Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Apakah perbezaan antara wasiat, hibah dan faraid?

test

Masih ramai dalam kalangan kita yang memandang ringan mengenai pengurusan harta pusaka. Namun, penyediaan wasiat atau hibah dapat menyelesaikan banyak kemelut pada kemudian hari.

Perbezaan antara wasiat, hibah dan faraid
© courtneyk/ GettyImages

 

Terdapat tiga kaedah utama dalam pembahagian harta iaitu wasiat, hibah, dan faraid. Dalam kupasan kali ini, kami kongsikan dengan anda perbezaan antara ketiga-tiga kaedah pembahagian harta ini supaya anda lebih faham akan kelebihan serta kekurangannya.

1. Apa itu harta pusaka?

Harta pusaka ialah harta peninggalan si mati. Ia biasanya dikategorikan sebagai harta alih dan harta tidak alih. Harta alih adalah seperti wang tunai, syer, caruman KWSP, wang imbuhan insurans, kenderaan, perabot rumah, pakaian dan sebagainya. Harta tidak alih pula adalah seperti tanah serta kepentingan atas tanah tersebut, rumah, lombong, sawah, telaga dan tasik.

Akibat daripada pemilik harta yang gagal merancang harta ketika masih hidup, banyak masalah yang berlaku selepas kematian. Malah, mengikut laporan akhbar, sejumlah RM66 bilion harta pusaka umat Islam tidak dituntut, malah harta pusaka khusus rumah dan tanah dibiarkan bertahun-tahun tanpa diurus.

BACA: Hibah: Apa akan terjadi sekiranya berlaku kematian pemilik rumah?

2. Apa itu wasiat?

Menurut Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 1999, wasiat merupakan iqrar seseorang yang dibuat semasa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut Hukum Syarak, selepas berlaku kematian.

 • Pembahagian wasiat 

Penerima wasiat hanya untuk bukan waris sahaja. Kadar wasiat tidak boleh melebihi kadar 1/3 daripada jumlah keseluruhan harta. Sekiranya kadar adalah melebihi 1/3, persetujuan ahli waris perlu didapatkan. Persetujuan waris tidak diperlukan sekiranya kurang daripada jumlah tersebut. Wasiat hanya perlukan ijab sahaja dan pindah milik harta hanya boleh berlaku selepas kematian. Namun begitu, simpanan KWSP atau polisi insurans tidak boleh di wasiatkan. Wang tersebut akan diberikan kepada penama kedua-dua perkara ini yang tertakluk di bawah akta yang berbeza.

Pengagihan harta pusaka boleh mengambil masa lebih dari lima tahun sekiranya melibatkan kes yang rumit. Kematian anda akan diklasifikasikan sebagai ‘tak berwasiat’ jika anda meninggal dunia tanpa wasiat. Hal ini demikian kerana, anda tidak meninggalkan arahan akan siapa yang patut menerima harta pusaka anda, termasuk jumlah dan nilai peninggalan tersebut. Harta-harta ini termasuk kesemua simpanan bank, hartanah dan aset-aset lain kepunyaan anda.

 • Orang Islam 

Di Malaysia, orang Islam dan bukan Islam tertakluk di bawah undang-undang pewarisan yang berbeza. Bagi orang Islam, harta pusaka yang tidak diwasiatkan akan dibahagikan mengikut hukum Faraid. Harta pusaka yang tidak dituntut pula akan diberikan kepada Baitulmal.  Sekiranya benefisiari belum mencapai usia 18 tahun, kurang upaya atau cacat akal, bahagian mereka akan didepositkan ke dalam Akaun Amanah di AmanahRaya. Ia boleh dituntut apabila benefisiari berusia 18 tahun atau usia yang dipersetujui di dalam Surat Ikatan Amanah.

 • Orang bukan Islam 

Bagi orang bukan Islam pula, keutamaan akan diberikan kepada mereka yang menguruskan pengebumian dan pembayaran hutang tertunggak. Seterusnya, baki harta pusaka atau wang yang tidak diwariskan itu tadi anda akan diberikan kepada benefisiari mengikut ketetapan Akta Pembahagian 1958 (pindaan 1997) untuk Semenanjung Malaysia dan Sarawak, manakala Intestate Succession Ordinance 1968 diguna pakai untuk Sabah.

Untuk benefisiari yang berusia bawah 18 tahun, seorang penjaga akan dilantik oleh mahkamah namun ini tidak bermakna penjaga itu mempunyai hak atau kuasa mutlak ke atas hara pusaka itu. Kebenaran dari mahkamah adalah perlu sekiranya si penjaga ingin mengeluarkan atau menggunakan wang peninggalan bagi menyara kos pendidikan serta kos-kos yang melibatkan benefisiari yang berusia bawah 18 tahun.

3. Apa itu hibah?

Hibah merupakan suatu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan (‘iwad). Ia memerlukan ijab dan qabul dan pindah milik harta boleh dilakukan ketika pemilik harta masih hidup atau selepas kematiannya.Kategori hibah terbahagi kepada dua iaitu hibah mutlak dan hibah bersyarat (Umra dan Ruqba).

Industri takaful di Malaysia mengamalkan konsep hibah Ruqba. Ini kerana ia mempunyai beberapa kelebihan seperti berikut:

 • Pindah milik dilakukan setelah si pemberi meninggal dunia
 • Hak milik kepunyaan si pemberi
 • Kos penyediaan dokumen lebih murah
 • Harta bercagar, dengan syarat ada MRTA/MRTT juga boleh dihibahkan

Tidak seperti wasiat, penerima hibah dibolehkan kepada sesiapa sahaja. Sekiranya penerima hibah adalah bukan mukalaf (belum akil baligh atau kurang upaya), hibah tersebut boleh diberikan kepada wakilnya. Tiada juga had harta yang boleh dihibahkan dan ia tidak memerlukan persetujuan waris. Selain itu, hibah juga boleh diberikan kepada orang bukan Islam bagi tujuan mengeratkan hubungan silaturahim.

4. Apa itu hukum faraid? 

Mengikut pembahagian harta secara faraid, hanya waris-waris si mati sahaja yang layak mendapat harta pusaka. Waris-waris yang sah dan layak adalah isteri, anak-anak, ibu, bapa serta saudara-mara yang berkenaan. 

Pembahagian harta mengikut faraid pula adalah berdasarkan ketentuan dan ketetapan mengikut hukum syarak. Terdapat cara pengiraan yang berbeza di dalam hukum faraid. Ia bergantung kepada senario dan bilangan waris.

Harta yang difaraidkan pula adalah baki yang ditinggalkan setelah ditolak kos pengurusan jenazah serta hutang-hutang si mati. Terdapat beberapa bentuk harta yang boleh difaraidkan:

 • Tanah (kebun, ladang)
 • Hartanah
 • Barang kemas
 • Wang tunai
 • Binatang ternakan

Menurut Syariah, saudara-mara yang berlainan agama tidak boleh mewarisi harta pusaka si mati yang beragama Islam. Begitu juga dengan seseorang yang menyebabkan kematian si mati sama ada sengaja atau tidak sengaja.

5. Pilihan mana yang terbaik?

Mengikut pembahagian harta secara faraid, hanya waris-waris si mati sahaja yang layak mendapat harta pusaka. Mengikut konsep wasiat pula, ia hanya boleh dibuat kepada bukan waris sahaja. Namun hibah boleh diberikan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki oleh pemberi hibah sama ada ia merupakan waris atau bukan waris.

Selain itu hibah juga boleh diberikan kepada orang bukan Islam bagi tujuan mengeratkan hubungan silaturrahim dan bukan untuk tujuan maksiat.

Kadar harta yang hendak dihibahkan juga tiada had dan terpulang kepada pemberi. Hal ini tidak sama dengan wasiat, di mana harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi kadar 1/3 harta pusaka.
Manakala pembahagian harta mengikut faraid pula adalah berdasarkan ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh hukum syarak.

Jika pemilik harta membuat wasiat atau hanya menunggu hartanya difaraidkan selepas kematian maka pemanfaatan harta secara terus belum tentu dapat dilakukan atas beberapa faktor seperti karenah pentadbiran (birokrasi) dalam pembahagian harta pusaka, pertelingkahan di kalangan waris, kesahan wasiat dan sebagainya yang akhirnya menyebabkan sesuatu harta itu terbiar.

Ternyata, pembahagian harta melalui kaedah hibah adalah yang terbaik. Bagaimanapun, terdapat situasi di mana wasiat digalakkan, seperti:

 • Orang yang tidak berkahwin
 • Orang yang tidak mempunyai anak angkat
 • Orang yang tidak ada waris
 • Mualaf

BACA: Apa itu hibah? Kenapa ia memudahkan pengurusan harta pusaka anda?

Walau apa pun kaedah yang dipilih, pastikan anda merancang pengurusan harta anda sekarang. Jangan tunggu sehingga terlewat.

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain