Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Fasa Dua Pelan Pemulihan Negara (PPN) – SOP dan aktiviti yang boleh dilakukan dan tidak dibenarkan di rumah strata

test

Kita telah memasuki Fasa Dua Pelan Pemulihan Negara (PPN), mari lihat SOP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk rumah strata.

fasa-dua-ppn-rumah-strata
© nizamkem | 123rf

Baca versi Bahasa Inggeris di sini.

Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya beralih kepada Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara berkuat kuasa Jumaat (10 Sept) ini.

Beliau berkata, peralihan itu memberi kelonggaran kepada penduduk lengkap menerima vaksin, termasuk kebenaran untuk merentas daerah.

Bagi unit strata, anda juga tidak terkecuali mematuhi peraturan aktiviti yang telah ditetapkan  PPN. 

Rujuk senarai di bawah untuk mengetahui protokol dan SOP yang perlu dipatuhi mengikut jenis aktiviti yang dibenarkan.

Langkah Pencegahan COVID-19

 • Menjalankan saringan suhu badan pekerja dan pelawat di pintu masuk sebelum memasuki skim strata (suhu badan melebihi 37.5◦C dan ke atas dan/atau menunjukkan gelaja COVID-19 seperti sakit tekak, batuk, selesema atau susah bernafas adalah tidak dibenarkan masuk).
 • Mendaftar dengan mengimbas QR Code diwajibkan melalui aplikasi MySejahtera atau merekodkan nama, nombor telefon, tarikh dan masa tiba di premis ke dalam buku rekod sekiranya tiada liputan internet untuk tujuan contact tracing.
 • Mengamalkan penjarakan fizikal sejauh 1 meter di antara individu.
 • Basuh tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer.
 • Pemakaian pelitup muka (face mask) diwajibkan di kawasan umum.
 • Melaksanakan proses nyah kuman permukaan yang mudah dicemari.

BACA: PPN: SOP untuk individu yang telah menerima vaksinasi lengkap

Aktiviti yang dibenarkan semasa Fasa Dua Pelan Pemulihan Negara (PPN): 

1. Pengurusan Pos / Courier / Pekerja Penghantaran

 • Penghantaran pos/pesanan/barangan  dibenarkan ke lokasi yang ditetapkan oleh pihak pengurusan JMB/MC/Pengurus Harta seperti di ruang, alamat yang dituju dan sebagainya.
 • Perlu mengamalkan kaedah penghantaran selamat (contactless delivery) untuk kurangkan risiko jangkitan.
 • Perlu mematuhi tata cara Pengurusan Pelawat.

2. Pengurusan Penyenggaraan Kerosakan

 • Urusan penyenggaraan dan pembaikan kerosakan harta bersama adalah dibenarkan.
 • Urusan penyenggaraan dan pembaikan kerosakan di dalam unit / petak adalah dibenarkan tertakluk kepada kelulusan pihak pengurusan.
 • Kerja-kerja penyenggaraan adalah tertakluk kepada sebarang SOP terkini yang ditetapkan oleh Kementerian Kerja Raya (KKR).

3. Urusan Pengubahsuaian

 • Urusan pengubahsuaian di skim strata adalah dibenarkan.
 • Kerja-kerja pengubahsuaian adalah tertakluk kepada sebarang SOP Sektor Pembinaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kerja Raya (KKR).

4. Urusan Perpindahan

 • Urusan perpindahan di skim strata adalah dibenarkan.
 • Individu/pemilik petak yang hendak berpindah perlulah mendapatkan kebenaran pergerakan daripada PDRM bagi diri mereka dan pengendali perpindahan serta pekerja yang terlibat; dan
 • Pemohon perpindahan di skim strata perlu memaklumkan tarikh dan masa perpindahan serta maklumat pengendali perpindahan kepada pihak pengurusan.

5. Pengoperasian Pejabat Pengurusan

 • Pejabat pengurusan yang dioperasikan oleh pihak pengurusan bagi perkhidmatan penting (essential services) hendaklah pada kadar minima dalam mode perkhidmatan bersesuaian (transaksi secara online adalah digalakkan). Pejabat boleh dibuka kepada orang awam.
 • Kapasiti pengurusan dan penyenggaraan skim strata melibatkan pengurusan pejabat dan pekerja operasi adalah maksima 80% dan tertakluk kepada arahan terkini MKN.
 • Operasi bagi perkhidmatan perlu (essential services) melibatkan perkhidmatan keselamatan dan pembersihan dibenarkan beroperasi pada tahap maksima berdasarkan kepada SOP Sektor Industri Kawalan Keselamatan Swasta yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) atau terma kontrak yang telah dimeterai.

BACA: (TERKINI) Pelan Pemulihan Negara (PPN) – SOP dan aktiviti yang boleh dilakukan dan tidak dibenarkan di rumah strata

6. Pengurusan Pembekal Perkhidmatan (Service Provider) 

 • Pembekal perkhidmatan dibenarkan untuk memasuki skim strata.
 • Urusan property viewing dan penyelenggaraan peralatan seperti aircond, penapis air dan peranti penyiaran adalah dibenarkan tertakluk kepada pematuhan Langkah Pencegahan COVID-19 dan tatacara pengurusan pelawat.
 • Setiap pekerja pembekal perkhidmatan yang dibenarkan dikehendaki mematuhi Langkah Pencegahan COVID-19 di pos kawalan keselamatan atau mana-mana tempat lain yang ditetapkan serta membekalkan maklumat kepada pihak pengurusan untuk tujuan contact tracing.
 • Pemilik / pembekal perkhidmatan perlu mendapat kebenaran bertulis pihak pengurusan bagi pembekalan perkhidmatan penting yang melibatkan penggunaan harta bersama.
 • Pergerakan pembekal perkhidmatan adalah terhad di unit atau kawasan yang didaftarkan akan dihadiri sahaja dan tertakluk kepada prosedur pengurusan pelawat.

7. Pengurusan Kontraktor

 • Semua kontraktor / vendor / pekerja dibenarkan untuk memasuki skim strata untuk melaksanakan kerja penyenggaraan kerosakan. Pergerakan kontraktor / vendor / pekerja adalah terhad di unit atau kawasan yang terlibat sahaja.
 • Kontraktor / vendor / pekerja dikehendaki membekalkan maklumat kepada pihak pengurusan untuk tujuan contact tracing sebelum memasuki skim strata. Kontraktor / vendor / pekerja yang merupakan warganegara Malaysia hendaklah mengemukakan maklumat pengenalan diri, manakala kontraktor / vendor / pekerja bukan warga negara hendaklah mengemukakan salinan paspot dan permit kerja yang sah serta nombor telefon terkini. Kontraktor / vendor / pekerja perlu mematuhi SOP Sektor Pembinaan yang dikeluarkan KKR.
 • Kontraktor / vendor / pekerja hendaklah mematuhi Langkah Pencegahan COVID-19 di pos kawalan keselamatan atau mana-mana tempat lain yang ditetapkan.
 • Kontraktor / vendor / pekerja hendaklah melaksanakan kerja mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.

8. Pengurusan Penghuni 

 • Penghuni boleh bergerak di skim strata dengan mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu (1) meter dan tertakluk kepada sebarang arahan terkini MKN.
 • Sebarang aktiviti keagamaan, sukan dan rekreasi dan lain-lain aktiviti adalah tertakluk kepada SOP Am yang dikeluarkan oleh MKN dan KKM.
 • Penganjuran majlis keramaian / rasmi dan sosial adalah tidak dibenarkan.
 • Penganjuran seminar / bengkel / persidangan / pameran secara bersemuka adalah tidak dibenarkan.

9. Pengurusan Harta Bersama (Common Property)

 • Pengoperasian semua fasiliti sukan dan rekreasi adalah adalah tertakluk kepada aktiviti yang dibenarkan di dalam SOP Am Sektor Sukan dan Rekreasi di bawah Kementerian Belia dan Sukan.
 • Pengoperasian Harta Bersama selain daripada fasiliti sukan dan rekreasi adalah dibenarkan tertakluk kepada sebarang larangan dalam SOP Am yang dikeluarkan oleh MKN dan KKM.

Aktiviti yang tidak dibenarkan masa Fasa Dua Pelan Pemulihan Negara (PPN)

10. Pengurusan Pelawat

 • Pelawat secara umumnya tidak dibenarkan masuk ke kawasan skim strata kecuali sekiranya diberi pelepasan dan kebenaran khusus oleh pihak pengurusan.
 • Pelawat yang telah diberi kebenaran dikehendaki mematuhi Langkah Pencegahan COVID-19 di pos kawalan keselamatan atau mana-mana tempat lain yang ditetapkan serta membekalkan maklumat kepada pihak pengurusan untuk tujuan contact tracing.
 • Pergerakan pelawat yang diluluskan oleh pihak pengurusan ke kawasan skim strata adalah dibatasi terhad ke unit atau kawasan tujuan asal yang didaftarkan akan dihadirinya sahaja.

BACA: (TERKINI) SOP Fasa Pertama Pelan Pemulihan Negara (PPN): Aktiviti yang dibenarkan dan aktiviti yang tidak dibenarkan

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain