Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Cara menulis wasiat: Apa anda perlu tahu mengenai perancangan harta pusaka

test

Wasiat merupakan perkara penting dalam perancangan harta pusaka – ia perlu bagi menentukan siapa yang bakal mendapat aset yang mana dan juga untuk memastikan orang yang anda sayangi tidak perlu berurusan dengan proses undang-undang dan kertas kerja yang merumitkan.

penulisan-wasiat-malaysia
© twinsterphoto/ 123rf

Artikel ini diterjemah dari Will writing in Malaysia: What you should know about estate planning oleh Ahsraf Wahab.

Penulisan wasiat masih merupakan subjek yang agak tabu di Malaysia kerana ia dikaitkan dengan kematian seseorang. Namun begitu, wasiat adalah amat penting untuk memastikan harta dan aset anda pergi kepada orang tertentu, dan bukannya diputuskan oleh undang-undang pewarisan di Malaysia. Dikenali sebagai Akta Pembahagian 1958, undang-undang pewarisan atau intestacy ini adalah untuk orang bukan Islam. Dalam artikel ini, kami akan memperincikan semua yang anda perlu tahu tentang penulisan wasiat dan perancangan harta pusaka di Malaysia.

Apa itu wasiat?

Wasiat ialah dokumen yang menyenaraikan cara seseorang itu berhasrat untuk mengagihkan hartanya sesudah ia meninggal dunia kelak. Ia merupakan bahagian penting dalam perancangan harta pusaka dan membolehkan anda membuat perancangan pengagihan awal untuk semua aset yang anda miliki kepada orang di bawah jagaan anda sesudah anda meninggal dunia kelak.

Apa itu Akta Wasiat Malaysia?

Di Malaysia, semua urusan wasiat untuk orang bukan Islam dikawal oleh Akta Wasiat Malaysia 1958 manakala wasiat untuk orang Islam adalah di bawah Undang-undang Islam. Beberapa negeri di Malaysia memang mempunyai Ordinan Negeri mereka sendiri yang mengawal wasiat.

Akta Wasiat menyatakan bahawa wasiat ialah “satu bentuk perisytiharan yang boleh dikuatkuasakan di sisi undang-undang berkenaan niat pewaris mengenai harta bendanya atau perkara lain yang ingin dilaksanakan setelah kematiannya”.

Akta tersebut mengatakan bahawa wasiat mengandungi testament (wasiat itu sendiri yang ditulis lengkap), codicil (dokumen tambahan dengan pengubahsuaian kepada wasiat terakhir anda) dan janji temu melalui wasiat atau bertulis. Selain pembahagian harta, penjagaan atau penjagaan anak juga boleh dimasukkan dalam wasiat.

Siapakah wasi?

Wasi ialah individu yang dilantik oleh orang yang membuat wasiat, juga dikenali sebagai pewasiat – untuk mentadbir dan mengurus pengagihan aset.

Menurut Penolong Pengurus Besar (Pembangunan & Latihan Francais) Rockwills Corporation Sdn Bhd Sam Chan, pelantikan seorang wasi adalah penting kerana dia bertanggunjawab untuk melaksanakan arahan wasiat anda. Wasi tersebut akan menguruskan semua perkara yang berkaitan dengan percukaian, hal kewangan dan undang-undang harta pusaka anda.

sam chan
Sam Chan, Penolong Pengurus Besar  Rockwills Corporation Sdn Bhd

“Kami akan mencadangkan pelanggan kami melantik syarikat amanah berlesen yang pakar dalam perkhidmatan pentadbiran harta pusaka untuk berkhidmat sebagai wasi. Sekiranya wasi adalah seorang individu, beberapa isu mungkin timbul termasuk:

 • Individu tersebut berkemungkinan tidak tahu apa tanggungjawab seorang wasi
 • Individu mungkin akan bertindak untuk kepentingannya dan bukannya untuk kepentingan harta pusaka dan benefisiari.

Anda mungkin fikir bahawa melantik seorang benefisiari menjadi wasi adalah pilihan yang baik kerana dia akan sanggup melaksanakan tugas itu, tetapi kebimbangan yang dinyatakan di atas tidak boleh diketepikan,” ujarnya.

Siapakah benefisiari wasiat?

Benefisiari (penerima manfaat) ialah orang yang dinamakan dalam wasiat untuk mewarisi semua atau sebahagian daripada aset pewasiat.

Mengapa wasiat itu penting?

Dengan mempunyai wasiat, anda boleh merasa tenang kerana mengetahui bahawa anda telah merancang dengan betul pembahagian harta pusaka anda. Selain itu, wasi anda akan mempunyai tugas yang lebih mudah untuk mengagihkan aset kepada orang yang anda sayangi.

kepentingan-wasiat-di-malaysia.
© marigranula/123RF

Memudahkan pembahagian aset

Mempunyai wasi yang dilantik akan memudahkan proses pengagihan harta pusaka anda. Wasi perlu memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk Geran Probet (Grant of Probate — GP) untuk diberi kuasa untuk bertindak.

Dengan ketiadaan wasiat, proses akan menjadi rumit. Keluarga si mati perlu membuat keputusan sebulat suara mengenai perlantikan seorang pentadbir sebelum memohon Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration — LA). Melantik seorang pentadbir (dalam kalangan ahli keluarga yang mewarisi) kebiasaannya adalah sukar dan banyak drama boleh berlaku semasa proses ini.

Sekiranya harta si mati melebihi RM50,000, maka pihak keluarga juga perlu mencari dua orang untuk bertindak sebagai penjamin. Penjamin (surety) ialah orang yang bertindak sebagai penjamin di mana dia menyediakan bon pentadbiran dengan jumlah yang sama dengan nilai kasar harta pusaka. Bon pentadbiran bertindak seperti sekuriti yang boleh digunakan untuk membayar ganti rugi atau kerugian yang ditanggung akibat kecuaian atau penipuan yang dilakukan oleh pentadbir yang dilantik.

“Pihak benefisiari perlu mempercayai bahawa pentadbir akan menjalankan tugasnya untuk mengagihkan aset secara adil dan mengikut undang-undang. Sebagai contoh, bank akan mengeluarkan keseluruhan jumlah daripada akaun bank si mati kepada pentadbir,” ujar Chan.

Dalam keadaan di mana menggunakan wang/aset untuk keuntungan sendiri dan bukannya mengagihkannya kepada benefisiari, maka pihak benefisiari boleh menyaman pentadbir tersebut untuk mendapatkan semula bahagian mereka. Bagaimanapun, jika jumlah yang terlibat adalah kecil, perebutan undang-undang tidak akan berbaloi dengan masa dan wang yang diperlukan,” tambahnya lagi.

BACAAN POPULAR:
? Caj penyelenggaraan hartanah hakmilik strata di Malaysia
? Apa itu conveyancing dan kepentingan untuk membeli rumah di Malaysia

Anda boleh buat ketetapan yang khusus

Anda boleh putuskan apa sahaja dalam wasiat anda dan perincikan siapa mendapat apa — ini akan menghapuskan sebarang pertikaian. Jika anda ingin meninggalkan aset anda kepada bukan ahli keluarga atau badan amal sekalipun, anda boleh berbuat demikian dalam wasiat anda. Anda juga boleh mengatur penjagaan kanak-kanak kecil anda dan  berasa tenang hati bahawa mereka akan dijaga oleh orang yang telah anda pilih.

Apa yang berlaku jika saya meninggal dunia tanpa wasiat?

Jika anda meninggal dunia tanpa wasiat di Malaysia, aset anda akan diagihkan mengikut Akta Pembahagian 1958 (pindaan 1997) jika anda menetap di Malaysia Barat dan Sarawak. Sementara itu, Ordinan Pewarisan Tak Berwasiat 1960 akan terpakai kepada mereka yang tinggal di Sabah.

Ahli keluarga yang masih hidupPengagihan harta
Pasangan sahaja100%
Zuriat sahaja100%
Ibu bapa sahaja100%
Pasangan; dan

zuriat

1/3

2/3

Ibu bapa; dan

zuriat

1/3

2/3

Pasangan; dan

Zuriat; dan

Ibu bapa

1/4

1/2

1/4

Pasangan; dan

Ibu bapa

1/2

1/2

Sekiranya anda tidak mempunyai wasiat dan anda mempunyai anak di bawah umur yang tiada ibu bapa yang masih hidup, maka anda perlu bergantung kepada saudara-mara anda untuk memohon kepada mahkamah untuk menjadi penjaga kepada anak-anak anda ini. Perkara tersebut dapat dielakkan dengan adanya wasiat, di mana penjaga pilihan anda boleh dinamakan sebagai penjaga.

Ambil perhatian bahawa pembayaran Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan manfaat polisi insurans anda tidak akan mengikut formula pengagihan di bawah Akta Pengagihan 1958. Sebaliknya, ia akan diberikan kepada orang yang telah anda calonkan dalam akaun masing-masing. Hanya jika anda tidak mencalonkan sesiapa sebelum kematian anda, ia akan mengikut formula di atas.

Chan juga berkata walaupun Akta Pembahagian 1958 memastikan bahawa harta pusaka anda akan diagihkan kepada ahli keluarga anda, cara ia diagihkan mungkin tidak begitu praktikal. “Katakanlah si mati mempunyai empat anak dan empat harta. Sekiranya dia tidak meninggalkan wasiat, maka setiap harta akan dibahagikan antara empat anak dan ini boleh menyebabkan komplikasi pada masa hadapan. Jika dia meninggalkan wasiat, dia boleh meninggalkan satu harta kepada setiap anak,” jelas Chan.

Di Malaysia, orang Islam dan bukan Islam ditadbir di bawah set undang-undang pusaka yang berbeza. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang undang-undang pusaka Islam, baca Hibah: Apa akan terjadi sekiranya berlaku kematian pemilik rumah?.

Bagaimana cara menulis wasiat di Malaysia?

cara-menulis-wasiat-anda-sendiri.
© lilyoh/ 123rf

Jadi bagaimana wasiat dilaksanakan di Malaysia? Di bawah Akta Wasiat Malaysia 1959, syarat-syarat berikut mesti dipenuhi:

 • Pewasiat mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun tetapi bagi penduduk Sabah, pewasiat mestilah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun di bawah Ordinan Wasiat Negeri Sabah
 • Pemberi wasiat mestilah berfikiran waras pada masa menandatangani wasiat
 • Wasiat hendaklah dibuat secara bertulis dan ditandatangani
 • Penandatanganan mestilah di hadapan dua orang saksi dan mereka juga mesti menandatangani wasiat di hadapan anda.

Anda mempunyai beberapa pilihan sekiranya ingin menulis wasiat

Upah peguam

Kebanyakan firma guaman menyediakan perkhidmatan penulisan wasiat.

Perancang harta tanah profesional

Terdapat syarikat perancangan harta tanah profesional yang pakar dalam penulisan wasiat, seperti Rockwills. Syarikat-syarikat ini sering juga menyediakan perkhidmatan pemegang amanah, yang bermaksud bahawa mereka boleh memegang dan mentadbir aset anda untuk anda. Contohnya, anda mungkin memerlukan pemegang amanah untuk mentadbir harta sehingga anak anda berumur 18 tahun atau anda perlu menyediakan dana amanah untuk membayar pendidikan anak anda.

Terdapat juga perancang hartanah individu yang boleh membantu anda menulis wasiat.

Bank

Banyak bank di Malaysia juga menyediakan perkhidmatan pemegang amanah, termasuk penulisan wasiat, sama ada secara bersemuka atau dalam talian, antaranya:

Amanah Raya Berhad

Amanah Raya ialah syarikat pemegang amanah milik kerajaan dan menawarkan pelbagai perkhidmatan amanah, wasiat dan pengurusan harta pusaka.

Apa perlu disediakan sebelum menulis wasiat?

Walaupun kelihatan seperti satu tugas yang merumitkan, Chan mengatakan bahawa untuk menulis wasiat, anda hanya perlukan kad pengenalan (IC) sahaja!

“Tiada sebarang syarat ketat dikenakan untuk menulis wasiat. Malah, anda tidak perlu menunjukkan geran tanah atau apa-apa dokumen seumpamanya kepada kami,” ujarnya.

Walau bagaimanapun, beliau memberikan panduan umum berikut

 1. Tentukan siapa yang akan dilantik sebagai wasi anda.
 2. Tentukan kedua-dua saksi (mereka tidak boleh menjadi salah seorang daripada waris anda atau berkahwin dengan benefisiari kerana mereka akan kehilangan harta pusaka mereka).
 3. Sediakan senarai aset anda (maklumat asas seperti alamat harta tanah, nombor akaun bank) dan sebarang arahan khusus yang mungkin anda ada untuk setiap aset.
 4. Sediakan nama dan butiran benefisiari anda.
 5. Perancang harta pusaka atau peguam akan membuat surat wasiat untuk anda tandatangani. Kedua-dua saksi perlu hadir apabila anda menandatangani wasiat anda dan mesti juga menandatangani wasiat di hadapan anda.
 6. Wasiat tidak perlu dicop di Malaysia.

Bolehkah anda menamakan seseorang sebagai benefisiari jika anda tidak mempunyai butiran mereka?

“Anda boleh menamakan benefisiari tanpa butiran mereka selagi orang itu boleh dikenal pasti dengan maklumat asas yang anda berikan. Jika pewasiat menamakan anaknya John tanpa memberikan butiran seperti nombor IC, ia masih boleh diterima kerana tidak mungkin pewasiat mempunyai lebih daripada seorang anak lelaki bernama John.

“Bagaimanapun, jika pewasiat menyenaraikan rakan beliau yang bernama John sebagai penerima tanpa memberikan nama penuh atau alamat rumahnya, agak mencabar untuk menentukan dengan pasti siapa orang ini,” jelas Chan.

Bolehkah seseorang mempunyai lebih daripada satu wasiat?

beza-wasiat-hibah-dan-faraid
© courtneyk/ GettyImages

Chan menjelaskan bahawa seseorang hanya boleh mempunyai satu wasiat dalam kawasan penguatkuasaan undang-undang (satu wasiat dalam satu negara). “Jika anda mempunyai aset di negara yang berbeza, anda boleh mempunyai wasiat untuk setiap negara di mana anda mempunyai aset. Kami menasihatkan pelanggan kami untuk berbuat demikian kerana dengan wasiat yang berasingan ia akan menjadi lebih cepat dan lebih mudah untuk mendapatkan perintah mahkamah untuk memindahkan aset di negara tersebut. Kami boleh membantu mereka membuat surat wasiat untuk negara seperti Singapura, Australia, New Zealand, UK, Vietnam dan China – lokasi ini adalah tempat ramai rakyat Malaysia biasanya memiliki hartanah,” ujar Chan.

BACA: Komersial vs kediaman: Boleh tak saya tukar status hartanah komersial ke kediaman?

Bilakah masa yang sesuai untuk menulis wasiat?

Sebaik-baiknya, sesiapa sahaja yang berumur di atas 18 tahun dan memiliki sepenuhnya mana-mana harta atau aset harus mempunyai wasiat tetapi hakikatnya hanya kira-kira 1 dalam setiap 10 orang yang mempunyainya.

“Sekarang ini, ia bukan disebabkan oleh tabu kematian tetapi lebih kerana orang berlengah-lengah. Orang hanya akan berfikir tentang wasiat apabila sesuatu berlaku, seperti ketika sudah tenat atau berada di penghujung usia mereka.

“Kami telah terima banyak pertanyaan semasa pandemik COVID-19 daripada orang ramai yang ingin menyediakan wasiat untuk seseorang yang berada di ICU dan menggunakan ventilator. Pada waktu seperti itu, adakah orang tersebut masih berfikiran waras untuk menyediakan wasiat?” ujar Chan.

Apa yang perlu disertakan dalam wasiat?

Walaupun tiada syarat ketat tentang perkara yang perlu anda sertakan dalam wasiat anda, Chan berkata bahawa lebih banyak maklumat yang anda boleh berikan dan masukkan dalam wasiat, lebih mudah kerja yang perlu dilaksanakan oleh wasi. “Perlu diingatkan bahawa wasiat itu bukan untuk kamu tetapi untuk orang yang kamu tinggalkan. Dengan adanya arahan pengagihan yang khusus, ia dapat membantu mengelakkan sebarang kekeliruan dan konflik untuk timbul.

“Kebanyakan orang berpendapat bahawa mereka berlaku adil apabila mengagihkan aset mereka secara sama rata tetapi tidak semua situasi terpakai untuk kaedah tersebut. Sebagai contoh, jika pelanggan mengagihkan saham syarikatnya secara sama rata kepada semua anak-anaknya sedangkan pada hakikatnya hanya seorang daripada mereka yang membantunya menjalankan perniagaan, ia boleh menimbulkan rasa tidak puas hati,” ujarnya.

Di antara perkara-perkara yang biasanya dimasukkan ke dalam wasiat ialah:

 • Harta seperti rumah, unit kondominium atau unit komersial. Jika anda mempunyai beberapa hartanah, lebih baik senaraikan alamat setiap unit agar wasi anda tidak perlu membuang masa mendapatkan butiran.
 • Kereta (berikan nombor pendaftaran kereta)
 • Akaun bank (berikan nombor akaun bank)
 • Pengagihan dan benefisiari buat semua aset disebut dalam wasiat
 • Penjaga untuk anak-anak anda
 • Klausa residu (residual clause) untuk mana-mana item yang mungkin terlepas pandang
 • Wasi alternatif sekiranya wasi yang dilantik meninggal dunia sebelum anda
 • Benefisiari alternatif untuk polisi KWSP dan insurans anda sekiranya benefisiari meninggal dunia sebelum anda

Chan berkata orang ramai juga boleh menyediakan dana amanah untuk perkara seperti yuran pendidikan anak-anak atau perbelanjaan bulanan.

Berikut adalah contoh wasiat daripada Tokio Marine.

Bolehkah anda menulis wasiat anda sendiri di Malaysia?

write-your-own-will-what-should-be-in-will
© pigprox/ 123rf

Akta Wasiat Malaysia tidak menyatakan siapa yang boleh menyediakan wasiat jadi ya, anda boleh menulis wasiat anda sendiri. Chan berkata pilihan ini sesuai untuk mereka yang tidak mempunyai banyak aset dan mempunyai arahan pengagihan yang agak mudah kepada beberapa benefisiari sahaja.

“Terdapat banyak situasi di mana ramai yang terlepas pandang atau lupa untuk dipertimbangkan, sebagai contoh, bagaimana jika wasi meninggal dunia sebelum anda atau jika anak anda masih di bawah umur 18 tahun apabila anda meninggal dunia? Jika anda ingin memastikan bahawa anda tidak meninggalkan apa-apa arahan, adalah lebih baik untuk mengupah perancang harta pusaka profesional. Beberapa perancang harta pusaka seperti Rockwills juga mempunyai perkhidmatan yang dipercayai, jadi mereka boleh membuat semua urusan ini untuk anda,” katanya.

Untuk menulis wasiat anda sendiri, anda perlu menyediakan perkara yang sama seperti seseorang yang mengupah perancang harta pusaka profesional seperti yang dinyatakan di atas. Ini termasuk IC anda, dua saksi dan senarai aset yang anda ingin sertakan dalam wasiat anda.

Daripada mencipta satu dari awal, anda boleh mencari templat dalam talian. Lakukan carian dengan kata kunci “template wasiat” dan anda akan mendapati bahawa terdapat banyak templat tersedia dalam talian.

Terdapat juga beberapa perkhidmatan menulis wasiat dalam talian percuma di mana anda perlu memasukkan maklumat anda pada platform mereka dan wasiat dijana untuk anda. Seperti semua perkhidmatan yang memerlukan anda memberikan maklumat dalam talian, pastikan ia boleh dipercayai dan selamat kerana anda memberikan maklumat sensitif seperti nombor IC anda dan saksi, wasi dan benefisiari anda.

iProperty Transaksi: Dapatkan data transaksi hartanah subsale (sekunder) terkini secara PERCUMA untuk membantu anda membuat keputusan hartanah terbaik. Tiada pendaftaran diperlukan!

Berapakah kos menulis wasiat di Malaysia?

Kos menulis wasiat asas (secara bersemuka dan dalam talian) adalah antara RM250 hingga RM500.

Bertentangan dengan kepercayaan kebanyakan orang, Chan berkata bahawa kos wasiat tidak bergantung kepada berapa banyak aset yang dimiliki oleh pewasiat. Sebaliknya, ia bergantung pada kerumitan pengagihan aset dan dalam kes perkhidmatan amanah, berapa lama perkhidmatan itu diperlukan.

“Di Rockwills, yuran kami bermula pada RM480 dan dihadkan pada RM25,000. Secara amnya, kebanyakan wasiat berharga sekitar RM1,000 kerana pewasiat ingin menyatakan aset yang mereka ada secara khusus di dalam wasiat tersebut,” jelasnya. Untuk memastikan orang yang anda sayangi dijaga apabila anda meninggal dunia, wasiat boleh menjadi hadiah terbaik yang anda tinggalkan untuk mereka.

BACA ARTIKEL LAIN:

? Hartanah leasehold di Malaysia: Cara lanjutkan tempoh leasehold dan kiraan bayaran premium
⚖️MRTT atau MLTT: Insurans perumahan yang manakah lebih baik?

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain