Kadar duti setem terkini & 6 kos lain yang perlu diambil kira sebelum membeli rumah dalam tahun 2019

Pembeli rumah kali pertama perlu tahu tentang kos penutup yang terlibat semasa membeli hartanah kediaman. Itu termasuklah duti setem terkini serta kadar Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT)! 

home-buy-costs-2019

© ibnjaafar | 123rf

Artikel ini diterjemah dari Latest stamp duty charges & 6 other costs to consider before buying a house in 2019 oleh Azmah Zakariah.

Mencari rumah idaman merupakan satu pengalaman yang mengujakan kepada pembeli rumah kali pertama. Hinggakan anda mungkin terlepas pandang elemen penting tertentu dalam mengira keseluruhan perbelanjaan dalam membeli rumah anda.

Pembeli rumah kali pertama yang mencari-cari rumah impian mereka di pelbagai lokasi, sama ada dengan mengunjungi tapak pembangunan atau dengan mencari dalam talian, selalunya hanya tertumpu kepada perbelanjaan terbesar yang terlibat iaitu harga jualan unit tersebut. Anda mungkin lebih tertarik lagi apabila melihat promosi serta tawaran diskaun dan rebat oleh pemaju. Anda perlu tahu bahawa bukan bayaran pendahuluan dan bil kemajuan berperingkat sahaja yang terjumlah dalam kos rumah anda.

Terdapat kos penting lain dalam proses pembelian rumah yang perlu anda ketahui, terutamanya apabila tiba ke penghujung urus niaga. Inilah yuran pihak ketiga yang bersifat boleh ubah, selalunya dipanggil kos penutup. Jika anda tidak mengendahkannya, anda mungkin akan mengalami kesulitan kewangan malah dilanda kekecewaan dalam memenuhi impian anda untuk memiliki rumah.

BACA: Kempen Pemilikan Rumah (HOC) 2019 dilanjutkan lagi selama 6 bulan! Ini apa yang anda perlu tahu

Di bawah ini tersenarai beberapa kos penutup yang perlu anda ambil kira dalam perancangan bajet hartanah anda:

1. Duti Setem

Satu kos yang tidak dapat dielakkan dalam pembelian hartanah, duti setem ialah cukai yang dikenakan ke atas dokumen hartanah anda semasa pembelian atau pemindahan hartanah. Ini termasuklah duti setem atas Perjanjian Jual Beli (SPA) hartanah anda dan duti setem bagi Memorandum Pemindahan (MOT), di mana kedua-duanya dikira berasaskan harga belian. Anda juga perlu membayar duti setem bagi perjanjian pinjaman anda berasaskan kadar rata 0.5% daripada jumlah pinjaman.

Dalam Belanjawan 2019 baru-baru ini, kerajaan telah mengumumkan kenaikan duti setem bagi hartanah yang bernilai lebih daripada RM1 juta, yang mana kadar tersebut telah meningkat sebanyak 3% ke 4% (rujuk jadual di bawah). Oleh yang demikian, kadar duti setem terkini (bagi SPA & MOT) dikira berasaskan peringkat harga seperti di bawah.

PERINGKAT HARGA DUTI SETEM (% daripada harga hartanah)
RM100,000 pertama 1%
RM400,000 yang berikutnya (RM101,000 – RM500,000) 2%
Jumlah seterusnya sehingga RM1 juta (RM500,001 – RM 1 juta) 3%
Jumlah seterusnya (> RM 1 juta) 4%

Sebagai contoh, apabila anda membeli hartanah bernilai RM750,000, anda perlu membayar sejumlah:

{(RM100,000 pertama X 1%) + (RM400,000 berikutnya X 2%) + (Baki RM250,000 X 3%)} + 0.5% daripada jumlah pinjaman (90% daripada RM750,000)
= {RM1,000 + RM8,000 + RM7,500} + 0.5% X (RM675,000)
= RM16,500 + RM3,375
=RM19,875

Sila beri perhatian bahawa kerajaan baru telah memperkenalkan pengecualian khas kepada pembeli rumah kali pertama, termasuk pengecualian duti setem bagi pembelian hartanah yang baru dilancarkan berharga antara RM300,000 dan RM1 juta, daripada 1 Januari hingga 31 Disember 2019.

Butiran tentang pengecualian duti setem tersebut adalah seperti berikut:

Harga Belian Hartanah (PPP) Terma Pengecualian Duti Setem
PPP ≤ RM300,000

 

1) Tarikh SPA: 1 Jan ’19 – 31 Dis ’20
2) Pembelian 1 hartanah kediaman (rumah, kondominium, apartment, rumah pangsa)
3) Warganegara Malaysia & pembeli rumah kali pertama
Pengecualian penuh duti setem atas perjanjian pinjaman DAN instrumen pemindahan (14A/DOA)
RM300,000 < PPP ≤ RM500,000

 

1) Tarikh SPA: 1 Jul ’19 – 31 Dis ’20
2) Pembelian 1 hartanah kediaman (rumah, kondominium, apartment, rumah pangsa)
3) Warganegara Malaysia & pembeli rumah kali pertama
Pengecualian RM 1,500 duti setem atas perjanjian pinjaman
RM300,000 < PPP ≤ RM1 juta 1) Tarikh SPA: 1 Jan ’19 – 31 Dis ’19 (hartanah primer sahaja)
2) Pembelian 1 hartanah kediaman (rumah atas tanah, kondominium, apartment, rumah pangsa)
3) Warganegara Malaysia & pembeli rumah kali pertama
Pengecualian penuh duti setem atas instrumen pemindahan (14A/DOA)
PPP ≤ RM2.5 juta 1) Tarikh SPA: 1 Jan ’19 – 31 Dis ’19
2) Instrumen pemindahan (14A/DOA) perlu disetemkan pada atau sebelum 31 Disember 2019
Pengambilan kadar duti setem lama iaitu 3% (bukan 4%) bagi peringkat “Selepas itu (> RM 1 juta)”

© Maklumat dengan ihsan daripada Chur Associates

2. Yuran guaman

lawyer-property-malays

© bee32 | 123rf

Anda pastinya akan mendapatkan bantuan perundangan dalam pembelian hartanah anda, kecuali anda mempunyai latar belakang undang-undang dan memiliki kepakaran dan pengetahuan yang berkaitan.

Peguam yang anda lantik akan menyediakan semua dokumen serta kontrak yang diperlukan bagi memudahkan pemindahan hartanah anda.

Yuran guaman bagi menyediakan Perjanjian Jual Beli dikira berasaskan peratusan daripada harga belian, berbeza-beza daripada 0.25% sehingga 1% bergantung kepada nilai rumah.

Kadar yuran guaman di Malaysia adalah seperti berikut:

PERINGKAT HARGA YURAN GUAMAN (% daripada harga hartanah)
RM500,000 pertama 1%
RM500,000
berikutnya (RM500,001 – RM 1 juta)
0.8%
RM2,000,000 berikutnya (RM1,000,001 – RM 3 juta) 0.7%
RM2,000,000 berikutnya (RM3,000,001 – RM 5 juta) 0.6%
Seterusnya (> RM 5 juta) 0.5%

Sebagai contoh, anda membeli sebuah rumah berharga RM750,000, jumlah yang perlu anda bayar ialah:

(RM500,000 pertama X 1%) + (RM250,000 berikutnya X 0.8%)
= RM5,000 + RM2,000
= RM7,000

Nota: Sesetengah pemaju mungkin akan menanggung yuran guaman tetapi anda sebagai pembeli, masih perlu membayar duti setem sendiri.

3. Cukai Keuntungan Harta Tanah

rpgt-new-2019-malaysia

© Andriy Popov | 123rf

Selepas memiliki rumah pertama, seseorang pembeli yang mempunyai perancangan jangka panjang, mungkin juga perlu melihat kemungkinan untuk menjual rumah tersebut di masa akan datang.

Ini boleh berlaku atas pelbagai sebab. Contohnya, mungkin taraf hidup anda meningkat, berpindah ke tempat lain kerana bertukar kerja, mencari rumah yang lebih bersesuaian atau menjualnya disebabkan pasaran meningkat dan memberikan pulangan tinggi. Apa pun sebabnya, menjual rumah anda kepada pembeli baru akan melibatkan Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) jika anda mendapat keuntungan daripada urus niaga tersebut.

Membuat kajian lanjut tentang CKHT akan dapat membantu anda menjual rumah pada masa yang betul dan menjimatkan banyak wang!

Pengumuman telah dibuat dalam Belanjawan Malaysia 2019 yang dibentangkan November lalu, bahawa CKHT akan diubah bermula tahun hadapan. Individu Malaysia yang menjual hartanah mereka dalam tahun keenam (dan berikutnya) pemilikan kini perlu membayar 5% CKHT (tiada bayaran dikenakan sebelum ini). Manakala, mereka yang menjual rumah mereka kurang daripada tiga tahun akan dikenakan 30% CKHT; 20% dalam tahun keempat dan 15% dalam tahun kelima.

Perlu anda ketahui bahawa terdapat pengecualian CKHT dalam keadaan berikut:

1) Pengecualian sebanyak 10% daripada keuntungan atau RM10,000 bagi satu urus niaga (yang mana lebih tinggi) bagi dua senario ini:

Warganegara & Penduduk Tetap
a) Jika aset dipindahkan sebagai hadiah oleh penderma yang merupakan rakyat Malaysia dan orang yang memperolehnya ialah suami dan isteri, ibu bapa dan anak-anak atau datuk nenek dan cucu. Pengecualian ini tidak terpakai antara adik-beradik.
b) Pengecualian sekali seumur hidup atas keuntungan boleh cukai bagi penjualan satu kediaman peribadi oleh rakyat Malaysia atau Penduduk Tetap (PR).

2) Pemilik rumah kos rendah atau sederhana yang bernilai kurang daripada RM200,000 dikecualikan daripada CKHT apabila mereka menjual hartanah mereka.

4. Bayaran khidmat ejen

real estate agent house

© 123rf

Jika anda menggunakan khidmat ejen hartanah, terutamanya bagi mendapatkan hartanah dalam pasaran sekunder, bayaran khidmat mereka akan menjadi kos tambahan selain daripada harga yang anda bayar untuk rumah anda. Walaupun kebanyakan pembeli rumah masa kini sedar tentang perkara ini, ada juga yang tidak mengambil kira bayaran khidmat ejen dalam jumlah kos mereka. Ini boleh menyulitkan, terutamanya jika bajet anda agak ketat.

Bayaran maksimum yang boleh dikenakan ke atas khidmat yang diberikan oleh ejen atas penjualan apa-apa tanah dan bangunan biasanya ialah 3%, walaupun ramai broker dan ejen mengenakan bayaran kurang daripada itu mengikut kes.

Sebagai pembeli, pastikan anda berunding dan menetapkan bayaran khidmat ejen sebelum mengambil mereka secara rasmi bagi mewakili anda dalam sebarang urus niaga. Ini akan membantu anda mengira jumlah kos anda lebih awal.

5. Yuran penilaian

Anda berkemungkinan akan membuat permohonan pinjaman perumahan daripada bank bagi membiayai pembelian rumah anda, kecuali anda membelinya secara tunai. Biasanya institusi kewangan meminta hartanah anda dinilaikan sebelum meluluskan pinjaman dan kebanyakan bank akan mengenakan bayaran bagi penilaian tersebut.

Sama dengan yuran guaman, yuran penilaian dikira sebagai peratusan daripada harga belian:

Bagi RM100,000 pertama = 0.25%
Bakinya sehingga RM2 juta = 0.20%

6. Insurans

MRTA or MLTA?

© Getty Images

Kebanyakan bank juga akan meminta pembeli untuk membeli insurans ke atas rumah mereka sebagai sebahagian daripada pakej pinjaman perumahan bagi melindungi nilai hartanah. Jenis insurans ini dikenali sebagai Insurans Jangka Pengurangan Gadai Janji (MRTA) dan kosnya bergantung kepada umur peminjam (biasanya semakin tinggi umur peminjam, semakin tinggi MRTA) dan jumlah gadai janji hartanah (biasanya dianggarkan antara 3% ke 5% daripada jumlah gadai janji).

Bagaimanapun, MRTA bukan satu-satunya pilihan, pemilik rumah boleh juga mempertimbangkan Insurans Jangka Tahap Gadai Janji (MLTA), yang menawarkan pembayaran bagi pinjaman perumahan yang masih berbaki serta pulangan nilai tunai terjamin pada akhir skim.

7. Pengubahsuaian

Sebagai contoh, selepas proses pembelian rumah anda selesai, anda mungkin mahu menukar warna dinding, pintu, lantai, tingkap, pagar, bumbung, bilik dan elemen lain pada rumah tersebut bagi menyesuaikannya dengan cita rasa anda. Ini semua akan meningkatkan jumlah kos bergantung kepada besar atau kecilnya pengubahsuaian yang dilakukan.

Ada tip untuk anda: Ramai pakar menyarankan agar anda tidak berbelanja melebihi 10% daripada nilai rumah dalam mengubahsuai. Untuk idea dan inspirasi deko rumah, klik di sini.

Share