Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Panduan lengkap: Perbezaan antara Takaful dan insurans konvensional di Malaysia

test

Sebagai pelopor pembiayaan Islamik, Malaysia sememangnya mempunyai sistem Takaful yang terbaik. Kali ini, kita akan bandingkan perbezaan insurans dan Takaful, dan macam mana anda boleh memanfaatkannya.

Perbezaan antara takaful dan insurans konvensional di Malaysia
© ababil12/ gettyimages

Artikel ini diterjemah dari A complete guide: Takaful vs conventional insurance in Malaysia oleh Damia Norwin.

✉️ Ikuti kami di Telegram untuk lebih banyak cerita dan tip menarik.

Salah satu elemen perancangan kewangan yang baik ialah dengan mendapatkan perlindungan insurans. Tak hairan jika ramai rakyat Malaysia yang dalam dilema bila membuat pilihan antara Takaful dan insurans konvensional. Sekilas pandang, memang kedua-duanya nampak sama kerana berkongsi objektif untuk memberikan perlindungan daripada kerugian wang. Walau bagaimanapun, ada beberapa perbezaan ketara di antara kedua-dua jenis insurans ini jika dilihat secara teliti. 

Apa itu Takaful 

Definisi Takaful pada dasarnya ialah jaminan bersama. Ia merupakan sistem insurans berlandaskan prinsip Islam. Konsep Takaful berkisar pada sekumpulan ahli yang saling menjamin antara satu sama lain terhadap kerugian atau kerosakan. Setiap ahli memenuhi kewajipan mereka dengan menyumbangkan sejumlah sumbangan (tabarru) ke dalam dana. Pihak ketiga – pengendali Takaful, menguruskan dana ini. 

Sekiranya berlaku kerugian atau kerosakan, pengendali Takaful akan mengeluarkan dana kepada ahli. Sebarang lebihan bayaran hanya dibayar apabila kewajipan untuk membantu ahli telah dilaksanakan. Melalui konsep ini, Takaful beroperasi sebagai perlindungan dan perkongsian keuntungan antara pengendali Tafakul dan ahli. 

Sejarah insurans Takaful di Malaysia 

Sebagai rakyat Malaysia, kita berbangga kerana negara kita merupakan pelopor dan peneraju global dalam perbankan Islam. Akta Takaful digubal pada tahun 1984 manakala Syarikat Takaful Malaysia Bhb ditubuhkan pada November 1984. Ia merupakan syarikat insurans Islamik yang pertama.

Bolehkan orang bukan Islam mendaftar untuk Takaful

Jawapannya, YA. Walaupun berlandaskan prinsip Islam, Takaful bukan produk keagamaan dan ia terbuka kepada semua orang, termasuk bukan Islam. Sebenarnya, Takaful dan pembiayaan Islamik semakin popular dalam kalangan bukan Islam.

Kenapa insurans konvensional tidak dibenarkan dalam Islam

Insurans konvensional tidak mematuhi hukum Syariah kerana ia melibatkan tiga elemen ini: 

 • Gharar

Ini adalah keraguan, peluang, atau risiko yang tidak memenuhi syarat. Gharar wujud kerana terdapat  ketidakpastian tentang apa yang “dibeli” atau dibayar oleh pemegang polisi insurans sekiranya tidak berlaku kerugian dan pemegang polisi tidak menerima apa-apa.

 • Maisir

Ia merupakan perjudian ataupun kebarangkalian. Maisir wujud kerana pembayaran jumlah yang diinsuranskan bergantung pada kebarangkalian semata-mata. 

 • Riba

Ia juga dikenali sebagai faedah dalam insurans konvensional. Ia wujud apabila dana dilaburkan dalam sekuriti yang berlandaskan dengan faedah. 

BACAAN POPULAR:
💰 Perbezaan ASB, ASM, dan ASN: Panduan pelaburan unit amanah di Malaysia
🤑 Nak melabur dalam pasaran saham patuh syariah di Bursa Malaysia? Ini kriteria dan cara kenalinya

Hukum insurans konvensional

Berdasarkan penerangan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-532: Mengambil Insurans Daripada Syarikat Konvensional Kerana Terpaksa, berkenaan insurans kenderaan;

“Wajib seseorang Muslim berusaha sedaya upaya untuk mencari syarikat insurans yang menjalankan operasi secara islamik yang boleh memberi perlindungan kepada kenderaannya. Namun begitu, sekiranya usahanya tidak berhasil dan ternyata tiada syarikat Takaful yang menawarkan insurans bagi kenderaan lama, maka diharuskan baginya untuk mengambil insurans konvensional”. 

Anda boleh baca penerangan lanjut di laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.

Apakah persamaan antara Takaful dan insurans konvensional

Apakah persamaan antara Takaful dan insurans konvensional
© Jennifer A Smith/ gettyimages

Kedua-dua Takaful dan insurans konvensional melindungi sekiranya malang tidak berbau. Ahli akan menyumbang wang untuk mendapatkan perlindungan Takaful ini. Untuk kedua-dua polisi, pihak yang diinsuranskan mesti mempunyai kepentingan kewangan yang sah dalam risiko tersebut. Ini bermakna ahli mesti mengalami kerugian wang semasa kejadian yang diinsuranskan berlaku.

 • Apakah ciri paling utama yang  membezakan Takaful dengan insurans konvensional 

Beza Takaful dan insurans konvensional yang paling ketara ialah Takaful adalah berdasarkan hukum Syariah. Takaful tidak melibatkan elemen gharar, maisir, atau riba. Ia diwujudkan sebagai alternatif kepada insurans konvensional untuk mengelakkan unsur-unsur terlarang ini.

Apakah perbezaan antara Takaful dan insurans konvensional 

Selain daripada ciri-ciri yang disebut di atas, ada beberapa lagi perbezaan antara polisi kedua-dua jenis insurans ini. Dalam insurans konvensional, risiko dipindahkan daripada yang diinsuranskan kepada syarikat insurans. Manakala dalam Takaful pula, ia adalah berdasarkan perkongsian risiko. Setiap ahli menyumbang dalam dana Takaful dan sekiranya berlaku sebarang kejadian tak diingini, semua ahli akan mendapat jumlah tuntutan yang sama. 

Selain itu, jika dibandingkan dengan insurans konvensional, pemegang polisi Takaful mengekalkan pemilikan dana. Sumbangan dari setiap ahli kemudiannya dilaburkan dalam dana halal atau dana patuh Syariah untuk memperoleh pendapatan dari pelaburan. Sekiranya dana itu menghasilkan keuntungan, ia akan dibahagikan kepada ahli, dan dalam beberapa kes, termasuk dengan pengendali Takaful. Ini mewujudkan situasi ‘menang-menang’ untuk semua ahli. 

Rumusan perbezaan antara Takaful dan insurans konvensional boleh dilihat pada jadual di bawah: 

TakafulInsurans konvensional 
Kerjasama semua. Dana disumbangkan oleh ahli. Dana yang dikumpulkan dapat digunakan untuk melindungi ahli lain dari risiko. 

Polisi yang memindahkan risiko kepada syarikat insurans. Anda membayar premium untuk menerima perlindungan.

Tertakluk kepada undang-undang Syariah dan kerajaan.Tertakluk kepada undang-undang kerajaan sahaja.
 

Pengendali Takaful hanya akan melabur dalam instrumen patuh Syariah yang bebas daripada gharar (keraguan), maisir (perjudian dan kebarangkalian), dan riba (faedah).

 

Syarikat insurans bebas melabur dalam instrumen yang sah seperti saham, bon, dan lain lain. 

 

Keuntungan atau lebihan dikongsikan di antara ahli dan pengendali dana Takaful.

 

Dividen dikembalikan kepada pemegang saham.

Apakah kelebihan Takaful dalam ekonomi

Berdasarkan laporan oleh International Journal of Advanced Research in Economics and Finance, industri Takaful memberikan impak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Malaysia.

Tiga petunjuk utama pertumbuhan ekonomi adalah simpanan, pelaburan, dan pendapatan. Inilah cara Takaful meningkalkan impak positif terhadap ketiga-tiga unsur ini:

 1. Penerapan elemen simpanan dan pelaburan pada produk Takaful menjadikannya lebih kompleks dan positif dalam menyediakan persiapan awal (sekiranya berlaku kecemasan) kepada pemegang polisi.
 2. Berbanding dengan insurans konvensional, Takaful adalah instrumen simpanan yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia kerana ciri-ciri patuh Syariah, lebih-lebih lagi ia tersedia untuk semua orang, termasuk orang bukan Islam.
 3. Takaful mempunyai keupayaan pengumpulan dana yang kukuh. Ini membantu mendorong pelaburan menyumbang kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dalam meningkatkan pendapatan negara

Kenapa Takaful adalah lebih baik daripada insurans konvensional

kelebihan takaful
© miodrag ignjatovic/ gettyimages

Terdapat empat sebab kenapa Takaful adalah lebih baik daripda insurans konvensional: 

i. Anda mendapat keuntungan, bukannya bonus 

Semua ahli dan pemegang saham berkongsi keuntungan daripada pelaburan. Ini berbeza dengan insurans konvensional. Sebarang wang tambahan atau keuntungan di bawah perlindungan ini adalah kepunyaan pemegang saham syarikat insurans.

ii. Bebas dari riba (faedah)

Syarikat insurans konvensional bertujuan untuk mengumpulkan premium dan kepentingan di bawah akaun ahli untuk mencapai keuntungan. Tujuan Takaful, secara perbandingan, adalah untuk mencapai kerjasama di antara para ahlinya.

iii. Pulangan tunai (Cashbacks)

Untuk produk Takaful yang tertentu, terdapat sejumlah pulangan tunai sekiranya anda tidak mempunyai tuntutan sepanjang tempoh perlindungan.

iv. Bantuan 

Kerjasama dalah konsep asas Takaful. Dana yang dikumpulkan memberikan bantuan kewangan bersama. Ini secara kolektif disumbangkan oleh sekumpulan ahli di bawah Takaful.

Jenis-jenis insurans di Malaysia 

Ada banyak penyedia insurans yang menyediakan Takaful untuk pengguna. Antaranya, BSN Prudential, ETiQa Takaful, dan Zurich Takaful. Insurans di Malaysia umumnya boleh dikategorikan sebagai berikut:

 • Insurans perubatan

Ini adalah perlindungan kecemasan untuk dimasukkan ke di hospital, rawatan, dan pemulihan anda. Di bawah kategori ini, akan ada dapat kad perubatan, pelan penyakit kritikal, dan insurans pendapatan ketika di hospital (hospital income insurance). 

 • Insurans nyawa

Ini memberikan faedah tunai untuk keluarga anda sekiranya berlaku kematian. Jenis insurans dalam kategori ini merangkumi insurans seumur hidup (insurans hayat) dan insurans berjangka.

 • Insurans perlindungan 

Meliputi perlindungan untuk percutian, perjalanan, dan kehidupan seharian. Jenis insurans dalam kategori ini termasuk insurans perjalanan dan insurans kemalangan diri.

 • Insurans harta benda

Ini adalah pelan untuk melindungi aset dan perkara yang berharga bagi anda. Jenis insurans dalam kategori ini merangkumi insurans kenderaan bermotor, insurans perumahan dan insurans haiwan kesayangan.

Takaful untuk pemilik rumah di Malaysia

Jenis-jenis insurans di Malaysia 
© miodrag ignjatovic/ gettyimages

Seperti yang anda jangkakan, ada pilihan Takaful untuk insurans rumah di Malaysia, Insurans Jangka Pengurangan Gadai Janji  Takaful (MRTT) dan Insurans Jangka Tahap Gadai Janji Takaful  (MLTT). Kebiasaanya polisi-polisi ini merakan skim komprehensif untuk melindungi kediaman, harta benda dan aset anda.  Ia memberikan perlindungan sekiranya berlaku kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh salah satu daripada perkara berikut:

BACA LAGI ARTIKEL MENARIK DI SINI:
📱 Zakat saham: Cara kira & bayar zakat online
🏢 Macam mana nak melabur dalam Amanah Hartanah Bumiputera (AHB) dan apa kelebihan pelaburan ini
? Fahami konsep hibah. Bolehkah rumah yang masih bercagar dihibahkan?

Disunting oleh Rebecca Hani Romeli

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain