Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Benarkah Tanah Rizab Melayu kelas kedua dan sukar dibangunkan?

test

Isu berkaitan Tanah Rizab Melayu merupakan isu nasional yang menjadi tumpuan serta diskusi awam. Namun, ramai beranggapan bahawa tanah ini kelas kedua dan sukar dibangunkan. Sejauh manakah benar persepsi itu? 

© Hafiz Ismail/ 123RF.

Matlamat utama Tanah Rizab Melayu atau Malay Reserve Land adalah setiap tanah tersebut kekal penguasaannya oleh orang Melayu dan harus dimanfaatkan secara optimum. Walaubagaimanapun, polemik senario pembangunan kontemporari Tanah Rizab Melayu gagal dimanfaatkan sebaiknya.

Walaupun permintaan tanah bagi tujuan pembangunan tinggi,  Tanah Rizab Melayu didapati masih ketinggalan dalam arus pembangunan. Berdasarkan perangkaan Sumber Asli Alam Sekitar pada 10 tahun yang lepas, keluasan Tanah Rizab Melayu di Malaysia meliputi 4,087,268.47 hektar tetapi hanya 33.55 peratus sahaja yang telah diusahakan secara produktif.

1. Apa itu Tanah Rizab Melayu?

Tanah Rizab Melayu diperkenalkan semasa penjajahan British melalui melalui Enakmen Rizab Melayu 1913 (ERM) yang kemudiannya digantikan dengan Enakmen Rizab Melayu 1933. Kebanyakan tanah yang dijadikan Tanah Rizab Melayu adalah tanah pertanian dan juga tanah kampung. Secara tradisinya, keluasan tanah ini adalah kecil kerana kebanyakannya digunakan untuk membangunkan kediaman (rumah-rumah kampung) dan untuk kegunaan bercucuk tanam.

Tanah Rizab Melayu hanya boleh dimiliki dan dipindah milik kepada orang Melayu sahaja serta dijamin haknya. Perkara ini termaktub dalam Fasal 86 Perlembagaan Persekutuan. Melalui laporan Bernama.com pada 29 Oktober 2018, di Kuala Lumpur keluasan Tanah Rizab Melayu adalah sebanyak 803 hektar atau 3.3 peratus daripada keluasan tanah berjumlah 24, 276.54 hektar.

Antara kawasan Tanah Rizab Melayu yang masih ada di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah Kampung Baru, Kampung Kerinchi, Kampung Datuk Keramat, Segambut dan Kampung Padang Balang.  Beberapa kawasan ini telah diambil untuk pembangunan seperti di Pantai Dalam, Wangsa Maju, Bukit Kiara dan sebahagian Bandar Tun Razak.

2. Ada berapa jenis Tanah Rizab Melayu?

Secara umumnya, terdapat tiga jenis Tanah Rizab Melayu:

 • Rizab Melayu (Enakmen Rizab Melayu) seperti di Kampung Baru.
 • Tanah Melayu yang diberi hak milik terdiri daripada:
  • tanah-tanah yang sudah dibuka melebihi 40 tahun
  • atau tanah-tanah yang tinggal yang diduduki oleh kaum Melayu semenjak merdeka seperti di Kampung Datuk Keramat.
 • Tanah Pertanian Melayu mengikut Enakmen Tanah 1987 seperti di beberapa kawasan di Terengganu dan Pahang.

Dari aspek pemilikan hartanah, ketiga-tiga tanah tersebut mempunyai sekatan yang tidak boleh ditukarmilik atau dijual kepada orang bukan Melayu. Malah bagi kategori tanah kedua, syaratnya lebih ketat dimana kedudukan tanah ini disebut sebagai tanah yang diasingkan, tidak akan dipindahkan atau diduduki oleh bukan Melayu. Justeru, tanah ini tidak boleh dijual atau dipajakkan kepada orang bukan Melayu. Tanah Rizab Melayu meliputi semua negeri di Semenanjung kecuali Pulau Pinang dan Melaka.

BACA: 9 fakta menarik tentang Kampung Baru yang anda tidak tahu

3. Apakah syarat-syarat pengisytiharan Tanah Rizab Melayu?

Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk mengisytiharkan tanah rizab melayu. Antara syarat-syarat yang membolehkan sesebuah tanah diisytiharkan sebagai Tanah Rizab Melayu adalah seperti berikut:

 • Tanah yang belum lagi dimajukan atau digunakan untuk bercucuk tanam sahaja.
 • Jika 50 hektar tanah kawasan baru diisytiharkan maka satu kawasan lain yang belum dimajukan atau digunakan untuk bercucuk tanam seluas 50 hektar juga hendaklah disediakan untuk diberi milik kepada orang ramai termasuk Melayu.
 • Jika mana-mana kawasan Tanah Rizab Melayu itu dibatalkan sama ada keseluruhan atau sebahagian daripadanya (contohnya sebanyak 100 hektar), maka satu kawasan lain sebanyak 100 hektar juga di dalam negeri itu, yang sama jenis dan sama luasnya dengan kawasan yang dibatalkan itu hendaklah serta merta diisytiharkan sebagai ganti. Tanpa gantian, pembatalan itu adalah tidak sah.
 • Mana-mana tanah yang dimiliki atau diduduki, serta mempunyai hak atau kepentingan orang bukan Melayu tidak boleh diisytiharkan sebagai Tanah Rizab Melayu.
 • Mana-mana kawasan yang telah diisytiharkan sebagai Tanah Rizab Melayu hendaklah kekal sebagai rizab Melayu melainkan ianya diisytiharkan dan diwartakan sebagai batal oleh pihak yang bertanggungjawab.

4. Kenapa Tanah Rizab Melayu sukar dibangunkan?

 • Aspek undang-undang

Peruntukan undang-undang sedia ada yang termaktub dalam Kanun Tanah Negara (KTN) adalah ketat dan tidak boleh disangkal dan tertakluk kepada Enakmen Rizab Negeri-Negeri. Seperti yang diterangkan di dalam syarat-syarat pengisytiharan Tanah Rizab Melayu, menyukarkan lagi pembangunan tanah ini dijalankan.

 • Stigma dan pemikiran ortodoks

Stigma pemilik terhadap Tanah Rizab Melayu menjadi faktor utama menghalang pembangunan kawasan tersebut. Hal ini ini ada kaitan dengan takrifan tanah itu sendiri yang memberi penekanan kepada isu Melayu dan tanah. Sikap orang Melayu terhadap Tanah Rizab Melayu hanya untuk orang Melayu sahaja menyukarkan lagi kerjasama kaum bukan Melayu dalam memajukan tanah tersebut.

Selain itu, faktor perebutan tanah dalam kalangan waris-waris tanah juga telah menjadi isu yang tidak pernah selesai dan berkesudahan. Kita sering mendengar cerita dalam kalangan masyarakat ada yang sanggup ‘berpatah arang berkerat rotan’ dengan ahli keluarga sendiri kerana berebutkan harta pusaka walaupun hanya sekangkang kera.

 • Ketidakmampuan pemilik tanah

Kebanyakan pemilik Tanah Rizab Melayu terutama yang jauh dari arus modenisasi menghadapi halangan untuk memajukan tanah ini kerana kurang berkemampuan dari aspek ekonomi dan taraf pendidikan.  Selain itu juga, pemilikan tanah yang kecil menyebabkan tanah tersebut tidak strategik dan ekonomik dan akhirnya tidak mampu menjana pulangan yang berbaloi.

5. Mengapa Tanah Rizab Melayu sering dianggap kelas kedua?

Tanah Rizab Melayu dianggap kelas kedua kerana ia agak sukar dibangunkan dan menjadi penghalang urusniaga kepada ejen-ejen hartanah. Terdapat input formal dan tidak formal yang boleh menghalang ejen daripada membuat keputusan untuk menjual tanah mereka bagi tujuan pembangunan.

 • Kuasa rundingan yang rendah

Tanah Rizab Melayu sering dianggap kelas kedua oleh masyarakat. Status tanah yang berasal dari tanah pertanian juga merugikan dan menghalang pembangunannya. Saiz tanah yang kecil dan harga pasaran yang rendah menyebabkan tuan tanah mempunyai kuasa rundingan yang rendah bagi menentukan kepentingan tuan tanah terhadap tanah tersebut.

 • Pasaran yang terhad

Selain itu juga, sebarang bentuk pembangunan dan urusniaga yang bakal dilaksanakan ke atas Tanah Rizab Melayu hanya boleh melibatkan  bangsa Melayu sahaja. Justeru, potensi pasaran adalah terhad tanpa boleh melibatkan kaum lain. Keadaaan ini mengakibatkan pasaran harta tanah menjadi terhad dan harga yang ditawarkan juga rendah.

 • Kurangnya minat dari pihak bank dan GLC

Sebagai tambahan, isu pembangunan Tanah Rizab Melayu juga dapat dilihat dari segi keengganan pihak bank menerimanya sebagai cagaran sebelum tahun 2003. Hal ini menyebabkan kemampuan orang Melayu untuk memajukan tanah ini adalah kurang. Keadaan ini diburukkan lagi apabila Syarikat Berkaitan Kerajaan atau Government Linked Companies (GLC) dilihat enggan membangunkan Tanah Rizab Melayu kerana belum wujud lagi peraturan yang membenarkan mereka membangunkan tanah-tanah ini.

BACA: 4 informasi penting dan wajib tahu tentang hartanah Bumiputera

Dalam kata lain, peraturan dan undang-undang yang ada boleh menghalang tuan tanah daripada menjualkan tanah mereka kepada pengusaha untuk dimajukan. Keadaan ini antara lain bakal mengehadkan dan membataskan tindakan ejen dan pilihan yang ada pada mereka.

 

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain