Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Rumah PPR, PPRT dan Sistem eKasih: Cara memohon dan syarat kelayakan

test

Rumah PPR dan PPRT merupakan bantuan yang disediakan oleh kerajaan bagi membantu golongan B40 dan miskin tegar untuk memiliki rumah yang selesa dan selamat untuk didiami. eKasih pula diwujudkan untuk memastikan program bantuan dilaksanakan dengan baik.

cara memohon rumah ppr, pprt dan ekasih
© Abdul Razak Latif / 123RF

✉️ Ikuti kami di Telegram untuk info terkini.

Berdasarkan dapatan daripada Laporan Survei Pendapatan dan Kemudahan Asas 2019 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), kumpulan B40 (Bottom 40) merangkumi 2.91 juta isi rumah di Malaysia dan had pendapatan bagi kumpulan ini adalah RM4,849. Bagi kategori miskin dan miskin tegar pula, purata Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) 2019 seluruh negara ialah RM2,208. 

Dengan pendapatan yang kecil, impian untuk memiliki sebuah rumah nampak samar-samar sahaja. Apatah lagi jika ia merangkumi keluarga yang besar dengan anak-anak yang masih bersekolah. Nak makan pun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Harga hartanah pula semakin di luar jangkauan terutamanya, di kawasan bandar-bandar utama. 

Selain membuka permohonan rumah mampu milik,  kerajaan juga telah memperkenalkan program rumah PPR dan PPRT untuk memastikan kumpulan ini ada rumah yang selamat dan selesa untuk didiami. Kerajaan juga telah mewujudkan Sistem eKasih, iaitu pangkalan data nasional yang menyimpan semula maklumat keluarga miskin. 

Nak ketahui lebih lanjut tentang rumah PPR, PPRT dan Sistem eKasih, jom kita lihat satu-persatu.

Program Perumahan Rakyat (PPR)

Walaupun kedengaran lebih kurang sama, rumah PPR dengan rumah PPRT tak sama sebenarnya. Terdapat ciri-ciri yang berbeza dari segi bantuan yang ditawarkan dan syarat-syarat kelayakan pemohon. 

contoh rumah PPR di Kuala Lumpur
Contoh rumah PPR di Kuala Lumpur. © Abdul Razak Latif / 123RF

1. Apa itu PPR

Program Perumahan Rakyat (PPR) atau turut dikenali sebagai rumah PPR merupakan salah satu usaha kerajaan untuk penempatan semula setinggan dan untuk memenuhi keperluan tempat tinggal untuk golongan berpendapatan rendah, B40. Agensi pelaksana utama bagi projek-projek PPR di seluruh Malaysia ini terdiri daripada Jabatan Perumahan Negara (JPN), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan Kerajaan Tempatan. 

2. Ciri-ciri rumah PPR

Berikut merupakan ciri-ciri rumah PPR:

 • Kawasan bandar-bandar besar – jenis rumah bertingkat antara 5 hingga 18 tingkat
 • Kawasan pinggir bandar – jenis rumah teres
 • Keluasan – tidak kurang daripada 700 kps
 • Binaan 
  • 3 bilik tidur
  • 1 ruang tamu
  • 1 ruang dapur
  •  2 bilik air 
 • Kemudahan asas
  • dewan komuniti/ ruang orang ramai
  • surau/ ruang solat
  • gerai makan/ ruang niaga
  • tadika
  • kemudahan OKU
  • taman permainan/ kawasan lapang
  • rumah sampah

3. Jenis-jenis projek PPR

Rumah PPR ni terdiri daripada dua kategori iaitu PPR Disewa dan PPR Dimiliki. Semua rumah yang dibina di bawah kedua-dua program ini menggunakan spesifikasi perancangan dan rekabentuk perumahan kos rendah yang telah ditetapkan oleh Standard Perumahan Kebangsaan Bagi Perumahan Kos Rendah Rumah Pangsa.

 • Projek PPR (Disewa)

Program PPR jenis ini diperkenalkan pada Februari 2020 dan bertujuan untuk disewakan kepada mereka yang berpendapatan rendah, B40 dan setinggan. Rumah-rumah ini disewakan pada kadar RM124 sebulan.

 • Projek PPR (Dimiliki)

Di bawah program PPR jenis ini, golongan B40 berpeluang untuk memiliki rumah sendiri. Rumah-rumah PPR di Semenanjung Malaysia dijual pada harga RM35,000 seunit dan RM42,000 di Sabah dan Sarawak.

BACA: Rumah Mampu Milik Johor (RMMJ): Cara mohon dan syarat-syarat kelayakan permohonan

4. Syarat-syarat kelayakan rumah PPR

Invididu yang ingin mendaftar dan memohon rumah PPR mestilah memenuhi kriteria dan syarat-syarat berikut:

 • warganegara Malaysia
 • berumur 18 tahun ke atas 
 • pendapatan isi rumah bulanan di bawah RM3,000 
 • belum memiliki rumah
 • mengikut syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri masing-masing

5. Cara memohon rumah PPR

Bagi anda yang ingin memohon rumah PPR 2021, proses permohonan dan pengisian dilakukan oleh Kerajaan Negeri atau Lembaga Perumahan Negeri atau Pihak Berkuasa Tempatan yang berkaitan.  Anda juga boleh melihat senarai projek rumah PPR di portal TEDUH oleh KPKT dan buat permohonan atas talian (online) di portal Sistem Pengurusan Perumahan Negara.  Pemohon juga boleh menghubungi alamat-alamat berikut untuk maklumat lanjut:

 1. Rumah PPR Perlis
 2. Rumah PPR Kedah
 3. Rumah PPR Pulau Pinang
 4. Rumah PPR Perak
 5. Rumah PPR Selangor
 6. Rumah PPR Negeri Sembilan
 7. Rumah PPR Melaka
 8. Rumah PPR Johor
 9. Rumah PPR Terengganu
 10. Rumah PPR Kelantan
 11. Rumah PPR Pahang
 12. Rumah PPR Kuala Lumpur (KL)
 13. Rumah PPR Sabah
 14. Rumah PPR Sarawak

6. Semakan status permohonan rumah PPR

Anda boleh semak status permohonan rumah PPR online di portal Sistem Smart Consent (SMAC) atau Sistem Permohonan Kebenaran Pindah. Sistem ini dibangunkan dan dilaksanakan dengan objektif untuk menyediakan permohonan pindah milik secara online yang berurusan dengan Lembaga Perumahan Hartanah Selangor (LPHS).

Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT)

Program PPRT merupakan sebahagian daripada teras utama Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK11). Di bawah Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR), bantuan rumah PPRT adalah salah satu bentuk usaha kerajaan untuk membasmi kemiskinan luar bandar dan memastikan golongan miskin dan miskin tegar dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan lebih baik.

1. Apa itu rumah PPRT

Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) atau rumah PPRT merupakan bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk memastikan keluarga miskin dan miskin tegar dapat membina atau membaik pulih rumah supaya mereka mempunyai tempat tinggal yang selamat dan selesa. 

2. Jenis-jenis bantuan rumah PPRT

Rumah PPRT meliputi kawasan-kawasan bandar dan luar bandar yang telah diputuskan oleh kerajaan. Program ini terbahagi kepada dua kategori iaitu:

Bina Baharu

contoh rumah pprt bina baharu
Rumah PPRT Bina Baharu di Johor. Sumber: Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA).

Bantuan pembinaan rumah baharu diberikan kepada mereka yang belum mempunyai rumah, atau rumah yang didiami terlalu uzur, tidak selamat didiami dan tidak ekonomik untuk dibaiki. 

Baik Pulih

rumah pprt baik pulih
Rumah PPRT yang dibaik pulih. Sumber: Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA).

Bagi kategori Baik Pulih, bantuan diberikan dalam tiga bentuk seperti:

 • penyelenggaraan
 • penambahbaikan; dan
 • requisition;
 • bantuan ini hanya melibatkan komponen-komponen asas sesebuah rumah (sila rujuk Lampiran A bagi senarai yang dibenarkan). 
 • bahan binaan yang digunakan mestilah sama atau setara dengan dengan spesifikasi bahan binaan Bina Baharu.

3. Syarat-syarat kelayakan rumah PPRT

Rumah PPRT disasarkan kepada Ketua Isi Rumah (KIR) miskin tegar dan miskin yang ditentukan berdasarkan PGK semasa yang berkuat kuasa. Penerima dan pemohon bantuan PPRT yang layak mestilah memenuhi kriteria berikut:

 • disahkan sebagai miskin tegar atau miskin yang berdaftar dengan Sistem eKasih atau
 • diperaku dan disahkan layak oleh Mesyuarat Focus Group Pembasmian Kemiskinan Peringkat Daerah (FGD) atau Negeri (FGN) atau jawatankuasa yang setara dengannya di peringkat negeri atau
 • diperaku oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam program pembasmian kemiskinan atau
 • diperaku oleh jawatankuasa di peringkat kementerian

Berikut pula merupakan syarat-syarat permohonan untuk setiap kategori bantuan PPRT:

 Syarat bantuan Bina Baharu

 • tidak memiliki rumah
 • rumah yang didiami terlalu uzur dan tidak selamat didiami
 • tidak ekonomik untuk dibaiki
 • Memiliki tanah sendiri sama ada pemilikan penuh, pemilikan tanah sebahagian atau  mendapat kebenaran menggunakan tanah daripada Tuan Tanah sekiranya (tanah atas milik ibu/ bapa/ adik-beradik/ saudara-mara yang mempunyai pertalian darah dengan pemohon atau tanah Kerajaan atau tanah wakaf) dengan mengemukakan Borang Kebenaran Menggunakan Tanah (seperti di Lampiran B).

Syarat Bantuan Baik Pulih

 • bantuan ini diberikan kepada pemohon yang rumahnya telah uzur atau rosak disebabkan oleh bencana alam dan tidak ekonomik untuk dibaiki
 • pemohon perlulah mendapatkan kebenaran untuk membaik pulih sekiranya menumpang tanah milik orang atau tanah milik sebahagian atau tanah Kerajaan dengan mengemukakan Borang Kebenaran Menggunakan Tanah seperti di Lampiran B.

Selain memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditetapkan, keutamaan bantuan PPRT diberikan kepada golongan yang berikut:

 • warga emas
 • orang kurang upaya (OKU)
 • ibu/bapa tunggal yang mempunyai tanggungan rama
 • mangsa bencana yang berskala kecil
 • keutamaan juga diberikan kepada negeri-negeri dan daerah yang mempunyai kadar kemiskinan tegar yang tinggi

4. Cara memohon rumah PPRT

Permohonan rumah PPRT 2021  atau bantuan PPRT 2021 boleh dilakukan secara manual ataupun secara online. Untuk permohonan online, pemohon boleh ke portal Sistem Pengurusan Perumahan Negara. Buat pendaftaran dan seterusnya teruskan dengan proses permohonan. 

Untuk permohonan secara manual, pemohon perlu memuat turun borang permohonan rumah PPRT iaitu: 

5. Kadar bantuan dan peruntukan kerajaan untuk PPRT

Kerajaan telah memperuntukkan RM200 juta pada tahun 2019 dan RM264.194 juta untuk tahun 2020 bagi program PPRT. Kadar bantuan pula telah dipecahkan seperti berikut.

Kadar Bantuan

Kadar Bantuan Bina Baharu

BilKawasanJenis rumahKadar rumah (RM)
1Semenanjung
 • 3 bilik
 • 660 kps
56,000
2Sabah / Sarawak / W.P. Labuan
 • 3 bilik
 • 660 kps
68,000

Kos Bantuan Baik Pulih

BilKawasanKos maksimum Baik Pulih (RM)
1Semenanjung13,000
2Sabah / Sarawak / W.P. Labuan15,000

BACA: 5 masalah perpaipan yang sering berlaku di apartmen bertingkat tinggi

Sistem eKasih 2021

Mungkin ada antara kita yang tak pernah dengar tentang Sistem eKasih. Jom kita tengok satu-persatu. 

1. Apa itu Sistem eKasih

program ekasih
Sumber: Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri (ICU).

Sistem eKasih bukanlah sebuah program tetapi ia merupakan Bank Data Kemiskinan Nasional (pangkalan data keluarga miskin peringkat nasional). Bank data keluarga miskin yang diwujudkan ini bertujuan untuk membantu, merancang, melaksanakan dan memantau program kemiskinan.

Ia menyimpan maklumat mengenai kemiskinan bermula dari profil individu, program atau bantuan yang diterima oleh KIR dan Ahli Isi Rumah (AIR) daripada agensi pemberi bantuan sehinggalah kepada permohonan bantuan dan pemantauan keberkesanan program atau bantuan yang diterima.

Data eKasih merangumi perkara berikut:

 • maklumat asas KIR dan AIR
 • maklumat lokasi dan kediaman
 • pendidikan, kemahiran dan pekerjaan
 • pemilikan harta
 • kesihatan
 • pendapatan serta panduan

2. Ciri-ciri eKasih

eKasih juga mempunyai ciri-ciri utama yang berikut:

 • semakan status kemiskinan secara atas talian (online)
 • penyelarasan maklumat bantuan
 • pengemaskinian maklumat kemiskinan secara online
 • pengiraan status kemiskinan (miskin/miskin tegar) secara automatik berdasarkan PGK
 • penjanaan laporan dan statistik kemiskinan
 • pemantauan kemiskinan

3. Syarat-syarat pendaftaran eKasih

Mereka yang layak untuk memohon adalah golongan yang berpendapatan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh PGK 2019, dan yang layak untuk dibanci.

4. Cara memohon eKasih 

Individu yang ingin memohon atau mendaftar untuk Sistem eKasih boleh merujuk kepada Pejabat Daerah atau Pejabat Pembangunan Negeri (PPN). Permohonan haruslah dilakukan secara manual dan tiada eKasih daftar online. Permohonan juga adalah bergantung kepada syarat permohonan kerana hanya golongan yang berpendapatan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) 2019 layak untuk dibanci.

daftar ekasih 2021
Carta aliran untuk pendaftaran eKasih. Sumber: Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri (ICU).

5. Jenis-jenis bantuan eKasih 

Anda layak untuk menerima bantuan-bantuan berikut sekiranya nama anda ada dalam Sistem eKasih.

 • Bantuan Prihatin Rakyat (BPR)
 • Bantuan eKasih untuk ibu tunggal dan warga emas
 • Bantuan eKasih OKU 
 • Bantuan anak yatim 
 • Bantuan eKasih persekolahan
 • i-SURI KWSP (KWSP suri rumah)
 • MYTV percuma
 • Bantuan Khas Bakul Makanan JKM

6. Semakan pendaftaran eKasih

Terdapat empat status daftar/ permohonan eKasih dan ia adalah seperti berikut: 

 • Disahkan – telah dibanci
 • Disemak – dalam proses banci
 • Ditolak – tidak layak dibanci
 • Baru/ daftar terbuka – permohonan baharu 

Pemohon boleh semak pendaftaran eKasih di portal rasmi mereka.

BACA: 6 tips untuk pilih dan elak kontraktor rumah bermasalah

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain