Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Apa Maksud B40, M40, dan T20 di Malaysia?

test

Dari segi kuasa memperoleh pendapatan, kelas sosial di Malaysia dikelaskan kepada tiga peringkat pendapatan berbeza – B40, M40, dan T20. Artikel ini akan membincangkan kedua-dua pendapatan isi rumah Malaysia dan pendapatan median Malaysia.

b40 m40 t20 malaysia 2021
@abdulrazaklatif | 123RF

Artikel ini diterjemah dan dikemaskini dari Income Classification in Malaysia: What is B40, M40, and T20 oleh Ashraf Wahab.

Bilangan isi rumah di Malaysia pada tahun 2022 adalah 8.4 juta. Daripada angka tersebut, 7.9 juta merupakan isi rumah warganegara Malaysia. Ini adalah berdasarkan Laporan Survei Pendapatan Isi Rumah 2022 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia atau Department of Statistics Malaysia (DOSM).

Isi rumah merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang bersaudara atau tidak bersaudara yang biasanya tinggal bersama dan membuat peruntukan yang sama untuk makanan dan keperluan hidup yang lain. Sebanyak 97.9 peratus isi rumah di Malaysia adalah bersaudara dan 2.1 peratus bukan bersaudara.

Kita sentiasa dengar mengenai terma golongan B40, M40, dan T20. Namun, siapa sebenarnya mereka yang tergolong di dalam kelas-kelas pendapatan ini. Sementara kita semua diklasifikasikan mengikut kelas pendapatan, penting juga sebenarnya untuk kita faham di mana kita berada dalam kategori B40, M40, dan T20 ini.

Apakah maksud pendapatan isi rumah?

DOSM mentakrifkan pendapatan isi rumah sebagai jumlah pendapatan yang diterima oleh ahli isi rumah, sama ada dalam bentuk tunai atau mata benda yang diperoleh secara berulang kali dan terakru sama ada secara mingguan, bulanan atau tahunan dan boleh digunakan bagi memenuhi keperluan hidup semasa.

Berapakah pendapatan purata isi rumah di Malaysia?

Pendapatan isi rumah purata di bandar pada 2022 adalah RM9,428. Ini merupakan  pertumbuhan sebanyak 2.9 peratus daripada angka RM8,635 pada tahun 2019.

Untuk pendapatan isi rumah purata di luar bandar pula adalah RM5,147 pada 2022. Ini adalah pertumbuhan 0.9 peratus berbanding angka RM5,004 pada tahun 2019.

Terokai hartanah untuk disewa

Apa itu golongan B40, M40, dan T20?

B40, M40, dan T20 merujuk kepada klasifikasi kelas pendapatan isi rumah di Malaysia. B40 mewakili 40% pendapatan terendah, M40 mewakili 40% pendapatan pertengahan manakala T20 mewakili 20% pendapatan isi rumah paling tinggi di Malaysia. Berikut adalah hasil dapatan daripada survei 2022:

Pengkelasan pendapatanTakrifanButiran
B40Pendapatan 40% terendahKumpulan berpendapatan rendahPendapatan isi rumah di bawah RM5,250Mewakili 3.16 juta isi rumah
M40Pendapatan 40% pertengahanKumpulan berpendapatan sederhanaPendapatan isi rumah antara RM5,251 sebulan hingga RM11,819 sebulanMewakili 3.16 juta isi rumah
T20Pendapatan 20% tertinggiKumpulan berpendapatan tinggiPendapatan isi rumah RM11,820 sebulan dan ke atasMewakili 1.58juta isi rumah

Pengkelasan pendapatan isi rumah di Malaysia 2023

B40 diperincikan kepada B1, B2, B3 dan B4; M40 kepada M1, M2, M3 dan M4; dan T20 kepada T1 dan T2. Pendapatan isi rumah dinilai berdasarkan nilai penengah dan purata.

Sumber: Laporan Survei Pendapatan Isi Rumah 2022

Pendapatan penengah ialah nilai pertengahan apabila isi rumah disusun secara menaik mengikut nilai terendah hingga nilai tertinggi. Sementara itu, pendapatan purata pula diperoleh dengan menjumlahkan semua pendapatan isi rumah dan dibahagikan dengan bilangan isi rumah.

Kumpulan Pendapatan isi rumah penengah (RM)Pendapatan isi rumah purata (RM)Had pendapatan (RM)
B40B12,0121,941Kurang daripada 2,560
B40B23,0343,0182,560 – 3,439
B40B33,8753,8743,440 – 4,309
B40B44,7644,7714,310 – 5,249
M40M15,7705,7825,250 – 6,339
M40M26,9796,9896,340 – 7,689
M40M38,5238,5367,690 – 9,449
M40M410,55210,5779,450 – 11,819
T20T113,47513,58511,820 – 15,869
T20T220,77625,71915,870 dan lebih

B40 dan bantuan yang layak diterima

Kategori B40 merupakan pendapatan isi rumah 40 % terendah di Malaysia. Golongan B40 ini mewakili 3.16 juta isi rumah dan mempunyai pendapatan isi rumah di bawah RM5,250

Di antara bantuan atau insentif yang layak diterima golongan B40 termasuklah:

 • Sumbangan Tunai Rahmah (STR) – Bantuan tunai kepada golongan isi rumah berpendapatan rendah (B40)
 • Skim Perubatan MADANI – diwujudkan bagi menampung keperluan kesihatan golongan B40 terhadap Penjagaan Kesihatan Primer Akut (Rawatan Pesakit Luar Kes-Kes Akut) di 21 daerah.
 • Jaringan Prihatin B40 – bantuan RM300 bagi pembelian peranti baru dan RM180 untuk melanggan pelan data bulanan
 • Bantuan Kanak-Kanak (BKK) – membantu keluarga/penjaga kepada anak/kanak-kanak atau membantu anak/kanak-kanak yang tiada/kehilangan penjaga supaya dapat terus tinggal bersama keluarga dan meneruskan kelangsungan hidup
 • Bantuan Warga Emas – Bayaran RM500 sebulan untuk warga emas miskin tegar
 • mySalam – inisiatif skim takaful perlindungan kesihatan percuma
 • Program Perumahan Rakyat Termiskin – mensasarkan kepada golongan yang ingin membina rumah baru atau membaik pulih rumah untuk diduduki dan memerlukan bantuan.
Sumber: Laporan Survei Pendapatan Isi Rumah 2022

M40 dan bantuan yang layak diterima

Kategori M40 merupakan pendapatan isi rumah 40 % terendah di Malaysia. Golongan M40 ini mewakili 3.16 juta isi rumah dan mempunyai pendapatan isi rumah di antara RM5,251 hingga RM11,819.

Di antara bantuan atau insentif yang layak diterima golongan M40 termasuklah:

 • Potongan kadar cukai pendapatan sehingga 2% mulai 2024 bagi mereka yang mempunyai pendapatan bercukai antara RM35,000 hingga RM100,000.
 • Pengecualian duti setem sehingga 100% untuk pembelian rumah pertama bernilai RM500,000 dan ke bawah
 • Pegecualian duti setem sebanyak 75% untuk pembelian rumah pertama bernilai antara RM500,001 hingga RM1 juta
Lihat hartanah untuk dijual

Pengkelasan B40, M40 dan T20 akan dihapuskan bermula 2024

Bermula tahun 2024, pengkelasan pendapatan rakyat kepada B40, M40 dan T20 akan dihapuskan secara berperingkat. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, tindakan ini diambil agar pemberian subsidi dan dasar sosioekonomi beralih kepada pendapatan boleh belanja bersih isi rumah.

Berapakah pendapatan bulanan yang anda perlukan untuk hidup selesa di Malaysia?

Kehidupan yang selesa adalah sesuatu yang subjektif dan bergantung kepada gaya hidup unik setiap individu. Selain itu, faktor yang mempengaruhi kehidupan selesa untuk rakyat Malaysia adalah lokasi tempat tinggal atau bekerja anda.

Menurut agensi pekerjaan tempatan Ricebowl.my, kos sara hidup untuk lima negeri utama di Malaysia adalah seperti berikut:

 • Kuala Lumpur = RM4,500 hingga RM7,500 sebulan
 • Pulau Pinang = RM3,500 hingga RM6,000 sebulan
 • Selangor = RM3,000 hingga RM5,000 sebulan
 • Johor = RM2,500 hingga RM4,000 sebulan
 • Sabah = RM2,000 hingga RM3,500 sebulan.

ARTIKEL SESUAI UNTUK ANDA:
2023 Duti setem, yuran guaman dan 5 kos lain semasa membeli rumah di Malaysia
🏡 Beli rumah baru di Malaysia: Panduan 12 langkah

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain

Semuanya tentang B40, M40 dan T20 Malaysia

B40, M40, dan T20 merujuk kepada klasifikasi kelas pendapatan isi rumah di Malaysia. B40 mewakili Bottom 40%, M40 Middle 40% manakala T20 mewakili 20% pendapatan isi rumah paling tinggi di Malaysia.
DOSM mentakrifkan pendapatan isi rumah sebagai jumlah pendapatan yang biasanya diterima (terkumpul) oleh ahli isi rumah, samada dalam bentuk wang tunai atau barangan yang diterima berulang kali.
Golongan M40 boleh mendapat faedah seperti potongan cukai pendapatan sehingga 2% mulai 2024 bagi mereka yang mempunyai pendapatan bercukai antara RM35,000 hingga RM100,000.
Miskin tegar merujuk kepada Nilai Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) kurang RM1,169 manakala miskin mutlak ialah pendapatan kurang daripada RM2,208.
Lima negeri dengan bilangan miskin tegar paling ramai adalah Perlis (0.5 peratus), Terengganu (1.5 peratus), Kelantan (1.7 peratus), Sarawak (2.4 peratus), dan Sabah (5.7 peratus).