Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Apa itu hibah? Kenapa ia memudahkan pengurusan harta pusaka anda?

test

Setelah berlakunya kematian, kita sering kali mendengar mengenai perebutan harta pusaka dalam kalangan para waris si mati. Sebenarnya, kisah menyedihkan seperti ini dapat dielakkan sekiranya hibah harta disediakan sewaktu masih hidup.

Hibah memudahkan pengurusan harta pusaka anda
© Imagehit Asia / 123RF

Terdapat beberapa jenis instrumen pengurusan harta sebelum atau setelah kematian. Salah satu intrumen yang paling popular ialah hibah. Walaupun ramai di antara anda mungkin pernah dengan tentang hibah ni,  sedalam manakah pengetahuan anda berkenaanya? Jom, kita lihat dengan lebih terperinci. 

Apa itu hibah 

Hibah merupakan suatu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan (‘Iwad). Ia berbeza dengan wasiat yang merupakan pemberian harta selepas berlaku kematian pewasiat. Hibah merupakan amalan sunat dan digalakkan dalam Islam, sepertimana firman Allah SWT yang bermaksud:

“… dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya.” (Surah al-Baqarah ayat 177)

 • Apakah maksud hibah

Hibah bermaksud ‘hadiah’. Ini adalah pemberian harta alih atau harta tak alih yang berlaku semasa hayat si pemberi hibah.

 • Apa itu hibah dalam perancangan hartanah

Hibah dalam perancangan hartanah bermaksud anda menjadi penerima aset yang diwariskan kepada anda. Sebagai contoh, jika pemilik sah aset, seperti sebidang tanah atau rumah mewariskan hartanahnya kepada anda, anda kemudian menjadi pemilik harta atau harta pusaka tersebut.

 • Apa itu hibah dalam perbankan Islam

Hibah adalah prinsip Syariah yang digunakan dalam kerangka perbankan dan kewangan Islam di Malaysia. Kebiasaanya, hibah diberikan pihak bank kepada pemilik akaun wadiah yang melaksanakan kontrak atau akad simpanan bersama institusi kewangan yang patuh Syariah.

Kenapa hibah itu penting

Hibah adalah penting kerana ia membolehkan pemilik aset atau pemilik hartanah mengagihkan kekayaannya kepada sesiapa sahaja – ahli keluarga dan bukan ahli keluarga, tanpa mengira agama mereka. Ini berbeza dengan faraid di mana hak dan bahagian waris-waris si mati adalah berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Syariah.

BACAAN POPULAR:
🔥 Insurans kebakaran dan kepentingannya untuk rumah anda
🏠 Fahami konsep hibah. Bolehkah rumah yang masih bercagar dihibahkan?

4 rukun dah syarat dalam kontrak hibah

Hibah memudahkan pengurusan harta pusaka anda 2
© Katarzyna Białasiewicz /123RF

Terdapat empat rukun atau syarat yang perlu dipenuhi:

 • Pemberi hibah (Al-Wahib) 

Pemberi hibah adalah seorang ahliyyah yang sempurna akal, baligh dan rusyd. Mereka juga mestilah memiliki harta yang dihibahkan itu dan berkuasa penuh ke atasnya.

 • Penerima hibah (Al-Mawhub Lahu)

Penerima hibah mestilah mempunyai keupayaan untuk memiliki harta sama ada mukalaf atau bukan mukalaf. Sekiranya penerima hibah adalah bukan mukalaf seperti belum akil baligh atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah.

 • Harta yang dihibahkan (Al-Mawhub)

Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai di sisi syarak, di bawah pemilikan pemberi hibah, mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan.

 • Lafaz ijab dan kabul (Sighah)

Lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah.

Jenis-jenis hibah di Malaysia 

Hibah memudahkan pengurusan harta pusaka anda 3
© belchonock / 123RF

Terdapat dua kategori hibah iaitu:

i. Hibah mutlak 

Ia juga dikenali sebagai Al-Hibah Al-Munjizah. Ia adalah pemberian secara percuma yang berlaku semasa hidup tanpa disertakan sebarang syarat. Namun begitu, terdapat beberapa kekurangan dalam hibah mutlak seperti:

 • Kos yang lebih tinggi
 • Si pemberi hilang hak pemilikan serta-merta
 • Harta itu akan menjadi harta pusaka si penerima sekiranya dia meninggal dunia terlebih dahulu

ii. Jenis Hibah bersyarat (Umra dan Ruqba)

Hibah bersyarat merupakan kontrak hibah yang mana penghibah meletakkan sesuatu syarat sampingan bersama-sama akad hibah bagi melaksanakan pemberiannya. Ada pelbagai jenis hibah bersyarat, namun yang utama adalah:

 • Umra 

Satu bentuk pemberian hak milik terhadap sesuatu harta kepada seseorang dengan menetapkan atau menghadkan tempoh pemilikannya berdasarkan kematiannya atau kematian orang yang diberi itu.

 • Ruqba

Pemberian hak milik daripada seseorang kepada yang lain, yang mana jika salah seorang daripada penghibah dan penerima itu mati, harta yang ingin dihibahkan (mawhub) akan menjadi hak milik orang yang masih hidup.

Manfaat dan kelebihan hibah

Industri takaful di Malaysia mengamalkan konsep hibah Ruqba. Ini kerana ia mempunyai beberapa kelebihan seperti berikut:

 • Pindah milik dilakukan setelah si pemberi meninggal dunia
 • Hak milik kepunyaan si pemberi
 • Kos penyediaan dokumen lebih murah
 • Harta bercagar, dengan syarat ada MRTA/MRTT juga boleh dihibahkan

Bagaimana hibah memudahkan pengurusan harta pusaka

Hibah memudahkan pengurusan harta pusaka anda 4
© szefei / 123RF

Sebelum memutuskan untuk memilih instrumen perancangan harta, mari kita lihat dulu perbezaan antara hibah, wasiat dan faraid.

 • Faraid 

Mengikut pembahagian harta secara faraid, hanya waris-waris si mati sahaja yang layak mendapat harta pusaka. Pembahagian harta mengikut faraid pula adalah berdasarkan ketentuan dan ketetapan mengikut hukum syarak.

Jika pemilik harta tidak membuat wasiat atau hanya menunggu hartanya difaraidkan selepas kematian maka pemanfaatan harta secara terus belum tentu dapat dilakukan atas beberapa faktor seperti karenah pentadbiran (birokrasi) dalam pembahagian harta pusaka, pertelingkahan di kalangan waris, kesahan wasiat dan sebagainya yang akhirnya menyebabkan sesuatu harta itu terbiar.

Perbezaan antara hibah dan wasiat 

Sekiranya faraid hanya untuk waris si mati sahaja, sekarang mari kita lihat perbezaan antara hibah dan wasiat.

 • Wasiat

Mengikut konsep wasiat pula, ia hanya boleh dibuat kepada bukan waris sahaja. Aset yang diwariskan kepada penerima tidak boleh melebihi ⅓ dari jumlah harta pusaka.

 • Hibah 

Walau bagaimanapun, hibah boleh diberikan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki oleh pemilik harta, baik pewaris atau bukan pewaris. Bukan itu sahaja, hibah boleh diberikan kepada orang bukan Islam sebagai tanda persahabatan, dan bukan untuk aktiviti yang dilarang (haram). Tidak ada batasan mengenai jumlah atau nilai aset yang ingin anda berikan sebagai hibah dan ia bergantung sepenuhnya kepada anda.

Bolehkah hibah dibatalkan atau ditarik balik

Bolehkah hibah dibatalkan atau ditarik balik
© faizalramli/ 123RF

Menurut pendapat mazhab Hanafi, hukum pemberi  menarik balik hibah yang telah diberikan adalah makruh dan dia boleh memfasakhkan hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan (Qabd) kecuali jika hibah itu dibuat dengan balasan (‘Iwad).

Mengikut pendapat mazhab Syafie, Hanbali dan sebahagian fuqaha’ mazhab Maliki, penarikan balik hibah boleh berlaku sekiranya ijab dan kabul berlaku tanpa ada penyerahan harta hibah.

Namun, sekiranya penyerahan dan penerimaan barang (Al-Qabd) berlaku, maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang dibuat oleh bapa (termasuk ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya.

BACA LAGI ARTIKEL MENARIK DI SINI:
📝Apakah perbezaan antara wasiat, hibah dan faraid?
💸 Boleh tak saya dapatkan semula booking fee bila pinjaman perumahan tak diluluskan?
🐦 Viral di Twitter, wanita ini kongsi pengalaman pahit ditipu oleh ejen rumah sewa

Disunting oleh Rebecca Hani Romeli

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain