Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Khairul

Artikel oleh Khairul

Perjanjian Jual Beli Rumah di Malaysia: Apakah itu SPA dalam hartanah

Inilah peluang anda untuk memiliki hartanah bermula dari harga RM439,900

Hartanah bertingkat tinggi untuk pelaburan atau pembelian di Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan pada tahun 2022