Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Penalti LHDN untuk kesalahan dan pengelakan cukai pendapatan di Malaysia

test

*Artikel ini telaj dikemaskini pada 2 Julai 2022.

Anda masih ‘terlupa’ nak failkan cukai pendapatan LHDN? Anda boleh dikenakan hukuman kerana mengelak cukai dengan denda, penjara atau kedua-duanya, seperti yang dinyatakan dalam Akta Cukai Pendapatan Malaysia 1967.

kesalahan cukai, denda dan penalti di malaysia
© Hafiz Ismail/ 123RF

Artikel ini diterjemah dari Income tax offences, fines, and penalties in Malaysia oleh Rebecca Hani Romeli.

✉️ Ikuti kami di Telegram untuk tip dan info terkini!

Anda pernah tak rasa macam tak nak bayar cukai? Anda mungkin ‘terlupa’ buat e-Filing cukai pendapatan, atau mengisytiharkan jumlah pendapatan yang lebih rendah berbanding jumlah yang anda perolehi, atau memberi maklumat tidak tepat mengenai jumlah pelepasan cukai yang layak anda terima. Sekiranya semua ni pernah terlintas di fikiran anda, jangan sesekali cuba nak buat macam ni. Sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan berkaitan cukai boleh dikenakan hukuman denda, penjara, atau kedua-duanya. Jom kita lihat jenis-jenis kesalahan cukai pendapatan di Malaysia, denda dan penaltinya.

Kesalahan cukai di Malaysia dan akibatnya

1. Tidak memaklumkan layak dikenakan cukai/ tidak mengembalikan Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP)

Anda perlu memfailkan cukai taksiran pendapatan sekiranya layak dikenakan potongan cukai (mulai tahun 2015 individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi RM34,000 (selepas potongan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)) perlu mendaftar fail cukai pendapatan). Akibat tidak bayar cukai pendapatan individu, anda boleh didenda antara RM200 hingga RM20,000, dipenjarakan atau kedua-duanya.

Ada beberapa cara bayar cukai pendapatan – perbankan internet, kad kredit, bayaran cukai di Kaunter Pusat Bayaran Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM). Anda juga harus membayar cukai pendapatan sebelum tarikh akhir atau anda akan dikenakan denda seperti berikut: 

Punca pendapatanJenis kesalahanPenalti LHDN
Selain perniagaanMembayar cukai selepas 30 April

a. 10% kenaikan daripada cukai yang kena bayar

b. Kenaikan tambahan 5% ke atas baki (a) jika pembayaran tidak dibuat selepas 60 hari dari tarikh akhir

PerniagaanMembayar cukai selepas 30 Jun

Sumber: Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

2. Tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam BNCP

Melaporkan bahawa anda memperolehi pendapatan yang lebih rendah daripada yang sepatutnya bermakna anda cukai membayar cukai pendapatan individu yang lebih sedikit dan ini menyalahi undang-undang. Anda berisiko dikenakan denda RM1,000 hingga RM10,000. Selain itu, anda juga perlu membayar 200% daripada jumlah cukai yang belum dikenakan.

Kalau tak pernah declare cukai pendapatan, dah tiba masanya untuk anda tunaikan kewajipan sebagai rakyat Malaysia.  Tidak melaporkan pendapatan sebenar juga boleh berlaku sekiranya anda tidak tahu jenis pendapatan yang dikenakan cukai dan pendapatan yang dikecualikan cukai. Selain daripada gaji, pendapatan bercukai juga termasuk pendapatan sewa, dividen dan royalti. 

3. Memberi maklumat tidak tepat mengenai pelepasan cukai (tanggungan cukai sendiri/ orang lain)

Pelepasan cukai membolehkan anda untuk menikmati potongan cukai dengan jumlah yang besar tapi, anda mesti berhati-hati ketika membuat tuntutan. Anda tak boleh sewenang-wenangnya memberi maklumat tidak tepat mengenai pelepasan cukai semata-mata untuk mengurangkan kadar cukai. Untuk kesalahan memberi maklumat tidak tepat, anda boleh dikenakan denda sebanyak RM1,000 hingga 10,000 dan 200% atas cukai terkurang lapor. 

Anda juga boleh dikenakan denda sebanyak RM300 hingga RM10,000, dipenjara, atau kedua-duanya sekali jika gagal mengemukakan dokumen yang berkaitan. Semasa mengisytiharkan cukai, pastikan anda mempunyai baucar, resit, atau dokumen lain yang boleh dijadikan bukti, dan simpan sekurang-kurangnya tujuh tahun. Anda boleh semak senarai pelepasan cukai pendapatan LHDN untuk e-Filing 2022 (tahun taksiran 2021) sekiranya ingin tahu lebih lanjut mengenai jumlah pelepasan cukai bagi setiap kategori. 

Jenayah penipuan cukai di Malaysia 

Sengaja mengelak cukai (tax evasion) merupakan salah satu penipuan cukai (tax fraud). Ia berlaku apabila individu atau entiti perniagaan dengan sengaja memalsukan penyata cukai untuk menghadkan jumlah tanggungan cukai. Ini bermaksud individu atau entiti ini mengelak untuk membayar jumlah penuh cukai kepada kerajaan dengan mengisytiharkan penyata cukai dengan cara penipuan.  Terdapat beberapa lagi jenis kesalahan cukai di Malaysia seperti: 

  • Meninggalkan negara tanpa membayar cukai
  • Mengganggu atau menghalang pegawai LHDN menjalankan tugas
  • Membantu atau menasihati orang lain dalam penyediaan BNCP menyebabkan terkurang cukai
  • Tidak memberi maklumat yang dikehendaki oleh LHDN

BACA: Kebaikan dan keburukan dalam membiayai semula rumah anda

Jenis kesalahan cukai, denda, dan penalti di Malaysia 

Selain daripada kesalahan yang telah disenaraikan di atas, anda juga boleh dikenakan denda atau dipenjarakan, atau kedua-duanya untuk kesalahan cukai yang lain, bergantungan kepada jenis kesalahan dan kekerapan anda melakukannya. Ini selari dengan Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967. Bukan itu sahaja, jika anda membantu atau menasihati orang lain untuk tidak melaporkan pendapatan sebenar, anda akan dikenakan denda RM2,000 hingga RM20,000 atau penjara atau kedua-duanya, di bawah ACP 1967 114 (1A).

Berikut adalah ringkasan kesalahan cukai yang dinyatakan dalam ACP 1967:

Jenis kesalahan Jumlah denda/ Penalti LHDN
Tidak mengembalikan Borang Nyata Cukai PendapatanRM200 hingga RM20,000.00 atau Penjara tidak melebihi 6 bulan atau Kedua-duanya
Tidak memaklumkan layak dikenakan cukaiRM200 hingga RM20,000 atau Penjara tidak melebihi 6 bulan atau Kedua-duanya
Tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam Borang Nyata Cukai PendapatanRM1,000 hingga RM10,000.00 dan 200% atas cukai terkurang lapor
Memberi maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lainRM1,000.00 hingga RM10,000 dan 200% atas cukai terkurang lapor
Sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukaiRM1,000 hingga RM20,000.00 atau Penjara tidak melebihi 3 tahun atau Kedua-duanya dan 300% atas cukai terkurang lapor
Membantu atau menasihati orang lain dalam penyediaan Borang Nyata Cukai Pendapatan menyebabkan terkurang cukaiRM2,000 hingga RM20,000 atau Penjara tidak melebihi 3 tahun atau Kedua-duanya
Meninggalkan negara tanpa membayar cukaiRM200 hingga RM20,000 atau Penjara tidak melebihi 6 bulan atau Kedua-duanya
Mengganggu  atau menghalang pegawai LHDNM menjalankan tugasRM1,000 hingga RM10,000 atau Penjara tidak melebihi 1 tahun atau Kedua-duanya
Tidak menyimpan rekodRM300 hingga RM10,000 atau Penjara tidak melebihi 1 tahun atau Kedua-duanya
Tidak memberi maklumat yang dikehendaki oleh LHDNMRM200 hingga RM20,000 atau Penjara tidak melebihi 6 bulan atau Kedua-duanya
Tidak melaporkan pertukaran alamat dalam tempoh 3 bulanRM200.00 hingga RM20,000 atau Penjara tidak melebihi 6 bulan atau Kedua-duanya

Sumber: Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

Apa yang berlaku sekiranya anda melakukan kesalahan cukai secara tidak sengaja?

Sekiranya anda ada buat kesilapan pada BNCP tapi telah melakukan penghantaran borang, menurut LHDN, anda boleh membuat pindaan bagi sebarang kesilapan:

Sekiranya anda mengemukakan pindaan sebelum tarikh akhir cukai (sebelum tarikh akhir pengemukaan BNCP)

Jika anda telah menghantar BNCP (manual dan online) sebelum tarik akhir, anda boleh menghantar surat makluman yang terperinci tentang kesilapan yang dilakukan untuk buat pembetulan dan ia mesti disertakan dengan dokumen sokongan (resit pembelian, invois dan sebagainya) bagi mengukuhkan permohonan anda. Surat dan dokumen tersebut perlu dikemukakan ke Cawangan yang mengendalikan fail cukai pendapatan anda.

Sekiranya anda mengemukakan pindaan dalam tempoh enam bulan dari tarikh akhir pengemukaan borang 

Anda boleh membuat pindaan sendiri ke atas maklumat atau taksiran BNCP yang telah dikemukakan kepada LHDN, dengan mengemukakan Borang Nyata Terpinda (BNT). Pindaan mesti dikemukakan dalam tempoh yang ditetapkan. Pembayar cukai dibenarkan membuat pindaan sendiri ke atas maklumat atau taksiran bagi membetulkan kesilapan dalam BNCP yang berkaitan dengan:

  • Pendapatan terkurang atau tidak lapor;
  • Perbelanjaan atau tuntutan lain yang terlebih tuntut; atau
  • Elaun modal atau insentif atau pelepasan yang terlebih tuntut

Pindaan sendiri dengan pengemukaan BNT mungkin mengakibatkan perubahan berikut: 

  • Dari tidak kena cukai kepada kena cukai notis taksiran asal;
  • Dari kena cukai kepada cukai kepada cukai tambahan notis taksiran tambahan; atau
  • Dari bayaran balik kepada mengurangkan bayaran balik notis taksiran asal

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lanjut mengenai tuntutan pelepasan cukai, sebaiknya hubungi Pusat Panggilan LHDN atau kunjungi cawangan terdekat untuk mendapatkan bantuan.

Artikel ini telah diolah semula daripada Tax Offences And Penalties In Malaysia dan pertama kali diterbitkan di imoney.my

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain