Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Apa itu yuran penyelenggaraan kondominium dan apa akibatnya jika anda tidak membayar

test

Bagi memastikan kompleks kondominium anda berada dalam keadaan yang baik, semua orang harus membayar yuran penyelenggaraan. Namun apakah yang terjadi sekiranya pemilik unit gagal membayarnya?

© TerryHealy/ 123RF

Artikel ini diterjemah dari What happens if you don’t pay your condominium maintenance fees? oleh Fuzian Hanim

1. Ada berapa jenis yuran penyelenggaraan?

Kondominium merupakan hartanah berstrata, iaitu pembangunan atau skim yang mana bangunan atau tanah dipecahkan kepada lot atau ‘petak’. Di bawah Akta Pengurusan Strata 2013 (SMA 2013), badan pengurusan kondominium perlu menyediakan penyelenggaraan dan pengurusan bangunan serta kemudahan bersama serta hal-hal lain.

Bagi mencapai matlamat ini, setiap pemilik unit kondominium perlu membayar yuran kepada badan pengurusan. Kebiasaannya terdapat dua jenis caj:

1. Cas perkhidmatan

Bayaran bulanan untuk tujuan penyelenggaraan kemudahan dan harta bersama seperti kolam renang, lif dan perkhidmatan kawalan keselamatan. Juga dikenali sebagai caj penyelenggaraan.

2. Dana terikat

Dana cadangan yang dipungut daripada pemilik strata dan disimpan untuk perbelanjaan masa hadapan seperti kerja mengecat muka bangunan, pembersihan dan penggantian lengkapan.

2. Bagaimana yuran penyelenggaraan kondominium dikira?

Untuk mendapatkan bahagian unit dalam suatu skim strata, gunakan formula standard di bawah Jadual Keempat Peraturan Hak Milik Strata 2015:

Perbelanjaan operasi / Jumlah bahagian unit dalam kondominium = Yuran penyelenggaraan yang harus dibayar

Pemilik unit boleh membuat permohonan pindaan pada pesuruhjaya jika tidak berpuas hati dengan jumlah yuran penyelenggaraan yang ditetapkan oleh pemaju atau Badan Pengurusan Bersama (Joint Management Body atau JMB). Pesuruhjaya kemudiannya akan menentukan atau mengarahkan JMB atau pemaju untuk melantik seorang pengurus hartanah untuk mencadangkan jumlah yuran penyelenggaraan.

3. Apakah saya benar-benar perlu membayar yuran penyelenggaraan?

Sudah tentu, seorang pemilik unit perlu membayar yuran penyelenggaraan. Seksyen 12(5) Akta Pengurusan Strata 2013 ada menggariskannya. Sebagai seorang pembeli unit, anda perlu membayarnya kepada pengurusan dalam tempoh 14 hari setelah menerima notis mereka. Jika anda gagal, dari segi undang-undang anda merupakan seorang defaulter (pemungkir). Ini tercatat dalam Peraturan Pengurusan (Penyelenggaraan dan Pengurusan) Strata 2015 (SMR 2015).

Di bawah Peraturan 6(2) SMR 2015, pihak pengurusan hanya boleh mengenakan faedah ke atas bayaran tertunggak, bermula daripada hujung hari ke 14 hingga ke tarikh pembayaran, pada kadar 10% setahun atau yang ditetapkan oleh pengurusan.

4. Apa yang terjadi sekiranya saya tidak membayar yuran penyelenggaraan kondominium?

Badan pengurusan boleh menggunakan kuasa mereka jika anda gagal membayar yuran penyelenggaraan. JMB boleh menyaman anda di mahkamah atau Tribunal Pengurusan Strata jika anda gagal membayar cas tertunggak dalam tempoh 14 hari sebaik saja mendapat notis bertulis daripada JMB.

Pihak pengurusan boleh mengambil tindakan-tindakan berikut:

  • Mereka boleh memecah masuk ke unit anda (dalam tempoh 14 hari penerimaan notis bertulis).
  • Mereka boleh merampas harta boleh alih anda. Barangan yang boleh dilelong bagi menyelesaikan bayaran tertunggak. Barangan yang biasanya dirampas ketika serbuan termasuklah barangan elektrik seperti telefon bimbit, televisyen dan perkakas elektrik lain.
  • Badan pengurusan boleh mempamerkan nama anda dalam senarai pemungkir bersama-sama dengan nombor unit dan jumlah tunggakan.
  • Kad akses kompleks kediaman anda akan dinyahaktif tanpa pemberitahuan. Anda akan dikenakan bayaran maksima RM50 untuk mengaktifkan semula kad tersebut.
  • Anda perlu mendaftar diri ketika mahu masuk ke bangunan jika kad anda telah dinyahaktif. Seorang pengawal keselamatan akan mengiringi seorang pemungkir setiap kali beliau memasuki kawasan kompleks.
  • Akses anda ke kemudahan bersama akan digantung. Ini termasuk lot letak kereta khas untuk unit anda.
  • Nama anda akan disenaraihitamkan dalam CTOS dan CCRIS, dan ini akan memberi kesan negatif pada pinjaman bank di masa hadapan. Anda tentu tidak mahu ini berlaku.
  • Ada kemungkinan anda didenda dan dipenjarakan. Pemilik strata yang gagal membayar yuran penyelenggaraan boleh didenda tidak lebih daripada RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun, atau kedua-duanya sekali. Sekiranya kesalahan berterusan, denda selanjutnya tidak melebihi RM50 sehari boleh dikenakan.

Walau bagaimanapun, pengurusan TIDAK BOLEH:

  • Menghalang anda memasuki rumah anda.
  • Memotong bekalan elektrik atau air.

5. Bolehkah saya membayar yuran penyelenggaraan secara ansuran?

Pihak pengurusan boleh membuat perjanjian bayaran ansuran bagi menyelesaikan hutang tertunggak anda. Pilihan ini terdapat dalam Peraturan 6(6) SMR 2015. Perjanjian ini adalah mengikut syarat-syarat yang dipersetujui oleh pengurusan. Contohnya, mereka boleh menetapkan syarat untuk memberi ganjaran kepada anda sekiranya anda membayar ansuran dengan tetap, seperti tidak menyahaktifkan kad akses anda.

BACA: 5 perkara anda perlu tahu sebelum membeli rumah strata

Tinggal di hak milik strata bermaksud tinggal dalam satu komuniti. Setiap pemilik strata perlu tahu hak-hak dan kewajipan masing-masing kerana ia melibatkan banyak peraturan dan tanggungjawab. Yuran penyelenggaraan wujud untuk memastikan komuniti hidup harmoni dalam suasana yang diselenggara dengan elok. Jika anda menghadapi masalah dalam membayar yuran, anda dinasihatkan untuk berbincang dengan pengurusan kondominium.

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain