Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

CCC Rumah (Sijil Penyiapan dan Pematuhan) dan CFO (Sijil Kelayakan Menduduki)

test

Mengapakah CCC atau Sijil Penyiapan dan Pematuhan penting bagi pemilik rumah? Di sini, kami melihat secara terperinci perakuan sijil ini, bagaimana ia berbeza dengan CFO (Sijil Perakuan Kelayakan Menduduki), dan siapakah orang yang menyerahkan prinsipal (PSP)?Artikel ini menerangkan segalanya. 

certificate-of-completion-and-compliance
stokkete | 123rf

Artikel ini diterjemah dari Certificate of Completion and Compliance (CCC) in Malaysia: What you need to know oleh Ridzwan A. Rahim.

Rumah anda telah siap. Namun, adakah ia selamat untuk diduduki atau disewakan?

CCC yang dikenali sebagai Certificate of Completion and Compliance atau dalam bahasa melayu, Sijil Penyiapan dan Pematuhan adalah amat mustahak kerana ia memastikan keselamatan penghuni rumah dan boleh digunakan untuk menentukan sama ada rumah anda berada dalam keadaan yang sesuai untuk diduduki. Sebenarnya, CCC merupakan antara dokumen terpenting yang perlu diserahkan kepada anda oleh pemaju sebaik sahaja bangunan yang anda beli siap dibina.

Apakah itu CCC (Sijil Penyiapan dan Pematuhan)?

Sijil ini merupakan pengiktirafan rasmi bahawa sesebuah bangunan yang dibina itu sesuai untuk tujuan ia dibina. Ini bermakna bangunan tersebut telah dibina dengan sempurna dan sesuai untuk diduduki. Ia merupakan dokumen mandatori mengikut peruntukan di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan (Pindaan) 2007.

Sijil Penyiapan dan Pematuhan (CCC) dianggap sebagai proses yang lebih efisyen dan dikawal sendiri di mana tanda keluar dikongsi di kalangan Orang Yang Mengemukakan Prinsipal atau Principal Submitting Person (PSP). Pihak berkuasa tempatan juga terlibat dalam proses mengeluarkan CCC, dan mereka boleh melakukan semakan secara rawak di tapak pembinaan. Mereka juga boleh mengarahkan PSP untuk menahan pengeluaran CCC jika sebarang masalah ditemui dan pembetulan diperlukan. Dengan cara ini, pihak berkuasa tempatan masih memegang kuasa tertinggi dalam proses CCC Malaysia, kerana mereka dikehendaki meluluskan kebenaran merancang dan pelan bangunan. Mereka juga perlu melaporkan dan mengenakan tindakan terhadap mana-mana pihak yang mungkin telah memberikan pensijilan palsu.

Kesemua pendekatan diambil kira kerana setiap fasa pembinaan perlu ditangani dan disahkan bagi memastikan bangunan adalah selamat untuk dihuni. Anda pasti tidak mahu atap rumah tercabut ditiup angin di bulan pertama menghuni rumah itu, bukan?

Mengapakah CCC sangat penting bagi pemilik rumah?

Seperti mana kita inginkan doktor memberi perakuan kesihatan yang baik apabila kita dibenarkan keluar dari hospital, CCC mempunyai fungsi yang hampir sama. Adalah penting persijilan ini dikeluarkan kepada anda sebagai pemilik rumah sebagai jaminan rasmi bahawa hartanah anda selamat untuk diduduki. Ini termasuk penilaian komprehensif terhadap komponen kerja pembinaan seperti asas bangunan, kerja-kerja tanah, sistem paip, sistem longkang dan saliran, landskap, lampu jalan dan sistem keselamatan kebakaran.

Sebenarnya di Malaysia, menjadi satu kesalahan jika kita menduduki bangunan yang belum menerima persijilan CCC. Jadi ini merupakan alasan yang cukup kukuh bagi pemilik rumah untuk tidak memandang ringan perkara ini. Ini juga menjadi sebab mengapa pemilik rumah patut berwaspada apabila menerima Notis Serahan Milikan Kosong (Vacant Possession atau VP). Anda perlu pastikan CCC yang anda terima adalah penuh. Ada kalanya CCC dikeluarkan bersama VP dan ini merupakan amalan biasa.

Apakah CFO atau Sijil Kelayakan Menduduki?

Sekiranya anda tertanya tentang Sijil Kelayakan Menduduki (CFO), ia adalah pendahulu CCC. CFO atau Certificate of Fitness for Occupation pernah dikeluarkan oleh pihak berkuasa kerajaan tempatan sebelum April 2007 dan selalunya merupakan proses yang panjang dengan terlalu banyak kerenah birokrasi. Oleh itu ia dianggap sebagai tidak efisyen. Proses tersebut juga memerlukan pihak berkuasa untuk melawat tapak tersebut sebelum memberikan kelulusan. Ini sering menyebabkan kelewatan dalam menandatangani bangunan yang telah siap, terutamanya kerana kakitangan pihak berkuasa tempatan untuk tugas teknikal adalah terhad. 

Apakah perbezaan antara CCC dan CFO?

CFO merupakan persijilan sebelum CCC diperkenalkan pada April 2007 untuk menggantikan CFO. CFO dahulunya dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) dan prosesnya memakan masa yang lama disebabkan kerenah birokrasi dan dianggap tidak cekap. Prosesnya juga memerlukan pihak berkuasa melawat tapak dan memberi kelulusan. Ini kerap kali menyebabkan kelambatan dalam meluluskan bangunan yang telah siap, lebih-lebih lagi jika PBT kekurangan tenaga kerja dalam hal-hal yang memerlukan kepakaran teknikal.

CCC pula merupakan proses yang lebih cekap dan berkonsepkan self-regulation di mana ia ditandatangani secara bersama oleh Orang Utama yang Mengemukakan (Principal Submitting Person atau PSP). PBT turut terlibat dalam proses pengeluaran CCC dengan melakukan pemeriksaan rambang di tapak pembinaan. PBT diberi kuasa mengarahkan PSP supaya menahan pengeluaran CCC jika ada masalah yang perlu diperbetulkan. Dengan ini, PBT memegang kuasa utama dalam proses pengeluaran CCC disebabkan PBT diperlukan bagi meluluskan kebenaran merancang dan pelan bangunan. PBT juga perlu melaporkan dan mendakwa mana-mana pihak yang mengemukakan persijilan palsu.

Siapakah PSP dan bolehkah ia dipercayai oleh pemilik rumah?

certificate-of-completion-and-compliance
Nuttawan Jayawan | 123rf

PSP terdiri daripada para profesional iaitu jurutera, arkitek dan pelukis seni bina. Para profesional ini terikat dengan kewajipan dan tanggungjawab masing-masing.

Para profesional ini bukan kontraktor biasa. Mereka wajib berdaftar dengan lembaga profesional masing-masing mengikut peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan bidang mereka, contohnya Akta Arkitek 1967 dan Akta Pendaftaran Jurutera 1967 (Pindaan 2015).

BACAAN POPULAR:
🔑 Pemaju lambat serah kunci rumah? Buatlah Tuntutan Ganti Rugi (LAD).
👎 Rumah baru diterima tapi dah cacat. Bagaimana sekarang?

Apakah kewajipan dan tanggungjawab PSP?

Antara kewajipan dan tanggungjawab PSP yang digariskan di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 (pindaan 2007) adalah:

  • Memantau perkembangan projek bagi memastikan pembinaan berjalan mengikut pelan yang diluluskan.
  • Memastikan bangunan dibina dan disiapkan seperti yang ditetapkan, mengikut pelan bangunan yang diluluskan, memenuhi ketetapan undang-undang dan mematuhi kesemua syarat teknikal yang dikenakan oleh PBT.
  • Memastikan bangunan selamat dan sesuai untuk didiami.

Selain itu, PSP juga bertanggungjawab melaporkan sebarang pelanggaran syarat atau isu kepada PBT dan memastikan segala pelanggaran syarat diperbetulkan semasa kerja pembinaan. PSP terlibat dari awal pembinaan dengan mengemukakan semua pelan kepada PBT untuk kelulusan, sehinggalah bangunan siap dibina.

Bagaimanakah proses CCC berjalan?

certificate-of-completion-and-compliance
lightfieldstudios | 123rf

CCC menggunakan pendekatan self-regulated dan self-certified dalam pengurusan aspek teknikal pembinaan sesebuah bangunan dan mampu memastikan pemilik rumah dapat menduduki rumah secepat mungkin tanpa membahayakan keselamatan mereka.

Menerusi proses CCC, setiap fasa pembinaan perlu diperakui oleh profesional. Para profesional ini wajib melepasi 21 peringkat perakuan (dikenali sebagai Borang G) dari bermulanya kerja-kerja tanah hingga ke kerja-kerja akhir pelandskapan.

Menerusi kaedah ini, kualiti kerja pembinaan boleh dipantau dengan mudah dan tindakan segera boleh diambil ke atas pihak yang gagal memenuhi syarat mandatori yang yang digariskan di dalam kerja-kerja pembinaan.

Sebenarnya keseluruhan proses CCC mengandungi unsur semak dan imbang mengikut undang-undang kerana pihak yang didapati mengemukakan pengakuan, sijil, aplikasi atau pernyataan yang palsu pada mana-mana bahagian proses CCC boleh dikenakan hukuman undang-undang.

Bolehkah CCC diberikan sekiranya pembangunan masih dalam pembinaan? 

Anda mungkin fikir bahawa sesebuah projek atau rumah perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum CCC dikeluarkan, memandangkan dokumen tersebut bermaksud Sijil Penyiapan dan Pematuhan. 

Itu tidak semestinya berlaku sepanjang masa kerana pihak berkuasa kadangkala memberikan CCC separa (Partial CCC – Borang F1). Pada asasnya, pengeluaran dokumen ini bermakna sebahagian daripada bangunan atau pembangunan sudah sesuai untuk diduduki, walaupun beberapa bahagian lain projek tersebut masih belum siap. Ini dengan syarat bahagian pembangunan yang telah pun siap sudah memenuhi semua keperluan, termasuk pemasangan bekalan air dan penyambungan letrik. 

Walau bagaimanapun, CCC separa ini hanya diberikan untuk beberapa jenis projek, seperti pembangunan bercampur yang dibina secara berfasa. Contohnya adalah pusat membeli-belah dengan blok kediaman atau pejabat terletak di atas. 

Katakanlah anda takut membeli sebuah unit kondo dalam projek bersepadu kerana pemaju hartanah tersebut  mungkin akan gagal dalam menyiapkan bahagian pusat beli-belah, anda boleh menarik nafas lega kerana bahawa Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) (HDA) menyatakan bahawa CCC separa adalah tidak boleh diterima untuk pengeluaran Notis Pemilikan Kosong. 

Bilakah PSP boleh mengeluarkan CCC?

PSP perlu memastikan kesemua 21 peringkat perakuan Borang G dilepasi dan diperakui sebelum mengeluarkan CCC.

Selain itu, PSP juga bertanggungjawab memastikan semua pelepasan telah diperolehi dan segala kerja teknikal yang diwajibkan oleh PBT telah dilaksanakan. Setelah itu, PSP perlu mendepositkan satu salinan CCC bersama-sama kesemua Borang G kepada PBT dan lembaga profesional yang berkenaan.

PSP juga perlu memastikan perkhidmatan asas yang berikut disediakan:

  • Pengesahan bekalan elektrik;
  • Pengesahan bekalan air;
  • Pengesahan penyambungan ke loji pemulihan kumbahan atau tangki najis;
  • Jika berkaitan, pelepasan daripada jabatan kilang dan jentera untuk lif;
  • Pelepasan bagi sistem pemadam api dan keselamatan aktif (kecuali bangunan kediaman berketinggian kurang daripada 18m); dan
  • Pelepasan untuk jalan dan sistem saliran.

Akhir sekali…

Rumah anda sedia untuk didiami jika anda telah menerima Notis Serahan Milikan Kosong (VP). Adalah penting dokumen ini dilampirkan bersama CCC anda yang muktamad. CCC ini merupakan satu-satunya dokumen bukti bahawa bangunan yang anda beli itu sesuai untuk dihuni dan anda dibenarkan tinggal di dalamnya di sisi undang-undang. Ingat, menjadi kesalahan jika seseorang menduduki sebuah bangunan yang tiada persijilan CCC. Undang-undang ini turut terpakai bagi penyewa jika anda bercadang menyewakan unit kediaman anda.

Waspada jika bangunan anda hanya diberikan CCC separa, bukan persijilan penuh. Jangan termasuk dalam perangkap ini kerana di dalam undang-undang jelas termaktub CCC separa tidak diterima bagi pengeluaran VP.

Sentiasa berhati-hati dan periksa dokumen yang anda terima sebelum menerimanya secara rasmi. Sebai pemilik rumah baru, anda juga mesti mengetahui Cara memasang bekalan air, elektrik, IWK dan utiliti lain di rumah anda.

ARTIKEL MENARIK KHAS UNTUK ANDA:
🕵️ Faktor yang mempengaruhi nilai sebuah rumah.
✊ Ketahui hak dan kewajipan anda sebagai pemilik hartanah strata.

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain