Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Apakah booking form dan 5 perkara penting sebelum menandatanganinya

test

*Artikel ini telah dikemaskini pada 30 Mei 2020.

Ia merupakan dokumen pertama yang perlu ditandatangani oleh bakal pembeli rumah untuk menyatakan niat membeli, selain daripada menjadi antara dokumen wajib sewaktu memohon pinjaman perumahan.

ign-document-SPA-house
© Getty Images

Artikel ini diterjemah dari What is a booking form? Here’s 5 things home buyers should take note of before signing it oleh Azmah Zakariah.

Booking form atau borang tempahan pembelian rumah mungkin hanya ada dua atau tiga halaman sahaja tetapi ia merupakan langkah pertama pemilikan rumah anda. Jadi jangan pandang remeh peranan dokumen ringkas ini dalam pembelian hartanah anda.

Berikut ialah beberapa perkara utama di dalam borang tempahan yang perlu diberi perhatian serius oleh anda dan setiap bakal pembeli rumah:

1. Tarikh akhir permohonan pinjaman perumahan: Tempoh Standard vs Tempoh Lanjutan

Lazimnya, borang tempahan akan menyatakan dimana pembeli diberi 14 hari untuk mendapatkan pinjaman perumahan bagi membiayai pembelian. Ini dipanggil tempoh standard. Hakikatnya, agak mustahil untuk mendapatkan pinjaman perumahan dalam masa 14 hari. Banyak faktor boleh melambatkan kelulusan bank seperti pendapatan, komitmen yang tinggi dan seumpamanya.

Sekiranya permohonan pinjaman perumahan anda ditolak, borang tempahan anda menjadi tidak sah (bermaksud tidak boleh digunakan) kerana anda tidak lagi dapat membiayai pembelian hartanah dan dengan itu, tidak dapat melengkapkan urus niaga pembelian tersebut.

Oleh itu, anda disarankan meminda atau melanjutkan tempoh standard ini bagi memberikan anda lebih masa untuk mendapatkan pinjaman perumahan. Tempoh 21 hari bukan luar biasa, malah ada juga sehingga 30 hari.

Permintaan untuk meminda atau melanjutkan tempoh ini boleh dilakukan sama ada melalui penjual (bagi hartanah subsale) atau melalui pemaju perumahan (bagi hartanah baru). Pelanjutan tempoh ini bagaimanapun bergantung kepada budi bicara penjual/pemaju. Biasanya ia tidak menjadi masalah.

Seperkara lagi yang perlu  diberi perhatian ialah sesetengah borang tempahan menggunakan “hari bekerja” manakala yang lain menggunakan “hari kalendar”. Anda perlu tahu bahawa “hari bekerja” tidak termasuk hujung minggu manakala “hari kalendar” termasuk semua hari.

2. Nama pada Borang Tempahan: Satu Nama atau Nama Bersama?

© DragonImages | Getty Images

Seperti yang dinyatakan di atas, penolakan permohonan pinjaman perumahan akan menyebabkan borang tempahan anda menjadi tidak sah disebabkan urus niaga pembelian tidak dapat dilengkapkan tanpa ada cara untuk membiayai pembelian tersebut.

Satu kaedah biasa dalam mengatasi hal ini ialah dengan memasukkan nama orang lain di bahagian “dan/atau penama” dalam borang tempahan. Ini kerana sekiranya permohonan pinjaman perumahan anda ditolak, urus niaga pembelian masih dapat dilengkapkan jika penama anda boleh mendapatkan pinjaman secara berasingan. Anda dan penama anda kemudian boleh memilih untuk menjadi pemilik bersama atau menjadikan penama sebagai pemilik rumah.

Secara umumnya, kebanyakan pemaju perumahan baru membenarkan anda memasukkan penama atau pembeli bersama ketika tempahan dibuat, tetapi ada juga yang memerlukan kelulusan daripada pemaju. Dalam pembelian hartanah sekunder, perkara ini tidak menjadi masalah kerana pilihan untuk memasukkan nama tambahan ke dalam borang tempahan terpulang kepada pembeli rumah.

BACA: Membeli rumah ketika kemelesetan ekonomi – adakah bijak?

3. Mendapatkan semula deposit

© Juthamat Yamuangmorn | 123rf

Biasanya, bagi hartanah sekunder, 2-3% daripada harga belian dibayar sebagai deposit tanda jadi (earnest deposit). Wang ini selalunya dibayar kepada penjual atau ejen mereka (sama ada ejen hartanah atau peguam) sewaktu borang tempahan ditandatangani.

Oleh kerana kebanyakan borang tempahan bagi pasaran sekunder disediakan oleh ejen hartanah dalam satu format standard, anda perlu berhati-hati dengan frasa “tertakluk kepada kelulusan pinjaman” atau “tertakluk kepada XX% kelulusan pinjaman” kerana ini akan menentukan sama ada deposit tanda jadi anda boleh dipulangkan semula atau tidak sekiranya pinjaman perumahan anda ditolak dan borang tempahan menjadi tidak sah.

Frasa ini lazimnya menjadi syarat khas dalam borang tempahan dan mungkin disertakan bersama tarikh akhir permohonan pinjaman.

Bagi hartanah primer pula, wang tempahan yang diambil oleh pemaju ialah antara  RM500 (nilai standard) bagi seunit sehingga 5% daripada harga belian. Wang tempahan ini juga biasanya diambil selepas pembeli memilih unit yang mereka minati dan selepas borang tempahan ditandatangani.

Borang tempahan pasaran primer disediakan oleh pemaju dan spesifik bagi pemaju perumahan berkenaan. Anda perlu meneliti Terma dan Syarat yang terkandung dalam borang tempahan dan menyemak sama ada wang tempahan boleh dituntut kembali. Kebiasaannya pemaju perumahan akan memulangkan semula wang tempahan selepas ditolak caj pentadbiran walaupun tidak dinyatakan dalam Terma dan Syarat bahawa wang tempahan akan dipulangkan.

Perlu diketahui bahawa pungutan bayaran oleh sesiapa saja sebelum Perjanjian Jual Beli ditandatangani dilarang di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan 11(2). Oleh itu, sekiranya pemaju atau ejen hartanah enggan memulangkan wang tersebut, anda boleh membuat aduan kepada Tribunal Perumahan.

BACA: BNM menurunkan OPR kepada 2% disebabkan Covid-19 – apakah kesannya terhadap pinjaman perumahan anda?

4. Margin pembiayaan

Di Malaysia, pembeli rumah kali pertama dibenarkan membuat pinjaman dengan margin pembiayaan maksimum 90% daripada harga belian bersih, manakala pembeli rumah yang mempunyai dua atau lebih pinjaman perumahan hanya boleh mendapat maksimum 70% margin pembiayaan. Bagaimanapun ini bergantung kepada faktor-faktor seperti umur, pendapatan, status pekerjaan, CCRIS dan Nisbah Biaya Hutang (Debt Service Ratio atau DSR) pembeli tersebut.

Jadi anda sebagai pembeli perlu berhati-hati agar tidak merosakkan peluang untuk membeli rumah idaman dengan syarat khusus yang menyatakan borang tempahan anda hanya sah jika anda mendapat pinjaman dengan margin pembiayaan maksimum.

Sebagai contoh, syarat tempahan menyatakan “Tertakluk kepada 90% pinjaman”. Ditakdirkan anda hanya berjaya mendapat 85% pinjaman daripada bank. Ini akan menjadikan borang tempahan anda tidak sah kecuali jika anda dapat menokok perbezaan 5% tersebut. Bukankah lebih bijak jika anda ubah syarat kepada “Tertakluk kepada kelulusan pinjaman”? Dengan cara itu, sekalipun anda tidak berjaya mendapat pembiayaan maksimum, anda masih boleh mendapatkan balik wang tempahan anda.

5. Senarai Kelengkapan, Perabot dan Kecacatan

© 123rf

Ini hanya terpakai kepada pembelian hartanah sekunder kerana biasanya rumah akan dijual dengan kelengkapan dan perabot milik penjual yang tidak lagi diperlukan. Senarai akan dikepilkan bersama borang tempahan. Menjadi tanggungjawab anda sebagai pembeli untuk menyemak dan memastikan kelengkapan dan perabot yang ada pada hartanah sama dengan yang disenaraikan.

Biasanya senarai ini akan dibuat selepas pembeli melawat hartanah dan berunding dengan penjual tentang kelengkapan dan perabot apa yang akan dimasukkan dalam pembelian. Jika ada kelengkapan atau perabot yang tidak dikehendaki oleh pembeli, penjual bertanggungjawab mengeluarkannya.

Anda juga dinasihatkan menyertakan sekali senarai kecacatan yang dilihat pada hartanah. Oleh kerana hartanah sekunder dijual berdasarkan prinsip “sebagaimana adanya, di mana adanya”, anda perlu menjangka yang hartanah tersebut ada wear and tear terutamanya hartanah berusia lebih daripada 10 tahun.

Namun begitu, sekiranya terdapat kecacatan serius, penjual perlu memperbaikinya sebelum hartanah diserahkan kepada anda. Oleh itu, anda dinasihatkan supaya berhati-hati semasa memeriksa hartanah dan beri perhatian kepada sebarang kecacatan serius supaya boleh dirundingkan dengan penjual dan dimasukkan sebagai satu lagi syarat dalam borang tempahan.

Membeli rumah boleh menjadi proses yang rumit dan mencabar. Banyak kajian dan masa diperlukan untuk mencari rumah yang sesuai dengan kehendak anda. Mendapatkan nasihat ejen hartanah yang boleh dipercayai dan peguam yang baik boleh membantu menjimatkan masa dan wang serta memastikan anda memperoleh yang terbaik.

Ingin tahu kos yang diperlukan untuk perkhidmatan ejen dan peguam? Baca artikel ini untuk mengetahui kos penutupan pembelian hartanah kediaman

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain