Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Bolehkah anda membatalkan pembelian rumah selepas menandatangani SPA/SNP?

test

Anda mungkin boleh membatalkan Perjanjian Jual Beli (SPA ataupun SNP) anda jika terdapat klausa khusus yang membolehkan anda berbuat demikian. Namun, anda mungkin masih perlu membayar pinjaman perumahan kepada bank jika lewat membatalkan SPA!

batal-pembelian-rumah.
© tuaindeed | Getty Images

Selepas sekian lama mencari, akhirnya anda melihat rumah impian anda. Anda pergi berjumpa pemaju hartanah untuk membayar deposit  dan menandatangani Perjanjian Jual Beli (SPA/SNP). Dokumen ini memperincikan semua hak dan kewajipan pemaju dan pembeli. SPA ataupun SNP adalah dokumen yang amat penting dalam proses pembelian rumah.

Malangnya, beberapa minggu selepas menandatangani SPA, anda kehilangan pekerjaan dan sudah tidak mampu membayar rumah baharu anda. Anda terpaksa melupakan impian anda untuk membeli rumah dan bertemu dengan pemaju hartanah untuk membatalkan SPA.

Namun, pemaju memberitahu bahawa SPA anda tidak boleh dibatalkan dan anda terikat dengan perjanjian tersebut. Dalam keadaan sedemikian, apakah yang boleh anda lakukan?

SPA / SNP adalah kontrak yang sah di sisi undang-undang

SPA adalah dokumen yang penting dan kontrak yang sah. Di sisi undang-undang, sebaik sahaja anda menandatangani kontrak ini, tiada jalan keluar melainkan terdapat klausa di dalam kontrak yang membenarkannya, atau jika berlaku situasi tertentu. Kontrak ini hanya tamat setelah kedua-dua pihak memenuhi semua terma dan syarat perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sebelum kontrak tamat, pihak yang lain berhak mengambil tindakan undang-undang.

Namun, terdapat beberapa pengecualian yang membenarkan anda keluar daripada kontrak ini, jika benar-benar perlu.

Anda boleh membatalkan pembelian rumah, tetapi bukan mudah

Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 atau HDA adalah undang-undang yang memperincikan hak pembeli rumah dan pemaju hartanah.  Di dalam Seksyen 8A HDA, terdapat seksyen yang khusus mengenai bagaimana pembeli rumah atau pemaju boleh membatalkan SPA. Seksyen ini agak panjang, tetapi pada dasarnya anda boleh membatalkan SPA jika:

  • Anda memohon dan mendapat kelulusan dari Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
  • Pembatalan dilakukan dalam tempoh 6 bulan selepas menandatangani SPA.
  • Sekurang-kurangnya 75% pembeli rumah bersetuju untuk membatalkan SPA.

Mungkin nampak mudah, tetapi sebenarnya masih sukar untuk membatalkan SPA. Syarat-syarat di atas hanya terpakai dalam kes di mana keseluruhan projek perumahan terpaksa dibatalkan.  Contohnya, rumah anda sedang dalam proses pembinaan, tetapi terpaksa dihentikan kerana kemalangan. Katakan sebuah kondo yang sedang dibina mengalami keruntuhan semasa hujan lebat dan tiada siapa yang tahu bila projek itu dapat diteruskan.

Kerana ketidakpastian ini,  keseluruhan kontrak perumahan ini boleh dibatalkan, tetapi hanya jika kedua-dua pihak pembeli rumah dan pemaju hartanah bersetuju. Pembeli dan pemaju perlu bersetuju untuk membatalkan kontrak perumahan tersebut. Apabila ini berlaku, semua ikatan undang-undang antara pembeli dan pemaju hartanah akan dibatalkan.

Antara senario lain adalah jika pemaju hartanah disenaraihitamkan, atau terlibat dalam kes penipuan. Menurut HDA, jika anda membeli rumah dari pemaju yang gagal melaksanakan pembinaan rumah sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut, anda dibenarkan membatalkan kontrak dengan dua syarat:

  1. Mendapat persetujuan bertulis daripada pembiaya akhir (bank yang memberi anda pinjaman perumahan).
  2. Pengawal Perumahan mesti mengesahkan bahawa pemaju enggan melaksanakan pembinaan selama sekurang-kurangnya 6 bulan.

Tetapi bagaimana jika tiada senario berlaku seperti yang tersebut di atas, dan hakikatnya anda tidak lagi mahu membeli rumah itu?

KETAHUI: 7 Langkah mudah beli rumah sekunder (subsale) di Malaysia

Semak klausa SPA/SNP mengenai pembatalan

Untuk pembatalan secara individu, anda perlu menyemak SPA untuk menentukan sama ada terdapat klausa khusus yang membenarkan pembatalan. Kebanyakan SPA lazimnya mengandungi klausa yang menyatakan bahawa pembeli rumah perlu membayar penalti jika membatalkan kontrak. Penalti ini adalah sebanyak 10% daripada harga pembelian hartanah.

© Witthaya Prasongsin | Getty Images

Sama ada anda perlu memberi alasan yang sah untuk membatalkan perjanjian juga bergantung kepada terma lain yang terkandung di dalam SPA anda. Jika pemaju hartanah memerlukan sebab yang sah dan anda tidak dapat berbuat demikian, pemaju boleh menolak pembatalan SPA. Tempoh masa anda ingin membatalkan SPA juga amat penting. Jika pembatalan dilakukan terlalu lama selepas SPA ditandatangani dan rumah anda hampir siap, pemaju boleh menolak sebarang pembatalan kontrak.

BACA: 7 perkara yang perlu disemak oleh pembeli rumah sebelum menandatangani SPA/SNP

Perjanjian pinjaman perumahan dengan bank

Sekiranya anda menghadapi masalah kewangan, anda perlu berunding bukan hanya dengan pemaju, tetapi juga dengan pihak ketiga – bank yang memberi anda pinjaman perumahan. Jika anda berjaya membatalkan SPA, bank masih boleh menuntut bayaran ansuran bulanan daripada anda, terutamanya jika bank telah membuat bayaran penuh kepada pemaju.

Secara keseluruhannya, bank hanya memain peranan sebagai pembiaya. Bank tidak menandatangani SPA dan hanya memberi pinjaman perumahan kepada anda. Oleh itu, anda perlu membayar balik pinjaman kepada bank. Anda juga perlu membatalkan SPA seawal mungkin sebelum bank membuat bayaran penuh kepada pemaju.

Bolehkah pemaju hartanah membatalkan SPA?

Di sisi undang-undang, pembatalan sama sahaja walaupun pembeli atau pemaju yang melakukannya. Salah satu pihak ingin meninggalkan kontrak separuh jalan. Namun, lazimnya adalah lebih sukar bagi pemaju untuk membatalkan kontrak berbanding pembeli. Pemaju perlu mempunyai alasan yang kukuh untuk menghentikan pembinaan rumah anda. Pemaju juga mungkin perlu membayar pampasan kepada pembeli, terutamanya jika pembinaan hartanah terbengkalai.

Jika pemaju hartanah ingin membatalkan SPA tetapi anda tidak bersetuju, anda boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap pemaju.

Sebelum membeli sebarang hartanah, anda dinasihati menyemak semua terma dan syarat di dalam SPA sebelum menandatanganinya. Apabila anda menandatangani SPA, pihak pemaju akan melantik seorang peguam untuk membantu anda, ataupun anda boleh melantik peguam anda sendiri. Jika anda tidak memahami sebarang terma dan syarat yang terkandung di dalam SPA, pastikan anda meminta penjelasan lanjut daripada peguam terlebih dahulu.

*Artikel ini telah diolah semula daripada artikel “Di Malaysia, bolehkan anda membeli rumah dan membatalkannya selepas itu?” yang diterbitkan buat kali pertama di Asklegal.my

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain