Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Kelebihan dan kekurangan membeli rumah mampu milik

test

Semua perkara di dunia ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ini termasuklah rumah mampu milik. Berikut adalah apa yang patut anda tahu sebelum membeli rumah mampu milik.

ferli / 123rf

Baru-baru ini, di bawah Rancangan Malaysia ke-12 (RMK12), telah diumumkan bahawa rumah mampu milik akan dikenakan harga siling bagi pasaran penjualan semula. Ini bertujuan untuk mengawal harga rumah, terutama di kawasan bandar. Selain itu, ia bertujuan untuk memastikan rumah sebegini tetap mampu dimiliki oleh kumpulan sasaran.

Memandangkan harga rumah yang agak tinggi di negara ini, rumah mampu milik sering dilihat sebagai pilihan utama bagi golongan B40 dan M40 yang mahu memiliki kediaman sendiri. Namun, seperti semua perkara di dunia ini, ia juga mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri.

B40, M40, dan T20: Anda dalam kategori mana?

national-recovery-plan-phase-three-sop
© abdulrazaklatif | 123rf

Rakyat Malaysia dibahagikan kepada tiga kumpulan mengikut purata pendapatan isi rumah mereka. Data tersebut diambil daripada statistik rasmi 2016 yang dikumpulkan daripada Kaji selidik Pendapatan Isi Rumah dan Keperluan Asas Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Tiga kumpulan tersebut adalah seperti berikut:

T20:

 • Pendapatan isi rumah dalam julat Tertinggi 20%.
 • Juga dipanggil Kelas Atasan dan mempunyai pendapatan purata sebanyak RM13,148 sebulan.
 • Kumpulan T20 memperoleh pendapatan RM9,620 dan ke atas.

M40:

 • Pendapatan isi rumah dalam julat Pertengahan 40%.
 • Juga dipanggil Kelas Pertengahan dengan purata pendapatan sebanyak RM6,275 sebulan.
 • Kumpulan M40 memperoleh pendapatan antara RM4,361 hingga RM9,619.

B40:

 • Pendapatan isi rumah dalam julat Terendah 40%.
 • Juga dipanggil kumpulan berpendapatan rendah dengan purata pendapatan RM3,000 sebulan.
 • Ambang pendapatan bagi B40 adalah bawah RM4,360.

Skim perumahan mampu milik khas untuk golongan B40 dan M40

what-is-rumawip
© nizamkem/ 123RF

Pengkelasan kumpulan pendapatan ini adalah berdasarkan statistik pada peringkat kebangsaan. Ia digunakan oleh kerajaan ketika memberi insentif. Ini termasuklah dalam mewujudkan skim perumahan mampu milik khusus untuk golongan B40 dan M40.

Malah, sebanyak RM1.2 bilion telah diperuntukkan oleh kerajaan melalui Belanjawan 2021 bagi memastikan penyediaan perumahan yang kondusif dan berkualiti kepada golongan B40.

Di antara skim perumahan yang bertujuan untuk membantu kedua-dua kumpulan B40 dan M40 untuk memiliki rumah:

 • Better Malaysia Foundation (BMF)
 • BSN MyHome (Program Perumahan Rakyat) 2021
 • Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PR1MA)
 • Program Perumahan Rakyat (PPR)
 • Skim Sewa Untuk Milik/ Rent-to-Own-Scheme (RTO)
 • Residensi Wilayah (RUMAWIP)
 • Rumah Selangorku (RSKU)
 • Rumah Mesra Rakyat (RMR) SPNB
 • Rumah Perakku
 • Rumah Mampu Milik Johor (RMMJ)
 • Perumahan Transit Belia

Sekiranya anda ingin membaca lebih lanjut mengenai skim yang disediakan, anda boleh layari artikel-artikel kami yang berikut:

 1. 10 rumah mampu milik untuk golongan B40 di Malaysia
 2. 7 skim perumahan kerajaan yang tersedia untuk kumpulan B40 dan M40

ARTIKEL MENARIK:
?Kadar duti setem terkini & 6 kos lain untuk membeli rumah
?7 kawasan rumah mampu milik buat golongan sederhana di Lembah Klang

Kelebihan membeli rumah mampu milik

Rumah mampu milik mempunyai kelebihan-kelebihan berikut:

1. Harga yang lebih murah

Kelebihan yang paling jelas adalah harga rumah sebegini mampu dimiliki oleh golongan sasaran! Malah, ini dibantu dengan pelbagai skim yang ditawarkan kerajaaan bagi memudahkan golongan berpendatan rendah untuk memiliki rumah sendiri.

Sebagai contoh, sebuah unit apartment di bawah skim Rumah Selangorku di Setia Alam berharga dalam lingkungan RM100,000 manakala apartment lain di kawasan tersebut berharga dalam lingkungan RM140,000 hingga RM410,000.

2. Anda boleh menyewa dahulu sekiranya sukar membayar deposit atau mendapatkan pinjaman

Kemudahan ini ditawarkan melalui Skim Sewa Untuk Milik (Rent To Own – RTO). Skim ini pada awalnya diwujudkan bagi memenuhi keperluan bakal pembeli yang ingin memiliki rumah namun menghadapi masalah menyediakan wang pendahuluan 10%. Pemohon boleh menyewa sehingga 5 tahun dan mempunyai pilihan untuk membeli rumah tersebut pada tahun keenam.

Pembeli boleh mengunci harga belian hartanah berdasarkan harga jualan semasa. Ini merupakan kelebihan besar kepada pembeli rumah kali pertama kerana jika harga hartanah waktu itu turun, mereka boleh memilih untuk tidak membeli; tetapi jika harganya naik, ia menguntungkan mereka!

Kemudahan RTO ini kemudiannya dilanjutkan bagi memberi kemudahan buat pemohon yang telah berjaya dalam pengundian kediaman PR1MA namun gagal mendapatkan kelulusan pinjaman daripada bank. Banyak kes di mana pemohon gagal mendapatkan pinjaman kewangan walaupun telah berjaya dalam pengundian. Ini telah memusnahkan harapan mereka untuk memiliki rumah pertama.

Di bawah skim ini, pemohon perlu menyewa rumah PR1MA dalam tempoh 10 tahun dan pada tahun ke-5 atau tahun terakhir, pemohon boleh membeli rumah tersebut pada harga yang bakal ditetapkan oleh pihak PR1MA. Ini seperti yang dibentangkan semasa Belanjawan 2021 baru-baru ini.

3. Pengecualian duti setem

Duti setem merupakan cukai yang akan dikenakan ke atas surat cara (dokumen bertulis). Melalui belanjawan 2021, duti setem telah dikecualikan pembelian rumah pertama bernilai tidak lebih dari RM500,000.

Selain itu, pengecualian duti setem penuh akan diberikan untuk dokumen pemindahan hak milik / Memorandum of Transfer (MoT) dan perjanjian pinjaman. Pengecualian ini adalah untuk perjanjian pembelian dari Januari 2021 hingga 31 Disember 2025.

Memandangkan kebanyakan rumah mampu milik berada pada lingkungan harga tersebut dan menyasarkan pembeli kali pertama, maka ini juga merupakan kelebihan membeli rumah mampu milik.

4. Tidak perlu bersaing dengan pelabur

Di antara kriteria kelayakan bagi kebanyakan skim rumah mampu milik adalah pendapatan bulanan dalam kategori B40 atau M40 dan merupakan pembeli rumah pertama. Ada juga yang mengenakan syarat wajib menghuni rumah tersebut dan tidak boleh disewakan atau dijual kepada orang lain.

Syarat-syarat sebegini mengelakkan pembeli sasaran daripada bersaing dengan golongan mewah yang hanya membeli hartanah bagi tujuan pelaburan. Golongan tersebut tidak memerlukan rumah mampu milik dan bukan berada dalam kumpulan sasar.

Kekurangan membeli rumah mampu milik

Rumah mampu milik mempunyai kekurangan-kekurangan berikut:

1. Kondisi rumah yang terhad

Bersesuaian dengan harganya, kondisi rumah mampu milik adalah terhad. Ia tidak sesuai untuk jangka panjang sekiranya anda mempunyai keluarga yang besar atau ingin memiliki keselesaan yang terbaik.

2. Lokasi tidak strategik atau belum matang

Kebanyakan lokasi rumah mampu milik adalah jauh daripada kawasan strategik ataupun dibangunkan di kawasan yang belum matang. Lantaran itu, anda mungkin tidak dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang terbaik.

3. Kekangan untuk dijadikan pelaburan

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, beberapa syarat kelayakan bagi skim rumah mampu miilik mengena syarat wajib menghuni rumah tersebut dan tidak boleh disewakan atau dijual kepada orang lain. Ini menghalang daripada rumah mampu milik dibeli untuk tujuan pelaburan.

4. Tidak mudah untuk membeli rumah mampu milik

Di antara sebab ramai yang memohon untuk membeli rumah mampu milik tetapi tidak berjaya dipilih adalah:

 • Saingan yang banyak. Golongan B40 dan M40 secaa amnya adalah 80% daripada penduduk Malaysia yang bekerja.
 • Masih belum begitu jelas bagaimana pembeli yang berjaya dipilih.
 • Tiada pangkalan data berpusat bagi mencari rumah mampu milik.
Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain