Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Duti setem buat anda keliru? Ini kadar terkini dan panduan lengkapnya

test

Duti setem buat anda pening? Dapatkan segala maklumat yang anda mahukan di sini lagi-lagi jika anda ingin membeli rumah pertama!

panduan duti setem malaysia
© Maksym Yemelyanov/ 123RF

Duti setem atau Stamp duty secara amnya dikenakan ke atas surat cara jenis undang-undang, komersial dan urusan kewangan termasuklah dalam urusan jual beli rumah. Walaupubagaimanapun, tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan duti setem ini? Mungkin nampak mudah, tapi kos duti setem boleh menelan belanja yang agak besar lebih-lebih lagi jika melibatkan pembelian hartanah kediaman.

Mujurlah Kempen Pemilikan Rumah (HOC) 2020 diteruskan oleh pihak kerajaan dengan pengecualian duti setem sepenuhnya jika anda membeli rumah di bawah kempen ini. Sekiranya anda masih keliru akan kadar duti setem terkini dan cara pengiraannya, anda boleh rujuk perkongsian di bawah. Semoga bermanfaat!

1. Apa itu duti setem?

Menurut rujukan dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), duti setem ini didefinisikan sebagai cukai yang akan dikenakan ke atas dokumen bertulis (surat cara) dan bukan transaksi. Secara amnya  duti setem dikenakan ke atas surat cara jenis undang-undang, komersial dan urusan kewangan  yang tersenarai di bawah Jadual Pertama Akta Setem 1949. Duti setem penting kerana setiap dokumen (surat) cara hendaklah disetemkan dengan sempurna supaya menjadi dokumen dan bukti yang sah di mahkamah.

Untuk mudah difahami, duti setem ini sebenarnya cukai yang perlu dibayar ke atas dokumen yang telah ditetapkan di sisi undang-undang. Dalam sektor hartanah, terdapat beberapa keadaan dan situasi di mana duti setem ini perlu dibayar oleh mana-mana pihak yang berkaitan.  Anda boleh semak Jadual 3 Akta Setem 1949 untuk melihat senarai orang yang dikenakan duti. 

BACAAN POPULAR: 
💸 Kadar duti setem terkini dan kos lain apabila beli rumah baru tahun ini. 
💰 Tahu tak? Duit KWSP boleh digunakan untuk membeli rumah

2. Berapa jenis duti setem yang ada di Malaysia?

Berdasarkan pihak LHDN, terdapat dua jenis duti setem di Malaysia iaitu:

 • Duti tetap

  • Duti dikenakan tanpa ada kaitan dengan balasan atau amaun yang dinyatakan dalam surat cara.
  • Harga yang dikenakan bagi duti setem ini telah ditetapkan mengikut kategori tersendiri dan tidak berubah.
  • Contoh dokumen yang menggunakan konsep duti tetap ini ialah:surat kuasa wakil, nota janji hutang, polisi insurans dan sebagainya.
 • Duti Ad Valorem

Rasa macam susah nak faham sebab rasa nama duti ini pelik? Jangan bimbang, sebenarnya Ad Valorem ini berasal dari perkataan latin yang membawa maksud “ bergantung kepada nilai”. Jadi, cukai ini sebenarnya akan bergantung kepada nilai bagi sesuatu perkara dalam dokumen tersebut.

 • Cukai akan dikenakan berdasarkan nilai yang dinyatakan dalam surat cara atau nilai pasaran yang berkaitan.
 • Duti Ad Valorem (mengikut nilai) boleh dikenakan ke atas: surat cara pindah hak milik hartanah, perjanjian sewa, perjanjian pinjaman dan sebagainya.

Sekarang, bila anda semua sudah faham berkenaan jenis duti setem yang ada ini, kita beralih kepada bilakah urusan duti setem ini perlu dibayar dalam urusan hartanah. Anda akan lihat contoh jenis duti setem ini yang akan digunakan dalam urusan-urusan ini.

BACA: Hartanah vs saham: Pelaburan manakah yang lebih baik di Malaysia?

3. Bilakah urusan duti setem perlu dibayar dalam urusan hartanah?

Duti setem perlu dibayar dalam was 2 situasi, iaitu apabila tandatangan kontrak sewa rumah atau pejabat antara pemilik rumah atau pejabat dengan penyewa, ataupun apabila membeli rumah.

 • Duti setem untuk perjanjian kontrak sewa antara tuan rumah dan penyewa

rental-agreement-terms
© Bartolomiej Pietrzyk/ 123RF

Bagi urusan sewa hartanah, anda juga perlu membayar duti setem bagi kontrak perjanjian sewa yang digunakan. Pengiraan duti setem bagi kos perjanjian ini akan dikira berdasarkan tempoh sewaan. Lihat panduan dan cara kira duti setem, yuran pengurusan dan guaman bagi perjanjian sewa di Malaysia untuk melihat secara terperinci akan lain-lain kos yang anda perlu bayar dalam urusan sewa rumah.

 • Duti setem yang dikenakan untuk beli rumah

© kokouu/ GettyImages

Sewaktu pembelian rumah, duti setem juga akan dikenakan ke atas surat cara pindah milik iaitu Perjanjian Jual Beli Rumah (SPA) dan juga Memorandum Pemindahan (MOT). Kedua-dua ini akan dikira berdasarkan harga belian rumah. Bagi proses penjualan atau pindah milik ini, ia perlu diselesaikan 30 hari dari tarikh perlaksanaan transaksi hartanah.

4. Cara pengiraan duti setem bagi Perjanjian Beli Rumah/Sales and Purchase Agreement (SPA)

Kadar pengiraan duti setem ini adalah berdasarkan harga hartanah yang dibeli. Terdapat peratusan yang akan dikira berdasarkan harga hartanah tersebut. Nak lebih faham? Berikut merupakan jadual yang menerangkan tentang peratus yang akan diambil kira bagi pengiraan duti setem ini.

Peringkat Harga Rumah Duti Setem (% daripada harga rumah)
RM100,000 pertama1%
RM400,000 yang berikutnya (RM101,000 – RM500,000)2%
Jumlah seterusnya sehingga RM1 juta (RM500,001 – RM 1 juta)3%
Jumlah seterusnya (> RM 1 juta)4%

Sebagai contoh, jika anda membeli hartanah bernilai RM500,000, anda perlu membayar sejumlah:

(RM100,000 pertama X 1%) + (RM400,000 berikutnya X 2%)
= (RM1,000 + RM8,000)
= RM 9,000

Nota: Pengiraan yang ditunjukkan ini hanya bagi duti setem Perjanjian Jual dan beli (SPA) 

Jika anda ingin tahu lebih lanjut mengenai kos yang berkaitan sewaktu membeli rumah, lihat kadar duti setem terkini & 6 kos lain untuk membeli rumah tahun ini.

5. Duti setem untuk perjanjian pinjaman perumahan

Bagi perjanjian pinjaman perumahan, anda akan dikenakan duti setem  berasaskan kadar rata 0.5% daripada jumlah pinjaman. Sebagai contoh, sekiranya anda membuat pinjaman sebanyak RM 500 000, kadar duti setem bagi perjanjian perumahan yang akan dikenakan ialah:

Peratus kadar rata yang dikenakan (0.5%) x ( Jumlah Pinjaman)

=0.5% X (RM 500,000)

=RM 2, 500

6. Pengecualian untuk duti setem melalui Kempen Pemilikan Rumah (HOC) 2020

Walaupun anda perlu membayar duti setem yang telah ditetapkan oleh kerajaan ini, namun masih terdapat beberapa pengecualian yang diberikan oleh kerajaan dengan syarat-syarat tertentu.  Melalui Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek (PENJANA), kerajaan telah memperkenalkan semula Kempen Pemilikan Rumah atau Home Ownership Campaign (HOC) 2020 dari dari 1 Jun 2020 sehingga 31 Mei 2021.

Merujuk kepada laporan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia (REHDA), sebanyak 19,784-unit dengan nilai RM14.65 bilion kediaman telah dijual sehingga 13 September 2019 melalui HOC 2019. Kami senaraikan pengecualian yang anda boleh anda manfaatkan bagi lebih penjimatan!

Harga RumahTermaPengecualian Duti Setem

RM300,000 hingga RM 2.5 juta di bawah Kempen Pemilikan Rumah (HOC 2020)

 • Diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) pada 5 Jun 2020.
 • Perjanjian jual beli yang ditandatangani mulai 1 Jun 2020 hingga 31 Mei 2021 tertakluk kepada syarat pemberian diskaun sekurang-kurangnya 10% oleh pihak pemaju
 • Duti setem ke atas suratcara pindah milik adalah terhad kepada RM1 juta pertama nilai rumah kediaman
 • Pengecualian duti setem sepenuhnya diberikan ke atas perjanjian pinjaman

Hartanah dibeli dibawah Kempen Pemilikan Rumah (HOC 2020)

RM300,000 – RM 1 juta

 • Tarikh SPA: 1 Jun 2020 – 31 Mei 2021
 • Pembelian hartanah kediaman dalam pasaran utama sahaja (hartanah yang telah dilancarkan atau siap dibina
 • Rakyat Malaysia
 • Pembelian hartatanah kediaman – Tidak termasuk kediaman SOHO, SOVO, SOFO & kediaman servis yang dibina untuk kegunaan komersial

Pengecualian penuh duti setem atas perjanjian pinjaman rumah DAN instrumen pemindahan (14A/DOA).

Hartanah dibeli dibawah Kempen Pemilikan Rumah (HOC 2020)

>RM1 juta – RM2.5 juta

 • Tarikh SPA: 1 Jun 2020 – 31 Mei 2021
 • Pembelian hartanah kediaman dalam pasaran utama sahaja (hartanah yang telah dilancarkan atau siap dibina)
 • Rakyat Malaysia
 • Pembelian hartanah  kediaman – Tidak termasuk kediaman SOHO, SOVO, SOFO & kediaman servis yang dibina untuk kegunaan komersial
 • Pengambilan kadar duti setem lama iaitu 3% (bukan 4%) bagi peringkat > RM 1 juta.
 • Pengecualian duti setem atas perjanjian pinjaman rumah sahaja
RM300,000 – RM500,000

 

 •  Tarikh SPA: 1 Julai 2019 – 31 Disember 2020
 • Pembelian 1 hartanah kediaman (rumah, kondominium, apartment, rumah pangsa)
 • Warganegara Malaysia & pembeli rumah kali pertama

Pengecualian penuh duti setem bagi instrumen pindah milik DAN perjanjian pinjaman untuk RM300,000 pertama sahaja. Jumlah baki bagi harga rumah adalah 2% dari setem duti.

≤ RM300,000
 • Tarikh SPA: 1 Januari 2019 – 31 Disember 2020
 • Pembelian 1 hartanah kediaman (rumah, kondominium, apartment, rumah pangsa)
 • Warganegara Malaysia & pembeli rumah kali pertama

Pengecualian penuh duti setem atas perjanjian pinjaman rumah DAN instrumen pemindahan (14A/DOA).

Perjanjian Sewa Rumah
 • Duti setem ini percuma bagi sewa tahunan berjumlah RM2,400 ke bawah.

 

BACA: Apakah itu CTOS dan kesan terhadap pinjaman perumahan anda?

7. Kaedah penyeteman dan cara pembayaran duti setem 

Di Malaysia, terdapat beberapa kaedah penyeteman yang digunakan iaitu:

 • Sijil Setem
 • Setem tertera
 • Setem hasil
 • Duti kompaun
 • Resit rasmi

Pembayaran duti setem boleh dilakukan di mana-mana Pejabat Setem Cawangan LHDNM dan Pusat Khidmat Hasil dengan cara berikut :

 • Wang tunai;
 • Setem hasil (jika duti atas sesuatu dokumen tidak melebihi RM500); atau
 • Kiriman wang, wang pos, cek akaun anak guam atau draf bank di atas nama Pemungut Duti Setem dan hendaklah disertakan bersama-sama dengan surat cara yang berkenaan kepada pejabat setem secara serahan tangan.
 • Pembayaran juga boleh dibuat di Pejabat Setem Daerah menggunakan setem hasil sahaja bagi duti setem yang dikenakan tidak melebihi RM500.00.
 • Pembayaran secara dalam talian boleh dibuat oleh pengguna STAMPS menerusi kaedah FPX (bagi pemilik akaun CIMB Berhad, Bank Islam Berhad, Maybank Berhad, Public Bank Berhad dan RHB Berhad) atau kaedah pembayaran bil (Bill Payment) melalui CIMB BizChannel.

Nota: STAMPS merupakan sistem “Stamp Assessment and Payment System” adalah sistem taksiran dan pembayaran setem yang dibangunkan bagi membolehkan proses penyeteman di buat secara dalam talian.

8. Penalti yang dikenakan sekiranya lewat membayar duti setem

duti setem malaysia
© Aleksandr Davydov/ 123RF

Sesuatu dokumen hendaklah disetemkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh ianya disempurnakan dalam Malaysia atau dalam tempoh 30 hari selepas ia diterima dalam Malaysia sekiranya ia disempurnakan di luar Malaysia. Sekiranya ia tidak diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan, penalti sebanyak:

 • RM25.00 atau 5% daripada duti yang berkurangan, yang mana lebih tinggi, sekiranya ia disetemkan dalam tempoh tiga (3) bulan selepas masa untuk penyeteman.
 • RM50.00 atau 10% daripada duti yang berkurangan, yang mana lebih tinggi, sekiranya ia disetemkan selepas tempoh tiga (3) bulan tetapi tidak lewat daripada 6 bulan selepas masa untuk penyeteman.
 • RM100.00 atau 20% daripada duti yang berkurangan, yang mana lebih tinggi, sekiranya ia disetemkan selepas enam (6) bulan selepas masa untuk penyeteman.

Dengan perkongsian artikel ini, kami berharap anda tidak lagi keliru dengan istilah duti setem ini lagi dalam urusan jual beli hartanah. Jika anda ingin beli rumah pertama atau ingin membuat pelaburan hartanah, anda boleh manfaatkan segala pengecualian yang layak yang boleh membantu anda lebih berjimat.

BACA: Apa itu Housing Development Act (HDA) & bagaimana ia melindungi hak pembeli rumah?

ARTIKEL MENARIK KHAS UNTUK ANDA:

💡 Fahamkan jenis pinjaman perumahan di Malaysia
😲 Beli rumah bernilai RM500K dan jimat sebanyak RM 61,250.
👍 [PANDUAN LENGKAP] Beli rumah dengan mudah di Malaysia

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain