Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Apa Kesan Gagal Bayar Pinjaman Perumahan Di Malaysia?

test

Berbanding dengan jenis pinjaman yang lain, kelewatan atau kegagalan untuk membayar pinjaman perumahan akan dikenakan penalti yang jauh lebih berat. Ia boleh mengakibatkan hartanah tersebut dirampas oleh pihak bank, dilelong dan kemungkinan juga anda diisytiharkan sebagai muflis. Ketahui lebih lanjut tentang apa yang akan berlaku apabila anda gagal membayar pinjaman perumahan dan apa yang boleh dilakukan apabila proses perampasan hartanah bermula.

What Happens If I Default On My Home Loan In Malaysia?
© Elnur | 123rf

Artikel ini diterjemah dari What Happens If I Default On My Home Loan In Malaysia? oleh Ashraf Wahab.

Pada 3 Mei 2022, Bank Negara Malaysia (BNM) telah meningkatkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) sebanyak 25 mata asas (bps) kepada 3.00%. 

BNM telah mula melaraskan OPR secara beransur-ansur selaras dengan kesihatan ekonomi yang bertambah baik .

Apabila BNM menaikkan OPR, kadar faedah bank akan turut mengalami peningkatan, laluperbelanjaan dan risiko kewangan peminjam turut meningkat.

Lantaran itu, sesetengah individu dan perniagaan boleh mengalami masalah kewangan dan ini boleh menyebabkan peminjam tersebut gagal membayar pinjaman mereka yang sedia ada.

BACA: OPR Malaysia dinaikkan: Kesan kepada pinjaman perumahan anda

Perbezaan Antara Pembayaran Lewat Dengan Gagal Membuat Pembayaran

Pinjaman anda akan tertunggak apabila anda lewat membuat pembayaran mengikut jadual ansuran pembayaran anda. Ini akan menyebabkan caj pembayaran lewat, faedah penalti dan/atau yuran kewangan lain dikenakan.

Menurut CTOS, pembayaran lewat yang berlaku sekali-kala tidak akan merosakkan skor kredit anda secara automatik. Sejarah kredit yang secara keseluruhannya adalah baik akan mengatasi satu atau dua pembayaran yang lewat.

Walaupun pembayaran lewat dan kegagalan membuat pembayaran adalah berpunca daripada ketiadaan pembayaran mengikut waktu yang ditetapkan, kedua-duanya menghasilkan kesan yang berbeza.

Pinjaman perumahan dianggap berada dalam keadaan ‘kegagalan membuat pembayaran’ apabila peminjam terlepas membuat pembayaran mengikut waktu yang telah ditetapkan untuk beberapa kali berturut-turut atau apabila peminjam gagal mematuhi syarat pinjaman. Keadaan ini adalah lebih serius, dan boleh menyebabkan peminjam muflis jika tiada tindakan yang diambil oleh peminjam.

Apakah Akan Terjadi Jika Anda Gagal Membayar Pinjaman Perumahan?

What-Happens-When-You-Default-On-A-Home-Loan-In-Malaysia
© bestyy38 | 123rf

Samada kad kredit atau pinjaman perumahan, kenderaan atau peribadi, peminjam akan dikenakan yuran tambahan akibat daripada terlepas pembayaran. Tindakan ini dilakukan oleh kebanyakan bank untuk menggalakkan pembayaran mengikut waktu yang ditetapkan.

Apabila anda gagal membuat pembayaran, kesan berikut boleh berlaku:

 • Pinjaman perumahan — Pihak bank merampas hartanah tersebut
 • Pinjaman kenderaan — Pihak bank boleh merampas kenderaan tersebut. Untuk mendapatkan semula kenderaan tersebut, anda perlu membayar hutang tertunggak dan kos untuk merampas kenderaan tersebut.
 • PTPTN — Peminjam boleh dihalang daripada meninggalkan negara. Jadi, peminjam hendaklah menyemak sebarang jumlah tertunggak dan menyelesaikannya atau berbincang dengan pihak PTPTN sekurang-kurangnya 7 hari sebelum pergi ke luar negara.
 • Pinjaman peribadi — Pihak bank boleh memotong sebarang baki kredit daripada akaun bank anda (jika ia melibatkan bank yang sama) untuk mengimbangi jumlah yang terhutang atau mengambil semula aset sebagai cagaran.

Salah satu akibat lain adalah anda mungkin terpaksa berurusan dengan pemungut hutang. Kutipan hutang adalah sah jika dilakukan oleh agensi kutipan hutang yang berlesen.

Sebahagian agensi menggunakan kaedah yang baik dan lembut untuk memungut hutang dari anda. Namun, sebahagian yang lain pula mungkin menggunakan kaedah yang agak kasar.

Sekiranya anda tidak dapat membayar balik hutang sebanyak RM100,000 dan ke atas, pihak bank boleh memfailkan status muflis terhadap anda melalui Jabatan Insolvensi Malaysia.

Selepas status muflis diisytiharkan, ketua pengarah Insolvensi (DGI) akan mentadbir semua aset anda dan menguruskannya untuk membayar balik pemiutang. DGI mempunyai kuasa untuk membalikkan sebarang pindahan wang bertarikh lima tahun ke belakang, dan dua tahun ke belakang jika anda telah menjual sebarang harta.

Sekatan lain termasuk:

 • Anda akan dilarang untuk pergi ke luar negara. Anda memerlukan kebenaran DGI atau perintah mahkamah bagi tujuan tersebut. Pasport anda akan dipegang oleh DGI.
 • Semua atau sebahagian wang anda dalam akaun bank anda akan dibekukan.
 • Tidak boleh bekerja dalam profesion tertentu, menjadi pengarah syarikat, atau berniaga.
 • DGI akan menetapkan peratusan tertentu daripada pendapatan bulanan anda untuk membayar balik hutang anda.
Lihat hartanah untuk disewa

Apakah Yang Akan Berlaku Apabila Hartanah Anda Bakal Dirampas?

© Getty Image.

1) Notis pertama

Apabila anda tidak membuat pembayaran selama 4 bulan berturut-turut, bank akan menghantar surat amaran.

Apa yang boleh anda lakukan? Anda boleh cuba mohon kepada pihak bank untuk melanjutkan tempoh pinjaman, atau menyusun semula pinjaman kepada yang sepadan dengan situasi aliran tunai anda. Sebagai persediaan untuk situasi akan datang, dapatkan butiran tentang prosedur rampasan mereka.

2) Notis susulan

Bank akan memberikan surat amaran susulan pada bulan kedua anda terlepas pembayaran. Faedah pembayaran lewat akan dikenakan, dan anda boleh dikenakan kadar faedah yang lebih tinggi.

Apa yang boleh anda lakukan? Anda perlu berunding dengan bank untuk menghentikan proses perampasan. Bank juga mungkin terbuka untuk membincangkan penyusunan semula pembayaran, seperti yang dinyatakan dalam perkara 1.

3) Permintaan bayaran

Mulai bulan ketiga dan seterusnya, peguam bank akan menghantar Surat Permintaan (LOD), yang meminta anda membayar baki tunggakan (wang yang terhutang) dalam tempoh 14 hari.

Apa yang boleh anda lakukan? Anda perlu langsaikan semua tunggakan yang ada. Jika anda telah melakukannya dan masih menerima notis amaran, hubungi pihak bank.

4) Facility withdrawal (Penarikan balik kemudahan)

Jika anda gagal menjelaskan tunggakan, anda akan menerima Surat Panggilan Balik (LOR)/Penarikan balik kemudahan, bagi meminta anda membayar penuh jumlah pinjaman tertunggak dalam tempoh 14 hari.

Apa yang boleh anda lakukan? Anda perlu membuat pembayaran penuh dalam tempoh sebulan dari tarikh Borang 16D (Default Notice) disampaikan kepada anda. Bank mesti menghantar Borang 16D tersebut kepada anda secara peribadi. Sekiranya mereka hanya meninggalkannya di dalam peti surat anda, atau menyerahkannya kepada orang lain, ia akan membatalkan sebarang prosiding rampasan.

5) Prosiding mahkamah

Pada bulan keenam atau ketujuh, anda akan dipanggil untuk hadir ke mahkamah, dan prosiding akan bergantung pada jenis hartanah.

Apa yang boleh anda lakukan? Anda boleh membela diri sendiri atau melantik peguam untuk mewakili anda.

6) Perintah jualan

Untuk mendapatkan semula jumlah pinjaman, bank akan memohon kepada Mahkamah Tinggi atau Pejabat Tanah untuk ‘Perintah Jualan’ untuk menjual hartanah yang dicaj kepada bank secara lelongan awam.

Seorang tukang lelong akan dilantik, dan penilai hartanah akan menetapkan harga rizab lelongan hartanah tersebut. Nilai akhir akan berdasarkan harga pasaran semasa dan jumlah pinjaman tertunggak.

Apa yang boleh anda lakukan? Anda boleh mencabar laporan penilaian, iaitu nilai pasaran yang telah ditetapkan oleh penilai.

7) Lelongan hartanah

Selepas dijual, pembeli (pemilik baharu) akan membayar deposit mandatori yang diperlukan, dan menjelaskan baki jumlah dalam tempoh hari yang ditetapkan.

Hasil daripada lelongan akan pergi ke bank untuk mengimbangi jumlah hutang pinjaman yang tertunggak oleh peminjam asal. Sebarang lebihan akan diberikan kepada peminjam tersebut.

Sekiranya harga jualan akhir tidak mampu menampung jumlah pinjaman yang tertunggak, peminjam asal perlu membayar jumlah tersebut dari poket sendiri.

What Happens If Your Property Is About To Be Foreclosed
© feverpitched | 123rf

Pilihan Penyelesaian Lain Sebelum Gagal Membayar Pinjaman Perumahan

 Akibat/KesanApa yang boleh anda lakukan
Pembayaran lewat– Caj pembayaran lewat / faedah penalti* dan yuran kewangan lain.

*Nota: Kadar faedah penalti ditetapkan oleh bank dan berbeza antara satu bank dengan bank yang lain.  
– Memberi kesan kepada skor kredit  
– Segera berkomunikasi dengan institusi kewangan yang terlibat untuk memperbetulkan keadaan  

– Membuat pembayaran dalam tempoh yang ditetapkan untuk memperbaiki skor kredit
Gagal membuat pembayaran– Hartanah akan dilelong oleh institusi kewangan / anda kehilangan hartanah anda  

– Memberi kesan yang besar kepada skor kredit  

– Anda mungkin diberikan kadar faedah yang lebih tinggi dan/atau sukar untuk diluluskan pinjaman pada masa hadapan  

– Anda berpotensi untuk diisytiharkan sebagai muflis
– Hubungi institusi kewangan secepat mungkin untuk merundingkan semula syarat pinjaman. Contoh: melanjutkan tempoh pinjaman, faedah yang lebih rendah, membuat pembiayaan semula

– Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) dan daftar dalam program pengurusan kredit mereka.   Dapatkan skim bantuan kewangan seperti yang ditawarkan oleh Maybank  

– Gunakan simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) anda untuk membayar pinjaman  

– Buktikan diri anda selama 12 bulan dengan membayar ansuran dengan segera  

– Jual barang-barang anda, cari kerja sambilan, potong langganan atau utiliti yang tidak diperlukan  

– Jual hartanah tersebut

6 Langkah Proaktif Untuk Mengelakkan Kegagalan Membayar Pinjaman Perumahan

Measures To Prevent Defaulting On Your Home Loan
© sqback | 123rf
 1. Sebelum membeli hartanah, pastikan anda mampu membayar pinjaman dan mempunyai dana tambahan yang mencukupi.
 2. Buat peringatan bulanan pada telefon anda supaya anda dapat membuat pembayaran balik dalam masa yang ditetapkan setiap bulan.
 3. Berkomunikasi secara awal dan jelas dengan bank anda untuk menyusun atau menjadualkan semula pinjaman sekiranya anda menghadapi masalah aliran tunai.
 4. Kemas kini alamat anda dengan bank untuk memastikan anda menerima semua surat penting dan seterusnya boleh mengambil tindakan yang perlu.
 5. Kurangkan perbelanjaan sebanyak mungkin.
 6. Jual hartanah tersebut dan bukannya menghadapi perampasan dan muflis
Lihat hartanah untuk dijual

3 Tabiat Kewangan  Setiap Peminjam Hartanah Perlu Ada

Financial Habits Every Property Loan Borrower Should Possess
© doucefleur | 123rf

Pakar gadai janji dan pengasas Smart Choice Solution Sdn Bhd, Andrew Hooi, berkongsi tabiat baik yang perlu ada pada setiap peminjam.

© Andrew Hooi / Smart Choice Solution Sdn Bhd

1) Kekalkan skor kredit yang baik – Rancang lebih awal sebelum memohon pinjaman. Dapatkan laporan CCRIS anda, berunding dengan jurubank atau penasihat kewangan untuk mengira Nisbah Perkhidmatan Hutang (DSR) semasa anda dan jumlah pinjaman yang layak terlebih dahulu, bukannya menyerahkan permohonan pinjaman anda terus kepada bank.

2) Wujudkan sumber pendapatan lain – Jika peminjam tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi, dapatkan lebih banyak pendapatan atau dapatkan peminjam bersama yang berkualiti.

3) Selesaikan kemudahan tertentu – Kemudahan pinjaman tidak bercagar seperti pinjaman peribadi, cash on call (tunai atas panggilan) dan wang tunai cepat akan menjejaskan markah peminjam. Cuba untuk tidak mempunyai pinjaman sedemikian, atau menyelesaikan kemudahan tersebut.

Jika anda menghadapi masalah membuat pembayaran, anda juga boleh menghubungi penasihat kewangan profesional seperti Smart Choice Solution untuk mendapatkan nasihat dan penyelesaian lanjut.

BACA LAGI

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain