Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Cara tuntut deposit rumah sewa di mahkamah tanpa peguam

test

Pernah mengalami masalah untuk menuntut semula deposit sewa rumah atau hutang sewa rumah serta bil utiliti tertunggak yang berbulan-bulan tidak dibayar? Tahukah anda terdapat cara untuk membuat tuntutan-tuntutan ini di mahkamah tanpa memerlukan peguam dan dengan fi RM20 sahaja? Ikuti artikel ini untuk panduan anda.

©  burdun|123rf

Ikuti kami di Telegram untuk lebih banyak info hartanah terkini.

Terdapat banyak kes penyewa rumah lari begitu sahaja setelah tidak menjelaskan hutang  sewa rumah selama berbulan-bulan, malah ada yang meninggalkan bil utiliti tertunggak yang tidak dibayar. Begitu juga, terdapat banyak kes Tuan Rumah yang enggan atau memberikan pelbagai alasan apabila sudah sampai masa untuk pemulangan deposit sewa rumah. Sama ada Tuan Rumah atau Penyewa , kedua-dua boleh membuat tuntutan masing-masing di Mahkamah Tuntutan Kecil melalui Aturan 93 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 – Tatacara Tuntutan Kecil. Di sini kami sediakan panduan untuk anda membuat tuntutan ini.

Apa itu Mahkamah Tuntutan Kecil?

Mahkamah Tuntutan Kecil ialah Mahkamah Majistret yang mendengar kes–kes ‘tuntutan kecil’ yang berupa hutang, perkhidmatan dan lain-lain di mana jumlah yang dituntut tidak melebihi RM5,000. Di mahkamah ini, kedua-dua pihak tidak boleh diwakili peguam namun kedua-dua pihak boleh berunding dengan peguam di luar Mahkamah.

Apakah yang boleh dituntut di Mahkamah Tuntutan Kecil?

Terdapat beberapa lagi tuntutan yang boleh dibuat di Mahkamah Tuntutan Kecil asalkan nilai tuntutan tidak melebihi RM5,000. Di bawah adalah perkara lain yang boleh dituntut:

 • Mendapatkan kembali hutang
 • Tuntuan barang melibatkan nilai
 • Gantirugi untuk kecederaan diri
 • Kemalangan jalan raya
 • Pelanggaran Kontrak
 • Pertikaian mengenai harta
 • Pertikaian di antara tuan tanah dan penyewa
 • Tuntutan atas barangan yang rosakTuntutan persembahan yang tidak dilaksanakan.

Adakah anda memerlukan khidmat Peguam?

TIDAK PERLU. Dalam kes tuntutan di Mahkamah Kecil, kedua-dua pihak hanya diwakili diri sendiri dan tidak boleh diwakili peguam semasa perbicaraan dijalankan. Ini menjimatkan kos dalam perlantikan peguam yang tinggi, mungkin lebih tinggi dari jumlah yang dituntut.

Apakah maksud sewa rumah  dan deposit sewa rumah

©  belchonock|123rf

Sewa Rumah

Sewa rumah adalah sesuatu amaun yang yang dibayar utuk penggunaan sementara rumah/hartanah oleh Penyewa kepada Tuan Rumah. Kebiasaanya, amaun ini dibayar pada awal setiap bulan bergantung kepada nilai yang ditetapkan dan dipersetujui di dalam Perjanjian Sewa Rumah.

Deposit Sewa Rumah

Deposit Sekuriti

Deposit sekuriti  adalah sebagai cagaran yang akan digunakan untuk sebarang pembaikan atau penggantian peralatan di unit penyewaan sekiranya kerosakan tersebut disebabkan oleh tindakan Penyewa.

Sebagai contoh, jika Penyewa memecahkan tingkap atau menyebabkan kerosakan kekal pada lantai, dinding atau sebarang harta benda, maka Tuan Rumah akan menggunakan deposit sekuriti ini untuk tujuan mengganti atau memperbaiki keroskan tersebut.

Deposit Utiliti

Deposit Utiliti adalah sebagai cagaran sekiranya Penyewa meninggalkan rumah dengan bil-bil utility tertunggak. Bil-bil ini kebiasaannya di daftarkan di bawah nama Tuan Rumah seperti bil elektrik, air dan pembentungan.Deposit ini akan digunakan untuk menjelaskan bil-bil tertunggak ini.

Artikel bermanfaat untuk bacaan anda :

? Bagaimana nak tamatkan surat perjanjian sewa rumah di Malaysia?
?Nak untung dengan sewakan rumah anda? Jangan tinggalkan 5 perkara ini

Bagaimana kira jumlah deposit sewa rumah?

Kebiasaanya, kita mendengar istilah nombor-nombor berkaitan deposit seperti 2+1+1 atau 2+1, dan beberapa lagi. Terdapat 2 jenis deposit yang harus dibayar iaitu deposit sekuriti dan deposit utiliti.

Anda boleh merujuk formula bagi nombor-nombor di bawah bagi penerangan lanjut deposit. Sedia maklum bahawa anda hanya boleh menuntut balik deposit sekuriti dan deposit utiliti sahaja (sekiranya tiada sebarang kerosakkan dan tungakkan bil). Tuan Rumah harus memulangkan deposit dalam tempoh 30 hari dari tarikh perjanjian sewa rumah tamat.Contoh: Sewa bulanan rumah ialah RM2,000

FormulaDeposit SekuritiDeposit UtilitiSewa Bulan PertamaJumlah Total
2 + 1 + 1RM4,000RM2000RM2,000RM8,000
2 + ½ + 1RM4,000RM1000RM2,000RM7,000
1 + 1 + 1RM2,000RM2,000RM2,000RM6,000
2+1RM4,000RM2000RM6,000

Risiko sewa rumah tanpa deposit

Risiko menyewakan rumah tanpa deposit lebih banyak terletak pada Tuan Rumah berbanding Penyewa. Antara risiko-risko tersebut adalah :

1. Penamatan kontrak sewa sebelum tarikh tamat.

Ini menyebabkab Tuan Rumah kerugian kerana rumah akan kosong tanpa Penyewa selama beberapa bulan.

2. Tidak membayar sewa rumah.

Tanpa sebarang deposit boleh membuatkan Penyewa lari begitu sahaja tanpa membayar sewa rumah.

3. Kerosakan harta benda

Tuan Rumah terpaksa menanggung sendiri semua kos untuk mengganti atau memperbaiki sebarang kerosakkan harta benda.

4. Bil-bil utiliti tertunggak

Tanpa deposit utiliti, Tuan Rumah berhadapan risiko besar untuk bertanggungjawab dalam membayar sendiri bil-bil utiliti yang tertunggak.

Berapakah tuntutan deposit sewa rumah atau hutang sewa rumah yang boleh dibuat di Mahkamah Tuntutan Kecil?

Terdapat limitasi untuk jumlah tuntutan deposit sewa rumah atau hutang sewa rumah  di Mahkamah Tuntutan Kecil iaitu sebanyak RM5,000 sahaja. Bagi tuntutan-tuntan yang berjumlah besar ianya harus dibawa ke Mahkamah Sivil biasa. Ikuti scenario dan penerangan dibawah untuk keterangan lanjut.

Senario 1

Penyewa telah keluar dari rumah setelah perjanjian sewa rumah tamat namun selepas 30 hari, Tuan Rumah masih gagal dan enggan memulangkan deposit sewa rumah . Jumlah deposit yang di bayar ialah sebanyak RM6,000 iaitu dengan kadar “2+1” RM4,000 (Deposit Sekuriti) + RM2000 (Deposit Utiliti)

Penerangan:

Dalam senario ini, sekiranya Penyewa ingin meneruskan tuntutan deposit sewa rumah sebanyak RM6,000, maka tuntutan ini haruslah di bawa ke Mahkamah Majistret dalam proses tuntutan sivil biasa. Melalui Mahkamah Tuntutan Kecil, tuntutan maksimum yang boleh dibuat ialah RM5,000 sahaja dari jumlah keseluruhan dan Penyewa harus mengabaikan tuntutan hutang selebihnya iaitu yang berjumlah RM1,000.

Lihat hartanah untuk disewa

Apakah prosedur untuk menuntut deposit sewa rumah atau hutang sewa rumah di Mahkamah Tuntutan Kecil?

Jika anda ingin meneruskan tuntutan di Mahkamah Tuntutan Kecil, ikuti senario dan prosedur untuk membuat tuntutan deposit sewa rumah  dan hutang sewa rumah di bawah untuk keterangan lanjut.

Senario 2

Penyewa telah keluar dari rumah setelah perjanjian sewa rumah tamat namun selepas 60 hari, Tuan Rumah masih gagal dan enggan memulangkan deposit sewa rumah. Jumlah deposit yang di bayar ialah sebanyak RM6,000 iaitu dengan kadar “2+1” RM4,000 (Deposit Sekuriti) + RM2000 (Deposit Utiliti).

Seperti yang diterangkan di atas, tuntutan maksimum yang boleh dibawa ke Mahkamah Tuntutan Kecil ialah sebanyak RM5,000 sahaja.  Penyewa (Plainitif) ingin menuntut jumlah wang ini dari Tuan Rumah (Defendan).

Prosedur menuntut hutang di Mahkamah Tuntutan Kecil :

Langkah 1

Perkara pertama yang harus Penyewa (Plainitif) lakukan ialah mendapatkan Borang 198 di kaunter Mahkamah Majistret yang berdekatan. Borang ini adalah percuma.

Langkah 2

Isikan borang 198 sebanyak empat (4) Salinan dengan maklumat nama, kad pengenalan dan alamat Penyewa (Plainitif – pihak yang menuntut) dan juga maklumat yang sama untuk Tuan Rumah (Defendan-pihak yang dituntut).  Butiran tuntutan yang menjadi asbab tuntutan juga harus diletakkan di dalam Borang 198. (Dalam senario ini Penyewa harus meletakkan jumlah tuntutan sebanyak RM5,000 sebagai deposit sewa rumah yang tidak dipulangkan dan ingin dituntut)

Langkah 3

Setelah borang 198 lengkap diiisi dan dibuat sebanyak 4 salinan, borang hendaklah difailkan di Mahkamah dan bayaran fi pemfailan yang harus dibayar ialah RM20 sahaja.

Langkah 4

Borang akan di cop meterai oleh Mahkamah dan tarikh perbicaraan akan diberikan.

Langkah 5

Borang yang telah dimeterai di Mahkamah, hendaklah diserahkan kepada Tuan Rumah (Defendan) melalui “by hand” atau melalui pos berdaftar pra bayar ke alamat terakhir yang diketahui.

 Langkah 6

Semasa hari perbicaraan, pastikan semua dokumen yang berkaitan sebagai bahan bukti dibawa ke Mahkamah. Namun sekiranya tiada dokumen, keterangan lisan turut diterima oleh pihak Mahkamah.

Terokai hartanah untuk disewa

Apakah prosedur untuk pembelaan di Mahkamah Tuntutan Kecil?

Sekiranya anda yang didakwa (Defendan), atau dalam makna lain, tuntutan deposit atau hutang sewa rumah dibuat ke atas anda, dan anda ingin membuat pembelaan di Mahkamah Tuntutan Kecil, ada caranya untuk menegakkan hak anda. Ikuti senario dan prosedur pembelaan di Mahkamah Tuntutan Kecil di bawah untuk keterangan lanjut.

Senario 3

Setelah penyewa telah keluar dari rumah, Tuan Rumah mendapati berlaku beberapa kerosakan yang harus diperbaiki dan Penyewa ada tunggakan bil elektrik sebanyak RM2,000. Jumlah kos pembaikan rumah ialah RM2,000. Tuan Rumah ingin membuat pembelaan bahawa kos ini harus ditanggung oleh Penyewa dan Penyewa harus menjelaskan bil elektik yang tertunggak. Oleh kerana ini, Tuan Rumah tidak memulangkan deposit dan ingin membuat Pembelaan.

Prosedur

Langkah 1

Setelah menerima Borang 198, dan sekiranya Tuan Rumah (Defendan) ingin mempertikaikan tuntutan dari Penyewa (Plaintif), pembelaan boleh difailkan dengan mengisi Borang 199 sebanyak empat (4) salinan dalam masa 14 hari selepas menerima tuntutan dari Penyewa (Plaintif).

Langkah 2

Tuan Rumah (Defendan) harus meletakkan sebab atau butir-butir pertikaian tuntutan dan sekiranya defendan mepunyai suatu tuntutan balas, defendan boleh menyatakan amaun yang ingin dituntut di dalam borang 199 tersebut. (Dalam kes ini, Tuan Rumah boleh menyenaraikan jenis kerosakkan dan kos serta bil elektrik tertunggak).

Langkah 3

Borang 199 harus lengkap diiisi dan dibuat sebanyak (4) empat salinan, borang hendaklah difailkan di Mahkamah dan bayaran fi pemfailan yang harus dibayar ialah RM20 sahaja.

Langkah 4

Borang akan di cop meterai dan hendaklah diserahkan kepada Penyewa (Plainitif) melalui “by hand” atau melalui pos berdaftar pra bayar ke alamat terakhir yang diketahui.

Apakah yang harus dilakukan sekiranya tuntutan deposit sewa rumah dan hutang sewa rumah masih tidak dibayar?

Setelah Mahkamah membuat keputusan, pihak yang harus membayar tuntutan deposit sewa rumah atau sewa rumah masih degil atau membuat tidak tahu sahaja? Ini dinamakan penghakiman ingkar. Ikuti senario dan prosedur di bawah untuk makluman tentang perkara yang harus anda lakukan.

Senario 4

Mahkamah telah memutuskan setelah mengambil kira bahan-bahan bukti dan keterangan kedua-dua belah pihak, Tuan Rumah (Defendan) harus memulangkan/ membayar kembali deposit seea rumah  kepada Penyewa (Plainitif) sebanyak RM1,000 dalam masa 14 hari.

Selepas 14 hari, Tuan Rumah masih gagal memulangkan/ membayar RM1,000 kepada Penyewa seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah.

Prosedur:

Langkah 1

Penyewa (Plainitif) harus pergi semula ke Mahkamah dan mengisi (4) empat salinan Borang 208 (Notis Tunjuk Sebab) supaya perlaksanan penghakiman boleh dijalankan.

Langkah 2

Borang akan di cop meterai oleh Mahkamah hendaklah diserahkan kepada Tuan Rumah (Penghutang Penghakiman) melalui “by hand” atau melalui pos berdaftar pra bayar ke alamat terakhir yang diketahui.

Apakah kesan kepada Tuan Rumah (Penghutang Penghakiman) jika terus tidak membayar tuntutan?

©  sakhorn38|123rf

Sekiranya Tuan Rumah (Penghutang Penghakiman) masih enggan membuat pemulangan/bayaran kepada Penyewa, Mahkamah selepas memeriksa Tuan Rumah boleh:

 1. Memerintahkan writ penyitaan dan penjualan dikeluarkan keatas Tuan Rumah.
 2. Memberikan lebih masa atau bayaran ansuran kepada Tuan Rumah.
 3. Memerintahkan Tuan Rumah dimasukkan ke dalam penjara.

Perkara lain yang boleh dituntut di Mahkamah Tuntutan Kecil semasa membuat tuntutan deposit sewa dan hutang sewa.

1. Perbelanjaan

Selain dari penghakiman, anda juga boleh menuntut kos tidak melebihi RM100 daripada defendan.

2. Jurubahasa mahkamah

Maklumkan kepada mahkamah sekiranya anda tidak memahami Bahasa Malaysia (BM) dan memerlukan bantuan jurubahasa Cina, India atau bahasa-bahasa lain.

Tuntutan hutang melebihi RM5,000

Tuntutan hutang melebihi RM5,000 perlu dibuat di Mahkamah Sivil.

Tiada jumlah wang yang ditetapkan bagi memulakan proses penuntutan hutang. Majistret Kelas Pertama boleh mendengar kes sivil di mana jumlah tuntutannya tidak melebihi RM100,000. Saman akan difailkan di Mahkamah Sesyen sekiranya jumlah tuntutan melebihi RM100,000.

Anda sebagai Tuan Rumah tetap ingin melantik Peguam untuk menuntut hutang sewa rumah ?

lawyer-property-malays
©  bee32|123rf

Ini adalah maklumat bagi Tuan Rumah yang tetap ingin melantik Peguam bagi membuat tuntutan sewa rumah. Bagi sesetengah  melantik Peguam adalah cara terbaik dan boleh menjimatkan masa dan tenaga. Peguam boleh membantu anda dalam :

Menyediakan notis tuntutan

Notis tuntutan merupakan surat amaran yang menyatakan Tuan Rumah berhak mengambil tindakan undang-undang jika Penyewa masih terus enggan membayar hutang sewa rumah yang tertunggak. Peguam boleh membantu anda dalam menyediakan notis tuntutan ini dengan memperincikan tindakan yang bakal diambil sekiranya penyewa gagal mengosongkan rumah dalam satu tempoh yang munasabah.

Surat saman

Sebagai Tuan Rumah anda tidak boleh sewenang-wenangnya menukar kunci atau memecah masuk ke dalam rumah yang disewa meskipun Penyewa tidak membayar sewa. Sekiranya Penyewa tidak mengendahkan notis tuntutan, anda boleh melantik melantik peguam untuk mendapatkan surat saman di bawah Akta Relief Spesifik 1950 untuk arahan pengusiran. Kemudian anda harus membuat laporan polis dan polis akan mengiringi anda ke rumah sewa dan barulah anda boleh memasuki semula rumah anda secara sah.

Menuntut sewa tertunggak

Dengan melantik Peguam, anda boleh mendapatkan sebahagian atau keseluruhan jumlah hutang sewa rumah tertunggak yang todak dibayar Penyewa. Peguam yang dilantik akan memohon remedi undang-undang di bawah Seksyen 5(1) Akta Distres 1951. Seorang bailif mahkamah akan membantu anda merampas dan menjual harta benda penyewa sebagai ganti kepada sewa rumah yang belum dibayar.

Bukan itu sahaja, di bawah Seksyen 28(4) Akta Undang-Undang Sivil 1956,  anda boleh menuntut hutang sewa rumah dua kali ganda bermula daripada tarikh tamat notis pengusiran hingga tarikh hartanah diberikan semula kepada anda.

Senarai Mahkamah Majistret di Malaysia

NegeriLaman Web
Perlishttps://perlis.kehakiman.gov.my
Kedahhttps://kedah.kehakiman.gov.my
Pulau Pinanghttps://pulaupinang.kehakiman.gov.my
Perakhttps://perak.kehakiman.gov.my
Selangorhttps://selangor.kehakiman.gov.my
W.P. Kuala Lumpurhttps://kl.kehakiman.gov.my
W.P. Putrajayahttps://www.kehakiman.gov.my
Negeri Sembilanhttps://nsembilan.kehakiman.gov.my
Melakahttps://melaka.kehakiman.gov.my
Johorhttps://johor.kehakiman.gov.my
Pahanghttps://pahang.kehakiman.gov.my
Terengganuhttps://pahang.kehakiman.gov.my
Kelantanhttps://kelantan.kehakiman.gov.my
Sabahhttps://judiciary.kehakiman.gov.my
Sarawakhttps://judiciary.kehakiman.gov.my

Artikel menarik : 

? (DIKEMASKINI 2021) Apa itu cukai bagi pendapatan sewa rumah dan cara pengiraannya?
?️ Bagaimana nak tamatkan surat perjanjian sewa rumah di Malaysia?

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain