Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

4 inisiatif Belanjawan 2021 untuk perumahan yang boleh memanfaatkan anda

test

Belanjawan 2021 yang menggalakkan pemilikan rumah pertama merupakan berita baik untuk rakyat Malaysia terutamanya golongan B40 dan M40.

belanjawan 2021 perumahan
© Abdul Razak Latif/ 123RF

Belanjawan 2021 yang bertemakan Teguh Kita, Menang Bersama telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz di dewan parlimen tanggal 6 November 2021. Justeru, dengan mengambil kira senario kontemporari, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 telah disemak semula dan dianggar menyusut sebanyak 4.5%.

Walaubagaimanapun, dijangkakan pada tahun 2021, ekonomi negara akan kembali pulih dan berkembang pada kadar di antara 6.5 hingga 7.5%. Pelunjuran ini adalah selaras dengan langkah proaktif yang diambil oleh pihak kerajaan melalui pakej rangsangan ekonomi seperti Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) dan inisiatif Belanjawan 2021 selain disokong oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang positif.

Belanjawan 2021 yang telah memperuntukkan perbelanjaan berjumlah RM322.5 bilion adalah lebih besar berbanding Belanjawan 2020,  malah merupakan perbelanjaan terbesar dalam sejarah. Belanjawan ini telah dirangka berdasarkan tiga matlamat utama iaitu, Kesejahteraan Rakyat, Kelangsungan Perniagaan dan Ketahanan Ekonomi. Melalui Belanjawan 2021, sebanyak RM1.2 bilion telah diperuntukkan oleh kerajaan bagi memastikan penyediaan perumahan yang kondusif dan berkualiti kepada golongan B40. Terdapat empat inisiatif utama yang bakal dilaksanakan oleh kerajaan untuk merancakkan kembali industri hartanah negara.

1. Pengecualian duti setem

Inisiatif Belanjawan 2021 - Pengecualian duti setem
© Kementerian Kewangan Malaysia (MoF)

Menurut rujukan dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), duti setem ini didefinisikan sebagai cukai yang akan dikenakan ke atas surat cara (dokumen bertulis) dan bukan transaksi. Melalui belanjawan 2021, pihak kerajaan bakal memberikan pengecualian duti setem ke atas:

 • Pembelian rumah pertama bernilai tidak lebih dari RM500,000
 • Pengecualian duti setem penuh akan diberikan untuk dokumen pemindahan hak milik / Memorandum of Transfer (MoT) dan perjanjian pinjaman. Pengecualian ini adalah untuk perjanjian pembelian dari Januari 2021 hingga 31 Disember 2025.

Lima tahun lanjutan pengecualian duti setem pada perjanjian pinjaman dan instrumen pemindahan:

Di antara projek perumahan terbengkalai ialah pembinaan 62 buah  rumah PR1MA yang tertangguh sejak sekian lama di seluruh negara. Insiatif ini sedikit sebanyak melegakan kebanyakan pembeli yang terkesan akibat projek terbengkalai.

BACA: Belanjawan 2021: 9 projek hartanah, pembangunan dan infrastruktur yang wajar diambil perhatian oleh rakyat

2. Skim Sewa untuk Dimiliki/ Rent-to-Own (RTO)

Selain itu juga, kerajaan juga akan bekerjasama dengan institusi kewangan terpilih untuk menyediakan Skim RTO yang akan dilaksanakan sehingga tahun 2022 yang membabitkan 5,000 rumah PR1MA dengan nilai keseluruhan melebihi RM1 bilion. Peruntukkan ini dikhaskan untuk pembeli rumah pertama. Peluang keemasan ini dapat membantu rakyat khususnya golongan B40 memiliki rumah pertama. 

Melalui Skim RTO yang diuruskan di bawah PR1MA, ia merupakan konsep program sewa milik kediaman untuk tempoh 10 tahun khusus untuk pemohon yang telah berjaya dalam pengundian kediaman PR1MA namun gagal mendapatkan kelulusan pinjaman daripada bank. Banyak kes di mana pemohon gagal mendapatkan pinjaman kewangan walaupun telah berjaya dalam pengundian dan telah memusnahkan harapan mereka untuk memiliki rumah pertama. 

Di bawah skim ini juga, pemohon perlu menyewa rumah PR1MA dalam tempoh 10 tahun dan pada tahun ke-5 atau tahun terakhir, pemohon boleh membeli rumah tersebut pada harga yang bakal ditetapkan oleh pihak PR1MA. Di bawah skim ini, pemohon bakal diberi dua pilihan iaitu sama ada PRIMA Basic RTO atau PR1MA Zero RTO.

 • PR1MA Basic RTO

Sekiranya anda pilih PR1MA Basic RTO, anda perlu membayar sewa serta mencarum di dalam Akaun Simpanan Pembeli (ASP) sebagai dana untuk membeli kediaman PR1MA tersebut kelak. Walaubagaimanapun, bagi pembeli yang memilih untuk keluar dari skim RTO ini tanpa membeli kediaman tersebut, jumlah simpanan yang ada akan dipulangkan semula.

 • PR1MA Zero RTO

Anda hanya perlu membayar sewa kediaman dan sekiranya ingin membeli kediaman tersebut. Anda perlu mendapatkan pembiayaan daripada bank panel PR1MA atau institusi kewangan lain.

3. Program Perumahan Rakyat (PPR) 

Kerajaan telah memperuntukkan RM500 juta untuk membina sehingga 14,000 rumah di bawah Program Perumahan Rakyat PPR. Program Perumahan Rakyat (PPR) ini merupakan penempatan semula setinggan demi memenuhi keperluan tempat kediaman bagi golongan berpendapatan rendah (B40). Jabatan Perumahan Negara, KPKT adalah agensi pelaksana utama bagi projek-projek PPR di seluruh Malaysia. Melalui insentif ini, ianya dijangka berupaya merancakkan kembali sektor perumahan dan hartanah negara yang sedikit suram akibat wabak pandemik COVID-19 yang telah melanda negara.

4. Rumah Mesra Rakyat (RMR)

Inisiatif Belanjawan 2021 - Rumah mesra rakyat (RMR)
© Kementerian Kewangan Malaysia (MoF)

RM315 juta telah diperuntukkan oleh kerajaan untuk membina 3,000 unit Rumah Mesra Rakyat (RMR). Projek pembangunan ini akan dijalankan oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB). Program ini diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah seperti penoreh getah, pekebun kecil dan keluarga yang tidak berkemampuan yang tidak mempunyai rumah atau mendiami rumah yang daif akan tetapi memiliki tanah untuk membina rumah sendiri yang lebih sempurna dan selesa.

Syarat-syarat kelayakan:

 • Warganegara Malaysia
  • Pemohon mestilah berumur 18 tahun ke atas
  • Pendapatan bulanan seisi rumah tidak melebihi RM3,000
  • Pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah sendiri atau memiliki rumah usang yang tidak sempurna
  • Mempunyai tanah atau tapak yang bersesuaian dan bebas dari gadaian atau bebanan ke atasnya. Jika pemohon bukanlah tuan punya tanah, pemohon mestilah mendapat kebenaran pemilik tanah tersebut
  • Keluasan tanah tidak kurang daripada 3,600 kps. Ini tertakluk kepada rekabentuk rumah yang dipilih.
  • Program ini tertakluk kepada peruntukan kewangan.
  • Bagi pemohon dari yang berasal dari Semenanjung yang berumur melebihi 42 tahun, pemohon kedua yang berumur di antara 18-42 tahun diperlukan.
  • Manakala bagi pemohon dari Sabah, Sarawak dan kawasan pulau yang melebihi 38 tahun, pemohon kedua yang berumur di antara 18 hingga38 tahun diperlukan.
 • Dokumen yang diperlukan:
  • Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan (jika berkenaan)
  •  Salinan kad pengenalan tuan tanah
  • Salinan kad pengenalan pemohon kedua (jika berkaitan)
  • Salinan geran hakmilik tanah terbaru dan sijil carian rasmi dari Pejabat Tanah yang terbaru
  • Slip gaji terkini (tiga bulan) atau surat akuan sumpah pendapatan atau surat pengesahan pendapatan pemohon atau pemohon kedua*
  • Surat akuan sumpah atau surat pengesahan tidak memiliki rumah atau memiliki rumah yang usang*
  • Surat akuan kebenaran pelepasan tuan tanah
  • Salinan sijil nikah pemohon
  • Borang laporan tapak bergambar
  • Surat Pengesahan pendapatan atau tidak memiliki rumah atau memiliki rumah usang perlu disahkan melalui Penghulu atau Ketua kampung atau Pegawai Profesional Kelas A
  • SPNB berhak untuk mendapatkan dokumen tambahan tertakluk kepada keperluan dari semasa ke semasa

BACA: Apa itu Housing Development Act (HDA) & bagaimana ia melindungi hak pembeli rumah?

5. Program Perumahan Penjawat Awam Malaysia (PPAM)

Sebanyak RM125 juta telah diperuntukkan bagi penyelenggaraan perumahan berstrata kos rendah dan sederhana rendah serta bantuan membaik pulih rumah usang dan yang mengalami kerosakan akibat bencana alam serta RM310 juta untuk PPAM. Lihat panduan lengkap Pinjaman Perumahan Kerajaan (LPPSA) untuk penjawat awam dan proses permohonannya untuk maklumat lanjut. 

Belanjawan terbesar yang telah dibentangkan membuktikan bahawa komitmen kerajaan dalam menjaga kebajikan rakyat walaupun berdepan ketidaktentuan ekonomi di seantero persada. Sebagai tambahan, Presiden Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan (REHDA), Datuk Soam Heng Choon, berkata fokus kerajaan yang mahu menyediakan lebih banyak kediaman berkualiti dan kondusif mampu milik kepada B40 akan memberi lebih kuasa kepada golongan sasar untuk mendapatkan rumah impian mereka. Di samping itu , diharapkan Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) dapat membantu meringan beban golongan yang kurang bernasib baik dan supaya ada lebih banyak peluang pekerjaan melalui lain-lain usaha yang telah diumumkan oleh kerajaan.

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain