Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Pinjaman Rumah Bersama Suami Dan Isteri: Siapa Bayar Jika Bercerai?

test

Apabila penceraian berlaku, pelbagai masalah akan timbul antara pasangan. Namun, antara persoalan utama yang perlu diselesaikan adalah mengenai siapa yang perlu langsaikan pinjaman perumahan apabila pembelian rumah dibuat atas pinjaman bersama?

@andreypopov | 123RF

Perkahwinan merupakan ikatan tertinggi kekeluargaan. Bermula dari detik tersebut, kehidupan sebagai pasangan suami dan isteri bukan lagi dijalankan secara individu tetapi secara bersama.

Kehidupan sebagai suami dan isteri seringkali dirujuk sebagai kehidupan ‘rumah tangga’. Lantaran itu, tidak hairanlah bahawa antara isu utama apabila berlakunya perceraian (selain daripada hak penjagaan anak-anak) adalah melibatkan hartanah. Di sini, kami akan menghuraikan apa yang anda perlu tahu mengenai pinjaman bersama suami dan isteri, dan siapa yang perlu bayar baki pinjaman jika bercerai.

Apa yang saya perlu tahu mengenai harta sepencarian?

Bagi pasangan Muslim, harta sepencarian ditakrifkan sebagai sebarang aset yang dihasilkan atas perkongsian bersama semasa tempoh perkahwinan. Ini adalah termasuk wang ringgit, harta alih, harta tidak alih, dan lain-lain aset yang diperolehi sepanjang perkahwinan.

NOTA: Walaupun hanya satu pihak sahaja yang menggunakan wang dan tenaga untuk memperoleh harta tersebut, ia masih dianggap sebagai harta sepencarian.

Ini dapat dirujuk melalui Seksyen 2, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan bahawa harta sepencarian adalah harta yang diperoleh bersama oleh pasangan semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak.

Tuntutan harta sepencarian boleh dipohon di Mahkamah Syariah dan lazimnya berlaku dalam tiga keadaan:

 1. Semasa perkahwinan
 2. Selepas suami dan isteri bercerai
 3. Selepas berlakunya kematian suami atau isteri

Apa hak harta sepencarian anda selepas bercerai?

Menurut, Hakim Utama Mahkamah Tinggi Syariah Perak, Mohammad Taifor Ahmad Rusdi, dalam keadaan sebegini, pasangan (walaupun tidak bekerja) dianggap sebagai memberikan sumbangan secara tidak langsung. Ini kerana apa-apa sumbangan oleh pasangan dalam menjaga keluarga dan rumah tangga atau apa-apa urusan lain yang berhubung dengan pemerolehan harta hendaklah dikira sebagai usaha bersama dalam menafsirkan takrif ‘ harta sepencarian’.

Dengan menggunakan konsep sumbangan tidak langsung ini, kita boleh menyimpulkan bahawa kedua-dua belah pihak — baik suami atau isteri — mempunyai hak untuk menuntut harta sepencarian selepas berlakunya perceraian.

Borang tuntutan harta hak sepencarian

divorce document
@cunaplus | 123RF

Borang bagi tujuan tuntutan harta hak sepencarian boleh di muat turun dari laman sesawang Jabatan Kehakiman Syariah Negeri masing-masing. Berikut disertakan beberapa pautan yang berkaitan:

NOTA: Anda boleh memuat turun borang tuntutan harta hak sepencarian mengikut negeri dari laman sesawang Jabatan Kehakiman Syariah Negeri masing-masing.

Di mana boleh tuntut hak harta sepencarian

Berikut adalah alamat bagi beberapa Mahkamah Syariah Negeri. Perlu diingatkan bahawa tuntutan harta hak sepencarian hanya boleh dilakukan di Mahkamah Syariah sahaja. Ini antara mahkamah yang boleh anda membuat tuntutan hak sepencarian mengikut negeri masing-masing:

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan,
No 71, Jalan Sri Hartamas 1, Taman Sri Hartamas,
50676 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur
Tel: 03-6205 7000/ 03-6205 7200

Mahkamah Tinggi Syariah Selangor Darul Ehsan,
Bangunan Mahkamah Syariah Sultan Idris Shah,
Persiaran Masjid, Seksyen 5,
40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
TEL: 03-5519 1291 / 03-5519 1294 / 03-5519 1304 / 03-5511 3708

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya
Bangunan Annexe, Istana Kehakiman, Presint 3,
62506 Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya
Tel: 03–8880 4500

Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang
Daerah Timur Laut No. 3, Jalan Batu Gantung,
10450 Georgetown, Pulau Pinang
Tel: 04–828 2727 / 04–828 8586

Bolehkah saya tuntut sebahagian daripada hartanah selepas bercerai?

tuntut hak sepencarian
@ilixe48 | 123RF

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, kedua-dua belah pihak — baik suami mahupun isteri berhak menuntut sebahagian daripada harta sepencarian selepas bercerai.

Apa akan terjadi dari segi pemilikan hartanah?

Sebarang tuntutan hartanah selepas penceraian bergantung kepada jenis hartanah tersebut. Mengikut Seksyen 76 (1) Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976, hartanah tersebut boleh tergolong dalam tiga jenis kategori, iaitu:

 1. Harta sepencarian – harta yang diperoleh daripada sumber atau usaha bersama pasangan.
 2. Harta bukan sepencarian – harta yang diperoleh dari hasil usaha satu pihak sahaja (pemilikan tunggal)
 3. Harta yang diperolehi sebelum berkahwin – harta yang diperoleh samada oleh suami ataupun isteri sebelum mengikat tali perkahwinan

Namun, perkara ini menjadi lebih rumit kerana KETIGA-TIGA keadaan di atas sebenarnya boleh dianggap sebagai harta sepencarian!

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, hartanah yang didaftarkan sebagai pemilikan tunggal juga boleh dituntut oleh pasangan melalui sumbangan secara tidak langsung kerana ia diperoleh sewaktu tempoh perkawinan. Contoh lain adalah nama suami didaftarkan di dalam Perjanjian Jual Beli (SNP Rumah) sebagai pemilik tunggal namun pihak isteri yang membayar sebahagian besar pinjaman rumah tersebut.

LIHAT JUGA : Perjanjian Jual Beli Rumah di Malaysia: Apakah itu SPA dalam hartanah

Begitu juga keadaannya dengan hartanah yang diperolehi sebelum berkahwin. Ia juga boleh diputuskan oleh mahkamah sebagai harta sepencarian kerana pasangan mungkin telah menyumbang kepada kos baik pulih, ubah suai, atau lain-lain kos sesudah perkahwinan.

Lazimnya, mahkamah akan melihat kepada tiga perkara dalam menentukan dua kategori hartanah tersebut sebagai harta sepencarian:

 • Sumbangan daripada kedua-dua belah pihak pasangan. Ini boleh melibatkan wang, aset, pengurusan keluarga, dan lain-lain
 • Hutang yang dibuat oleh mana-mana pihak pasangan untuk manfaat bersama
 • Keperluan anak-anak pasangan yang berumur di bawah 18 tahun

Di sinilah perjanjian SNP Rumah memainkan peranan penting. Sekiranya pasangan suami dan isteri menandatangani Perjanjian Pemilikan Bersama, ia dapat melindungi hak kedua-dua belah pihak yang terlibat. Hak, tanggungjawab dan kewajiban kedua-dua pihak perlu dijelaskan di dalam Perjanjian Pemilikan Bersama tersebut. Ini boleh membantu menyelesaikan sebarang pertikaian yang mungkin timbul pada masa hadapan.

Siapakah yang perlu membayar baki pinjaman perumahan?

who pays joint loan
@wutwhan | 123RF

Sesuatu yang jarang diambil kira apabila berlaku perceraian adalah hartanah yang masih dalam tempoh pinjaman sebenarnya masih belum dimiliki sepenuhnya oleh mana-mana pihak. Maka, persoalan timbul — siapakah yang perlu membayar baki pinjaman perumahan tersebut? Jawapannya adalah bergantung kepada jenis pinjaman tersebut.

Pinjaman Pemilikan Tunggal

Pinjaman ini diberikan kepada pemilikan yang juga dikenali sebagai hak milik tunggal. Hartanah, pinjaman dan semua dokumen sah didaftarkan di bawah nama salah seorang daripada pasangan sahaja.

Namun, seperti yang telah kita ketahui, mahkamah boleh mengisytiharkan harta hak milik tunggal sebagai harta sepencarian dan ia boleh dituntut oleh pasangan selepas bercerai.

Keadaan ini juga terpakai untuk pinjaman perumahan. Walaupun hartanah tersebut didaftarkan di bawah satu nama sahaja, mahkamah boleh menentukan bayaran dibuat oleh kedua-dua belah pihak!

Pinjaman Pemilikan Bersama

Hartanah pemilikan bersama adalah keadaan di mana dua atau lebih pihak ataupun individu (tidak semestinya pasangan hidup) berkongsi hak pemilikan hartanah tersebut.

Terdapat banyak kelebihan Pemilikan Bersama, dan salah satu daripadanya adalah dari sudut kewangan. Pinjaman Pemilikan Bersama akan mengambil kira gabungan pendapatan individu-individu yang memohon. Lantaran itu, pihak bank boleh menaikkan kelayakan had pinjaman yang diluluskan. Selain itu, ia dapat melindungi semua pihak yang terlibat sekiranya berlaku perceraian, kematian, atau lain-lain keadaan.

LIHAT: 5 perkara yang anda perlu pertimbangkan sebelum memohon pinjaman bersama

Apabila perceraian berlaku, kedua-dua pasangan boleh membincangkan harta mana yang bakal dimiliki siapa. Bagi hartanah, dua cara yang boleh digunakan untuk mencapai kata sepakat adalah seperti berikut:

 • Jual hartanah tersebut. Hasil daripada jualan boleh digunakan untuk menyelesaikan pinjaman perumahan dan bakinya dibahagi antara pasangan mengikut persetujuan mereka.
 • Salah seorang pasangan membeli bahagian pasangan mereka dan menjadi pemilik tunggal. Hartanah tersebut boleh dibiayai semula dengan pinjaman baharu mengikut kemampuan pemilik.

Bolehkah anda pindah milik gadai janji kepada satu pihak sahaja jika ambil pinjaman bersama?

Ya, pindah milik ini boleh berlaku apabila salah seorang daripada pasangan membeli bahagian milikan pasangan mereka dan menjadi pemilik tunggal.

Proses ini juga tidak perlu melalui proses tuntutan harta di mahkamah. Namun, bagi mengelakkan sebarang masalah timbul pada masa hadapan, pihak suami dan isteri dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah berikut:

 • Kedua-dua belah pasangan setuju cara pembahagian
 • Kedua-dua belah pasangan setuju harga jualan dan anggaran hasil yang boleh diperoleh
 • Kedua-dua belah pasangan komited untuk selesaikan jualan rumah
 • Kedua-dua belah pasangan mesti boleh dihubungi

ARTIKEL UNTUK ANDA:
👫 Kelebihan dan kekurangan suami isteri buat pinjaman bersama untuk beli rumah
🏦 Pinjaman perumahan: Cara untuk memohon bagi pembeli rumah kali pertama di Malaysia

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain