mei 2023 hanya akan dikemaskini pada 15 Jun 2023. Sekiranya anda telah menjelaskan bayaran ansuran pinjaman anda di antara 1 hingga 31 Mei 2023, masa yang terbaik untuk menyerahkan permohonan pinjaman baharu adalah pada 16 Jun 2023.
 • Sekiranya anda telah dikenalpasti mempunyai rekod pembayaran lewat, tunggu sehingga 12 bulan berikutnya dari tarikh anda dikenalpasti lewat sebelum mengemukakan sebarang permohonan pinjaman yang baharu.
 • Kawal jumlah permohonan pinjaman dan kredit anda serta sentiasa mendisiplinkan diri untuk membayar ansuran pinjaman tepat pada masa. Elakkan diri anda daripada disenarai hitamkan oleh bank ataupun institusi kewangan yang lain. Contohnya, PTPTN kerana anda berdepan dengan risiko bukan sahaja disenarai hitamkan malah dilarang ke luar negara.

BACA: Hartanah vs saham: Pelaburan manakah yang lebih baik di Malaysia?

ARTIKEL MENARIK KHAS UNTUK ANDA:

📊 Senarai kadar faedah pinjaman BR & BLR terkini dari Bank Negara Malaysia.
📉 OPR naik lagi! Apa kesannya terhadap pinjaman rumah? 
🤔 MRTA vs. MLTA. Insurans pinjaman rumah yang patut anda pilih?

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain

FAQ: CCRIS vs CTOS

CCRIS adalah laporan dari Bank Negara Malaysia berdasarkan maklumat institusi kewangan, manakala CTOS mendapat maklumat dari sumber awam dan disimpan selamanya.
Laporan kredit CCRIS merangkumi maklumat seperti pinjaman terkumpul, akaun perhatian khas, dan permohonan pinjaman atau kemudahan kredit yang dibuat dalam tempoh 12 bulan.
Laporan kredit CTOS termasuk pengesahan identiti, senarai dalaman atau pendedahan kumpulan, jawatan pengarah dan kepentingan perniagaan, tindakan undang-undang, dan seksyen e-pengadil perdagangan dan komen subjek.
Blacklist dalam konteks CCRIS dan CTOS merujuk kepada rekod yang tidak baik yang boleh mempengaruhi kelulusan pinjaman bank.