Panduan lengkap: Cara untuk buat penggantian geran tanah hilang, rosak atau hancur

Share

Geran tanah hilang? Alamak, apa nak buat ni! Geran tanah merupakan dokumen yang paling penting dalam pemilikan dan semua transaksi hartanah di Malaysia. Tapi kalau geran tanah hilang, rosak atau musnah, adakah ini bermakna anda tak boleh nak lakukan sebarang urusan melibatkan hartanah tersebut?

permohonan geran tanah baru

© eric1513/ 123RF

Jika geran tanah anda hilang atau anda tidak memilikinya, ini bermakna anda tidak akan dapat melakukan transaksi tanah secara lancar dengan pihak lain. Kanun Tanah Negara Malaysia (KTN) 1965 merupakan undang-undang yang mengawal selia perkara berkaitan tanah. Ia memperuntukkan bahawa di bawah Seksyen 166 (1) (d) salah satu keadaan di mana hakmilik geran tanah boleh dikeluarkan adalah jika dokumen hakmilik telah hilang, atau keseluruhannya atau sebahagiannya telah musnah, atau dengan tidak sepatutnya atau dengan salahnya ditahan.

Jangan panik sekiranya anda tidak mempunyai geran tanah atau ia telah rosak atau hilang. Kita akan lihat satu per satu cara untuk memohon penggantian geran tanah yang hilang.

Apa itu hakmilik tanah

Hakmilik tanah merupakan dokumen pemilikan atau pindah milik tanah. Ini merupakan bukti keempuyaan tanah. Hakmilik tanah mengandungi maklumat tuan tanah, dimana tanah ia miliki, serta maklumat lain untuk tujuan tertentu seperti jumlah cukai tahunan, syarat-syarat dan sekatan-sekatan yang dikenakan ke atas tanah sebagai peringatan kepada tuan tanah akan perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Jenis-jenis hakmilik tanah di Malaysia 

Setiap hak milik tanah di Malaysia ada kelebihan dan kekurangannnya. Penting untuk pemilik rumah dan bakal pembeli rumah untuk ambil tahu akan perkara ini kerana ia akan mempengaruhi pemilikan anda, pindah milik, harga, pertukaran status tanah dan juga kebolehpasaran hartanah anda. 

 • Pegangan bebas (Freehold)

Hak milik penagan bebas atau hartanah pegangan bebas bermakna pemilik mempunyai hak milik kekal dan mutlak (selama-lamanya) ke atas rumah atau tanah tersebut. Ini bermakna pemilik tanah boleh menggunakan tanah itu untuk tujuan apa sekalipun, tertakluk kepada peraturan dan undang-undang tempatan. Selain itu, tidak ada batasan dari segi bilangan pemilik yang boleh didaftarkan ke atas hartanah. Pindah milik atau penjualan hartanah juga adalah lebih mudah jika dibandingkan dengan Pegangan Pajakan kerana kurang kekangan yang dikenakan ke atasnya. 

 • Pegangan pajakan (Leasehold)

Hartanah atau tanah pegangan pajakan mempunyai tempoh pegangan 30, 60, 90 sehingga maksimum 999 tahun. Ini bermakna pemilik hartanah pegangan pajak bukan pemilik kekal hartanah atau tanah ini. Tanah ini akan diserahkan semula kepada Pihak Berkuasa Negeri setelah tempoh pegangan pajakan tamat dan pemilik mesti mengemukakan permohonan lanjutan pegangan pajakan sebelum ia tamat tempoh. Premium (berdasarkan nilai pasaran tanah) akan dikenakan untuk pajakan lanjutan setelah pembaharuan diberikan.

Baca Rumah freehold vs leasehold di Malaysia: Yang mana lebih baik untuk penjelasan yang lebih menyeluruh. 

 • Lot Bumiputera (Lot Bumi)

Lot Bumi merujuk kepada unit tanah atau hartanah yang boleh dibeli dan dimiliki oleh Bumiputera sahaja. Pemaju hartanah di Malaysia mesti memperuntukkan sekurang-kurangnya 30% unit kediaman atau komersial kepada Bumiputera. Lot Bumi boleh dijual kepada bukan Bumiputera tetapi unit tersebut perlu dilepaskan dari statusnya. Permohonan untuk pertukaran status tanah boleh dihantarkan ke Pejabat Tanah. Namun, ini adalah proses yang panjang dan tidak mudah. Ada 4 informasi penting dan wajib tahu tentang hartanah Bumiputera sekiranya anda bercadang untuk membeli hartanah ini. 

 • Tanah Rizab Melayu

Tanah Rizab Melayu adalah sejenis tanah yang sering dianggap sama dengan Lot Bumi. Walau bagaimanapun, di bawah Enakmen Rizab Melayu 1913, tanah ini hanya boleh dimiliki dan diuruskan oleh orang Melayu. Ini bermaksud orang bukan Melayu tidak dibenarkan menyewa, membina hartanah dan mengendalikan perniagaan di atas Tanah Rizab Melayu. Perbezaan antara Lot Bumi dan Tanah Rizab Melayu yang paling ketara adalah, Tanah Rizab Melayu TIDAK BOLEH diserahkan kepada individu / syarikat korporat bukan Melayu. Ramai beranggapan bahawa Tanah Rizab Melayu kelas kedua dan sukar dan sukar dibangunkan. Sejauh manakah benar persepsi itu? 

3 jenis permohonan hakmilik tanah

Anda boleh buat permohonan hakmilik tanah yang baru untuk kategori yang berikut:

 • Permohonan hakmilik hilang
 • Permohonan hakmilik rosak
 • Permohonan hakmilik hancur

BACAAN POPULAR:
🏡 Komersial vs kediaman: Boleh tak saya tukar status hartanah komersial ke kediaman?
👷‍♂️ Nak melabur dalam pasaran saham patuh syariah di Bursa Malaysia? Ini kriteria dan cara kenalinya

Dokumen yang anda perlukan untuk penggantian geran tanah yang hilang 

Pertama sekali, sebagai pemilik tanah, anda perlu mempunyai satu salinan hakmilik tanah daripada Perjanjian Jual Beli/ Sale and Purchase Agreement (SPA) semasa anda membeli tanah atau rumah tersebut. Dalam perjanjian jual beli, akan terdapat beberapa maklumat hartanah yang membolehkan Pejabat Tanah mengenal pasti dengan hakmilik tanah yang hilang. Anda juga perlu menyiapkan dan menyediakan dokumen-dokumen berikut untuk proses permohonan geran tanah baru untuk tujuan penggantian hak milik tanah anda: 

 • Salinan kad pengenalan (MyKad) anda yang diperakui sebagai pemilik hakmilik tanah
 • Salinan laporan polis yang sah
 • Akuan sumpah
 • Resit cukai pintu tahun semasa
 • Resit cukai tanah tahun semasa

Related Stories

Apakah prosedur untuk menggantikan geran tanah hilang 

Untuk tujuan ini, anda dinasihatkan untuk melantik seorang peguam untuk membantu melancarkan proses penggantian geran tanah. Ini juga untuk memastikan bahawa semua dokumen adalah lengkap untuk dihantar ke Pejabat Tanah. 

Anda mungkin perlu berulang alik ke Pejabat Tanah sekiranya dokumen tidak betul atau tidak lengkap. Permohonan anda juga berisiko untuk ditolak. Peguam yang anda lantik akan memastikan langkah pertama untuk penggantian hakmilik adalah sempurna. Berikut adalah langkah-langkah dan prosedur untuk menggantikan geran tanah yang hilang: 

 1. Buat laporan polis bahawa anda kehilangan geran tanah anda di balai polis terdekat dan laporan tersebut mestilah salinan yang sah. Anda juga perlu memastikan bahawa semua butiran hartanah disebutkan seperti alamatnya, nama pemilik dan nombor kad pengenalan.
 2. Sediakan surat akuan sumpah untuk geran tanah yang anda yang hilang. Peguam akan membantu anda. Anda juga memerlukan surat akuan sumpah oleh peguam anda yang mewakili anda. Surat akuan sumpah ini kemudiannya perlu disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah dan dicap di Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
 3. Lakukan carian tanah rasmi mengenai hakmilik tanah yang hilang di Pejabat Tanah. Peguam anda juga akan membantu anda dalam hal ini.
 4. Dengan hasil carian tanah rasmi, anda perlu melampirkan sekali:
  1. Laporan polis
  2. Surat akuan berkanun
  3. Resit cukai pintu
  4. Resit cukai tanah
  5. Salinan kad pengenalan anda yang telah disahkan sebelum diserahkan kepada Pejabat Tanah.

Siapa yang terlibat dalam menggantikan geran tanah hilang

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penggantian geran hakmilik tanah, iaitu: 

 • Polis

Bagi urusan laporan polis buat rujukan Pejabat Tanah sebagai bukti kehilangan geran tanah tersebut.

 • Pesuruhjaya Sumpah

Untuk mengesahkan surat akuan sumpah bagi hakmilik tanah anda yang hilang. Pesuruhjaya Sumpah juga akan diperlukan untuk mengesahkan surat akuan sumpah bagi peguam yang mewakili pemilik untuk proses penggantian Hakmilik.

 • Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN)

Setiap dokumen mesti disetemkan dan dicop RM10.00

 • Pejabat Tanah

Untuk memastikan bahawa prosedur penggantian Hakmilik diikuti untuk mendapatkan penggantian hakmilik asal di Pejabat Tanah.

Berapa lama masa yang diperlukan untuk proses menggantikan geran tanah hilang

contoh surat akuan sumpah geran tanah hilang

Contoh surat akuan sumpah untuk geran tanah hilang. © Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan (PTGWP).

Masa yang diperlukan untuk penggantian hakmilik bergantung sama ada hakmilik tersebut merupakan Hakmilik Sementara (HS (D)) atau Hakmilik Kekal (GRN dan PN). Masa dan prosedur yang perlu diikuti mungkin sedikit berbeza mengikut keadaan di mana hakmilik tanah akan dikeluarkan. Contohnya di Selangor, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor akan mengambil masa seperti yang berikut untuk mengeluarkan penggantian hakmilik tanah: 

 • Hakmilik Pegangan Pajakan (Leasehold)/ Hakmilik Sementara (HS (D)) 

Tiga (3) bulan

 • Hakmilik Pegangan Bebas (Freehold)/ Hakmilik Kekal (GRN dan PN) 

Enam (6) bulan

Berapakah kos yang perlu di bayar kepada kerajaan untuk menggantikan geran tanah hilang

Di Selangor, bayaran untuk Hakmilik Sementara adalah RM430.00 dan RM440.00 bagi Hakmilik Tetap. Ini berbeza antara negeri-negeri lain di Malaysia. Tambahan pula, ini tidak termasuk pembayaran dan yuran guaman yang akan dikenakan oleh peguam anda untuk perkhidmatan mereka. 

BACA LAGI ARTIKEL MENARIK DI SINI:
🏨 Rumah PPR, PPRT dan Sistem eKasih: Cara memohon dan syarat kelayakan
🚿 5 masalah perpaipan yang sering berlaku di apartmen bertingkat tinggi
💖 Panduan lengkap: Perbezaan antara Takaful dan insurans konvensional di Malaysia

Artikel ini telah diolah semula daripada Geran Tanah Hilang yang ditulis oleh Akmal Saufi Mohamed Khaled dan pertama kali diterbitkan di ASCO Law


Share
Sign up and stay updated
Get the latest property news, home solution tips, interior design ideas and property guides.
By subscribing, you consent to receive direct marketing from iProperty.com Malaysia Sdn Bhd (iProperty), its group of companies and partners. You also accept iProperty’s Terms of Use and Privacy Policy including its collection, use, disclosure, processing, storage and handling of your personal information.