Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Jenis, transaksi dan trend harga hartanah kediaman terbaik pra dan pasca COVID-19

test

Harga hartanah kediaman dijangka meningkat pada tahun 2022, tetapi apakah jenis hartanah yang terbaik berdasarkan trend pra dan pasca COVID? Artikel ini memperincikan hartanah terbaik di Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Johor serta hartanah yang memerlukan lebih banyak masa untuk pulih.

© leungchopan |123rf

Artikel ini diterjemah dari Property pricing trends pre- and post-COVID-19 oleh Khairul Khalid.

Pasaran hartanah di Malaysia mengalami pertumbuhan yang stabil sebelum pandemik global melanda. Harga transaksi median pada 2018 adalah RM315,000, manakala psf median adalah RM215.41 pada 2018.

Pada 2019, muncul tanda-tanda ketidakstabilan politik. Di samping itu, kebimbangan mengenai pandemik global bermula dan seluruh dunia bergelut dengan COVID-19. Ini adalah beberapa faktor yang menyumbang kepada penurunan prestasi pasaran, yang menyaksikan transaksi median menurun kepada RM300,000, manakala psf median menurun kepada RM212.78.

Pada 2020, negara ini menghadapi pergolakan yang belum pernah dialami dalam sejarahnya. Pandemik tersebar pantas ke seluruh negara dan aktiviti ekonomi terjejas teruk akibat Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Namun, pada tahap terendah penurunan pasaran keseluruhannya, pakar ekonomi dan pemerhati pasaran melihat bahawa permintaan yang kukuh untuk hartanah kediaman di negara ini akan mendorong pemulihan ekonomi sebaik sahaja keyakinan terhadap ekonomi pulih. Pada 2020, harga transaksi median stabil pada RM300,000, manakala nilai psf median meningkat secara nominal pada RM213.33. Ini  menunjukkan daya tahan semasa keadaan yang amat sukar.

Pada akhir 2021, sentimen pengguna semakin baik berdasarkan data transaksi iProperty.com.my. Secara keseluruhan, data transaksi kami antara 2018-2021 menunjukkan bahawa harga transaksi median dan nilai sekaki persegi (psf) median telah pulih pada 2021.

Sebenarnya, harga transaksi median RM350,000 dan psf median RM228.91 pada 2021 melebihi tanda harga pra COVID pada 2018 dan 2019.

Data kami juga menunjukkan bahawa jumlah transaksi pada 2021 telah pulih ke tahap pra-COVID. Jumlah transaksi hartanah tahun lalu adalah 124,996, menghampiri jumlah 125,139 pada 2019 tetapi masih ketinggalan jumlah 137,128 pada 2018.

iProperty.com.my akan meneliti jenis hartanah bertanah dan bertingkat tinggi, dengan jumlah transaksi yang signifikan dari 2018-2021, di empat negeri utama Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Johor untuk menunjukkan prestasi hartanah di fasa pra dan pasca-pandemik.

NOTA: Sumber data mentah adalah daripada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) dan kemudian dianalisis oleh PropertyGuru DataSense, cabang penyelesaian, data dan analitik PropertyGuru Group. Kami juga telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa setiap kelainan telah disingkirkan untuk mengurangkan sebarang penyimpangan data.

Data transaksi dalam artikel ini merupakan rekod rasmi transaksi hartanah setelah duti setem untuk Perjanjian Jual dan Beli telah dibayar pada 2018-2021.

Apakah faktor yang mempengaruhi pasaran hartanah pra COVID?

Sebelum pandemik COVID-19, pergolakan ekonomi sudahpun bermula akibat ketidakstabilan politik negara semasa 2019-2020, serta beberapa faktor global yang menjejaskan eksport Malaysia.

Namun, pasaran hartanah tetap bertahan, disokong oleh pertumbuhan penduduk di kawasan bandar dan permintaan perumahan yang berterusan.

Kemunculan krisis kesihatan dan PKP menghentikan sebahagian besar aktiviti ekonomi untuk sebahagian besar tahun 2020. Sekatan pergerakan, ketidakpastian ekonomi dan kadar pengangguran yang tinggi pada tahap 4.55% mengakibatkan penurunan aktiviti transaksi dan harga hartanah yang tidak dapat dielakkan.

Untuk mengurangkan kesan buruk dan membantu pasaran hartanah semasa ini, kerajaan melancarkan inisiatif seperti Kempen Pemilikan Rumah ( HOC ) 2020-2021 sebagai insentif untuk pembeli. Pada masa ini, banyak pemaju memanfaatkan penyelesaian e-dagang untuk aktiviti pemasaran dan penjualan, yang membolehkan transaksi berterusan walaupun semasa PKP.

Secara keseluruhannya, HOC menyumbang kepada penjualan 34,354 hartanah kediaman dan menghasilkan jualan lebih daripada RM25.65 bilion. Ini amat membantu semasa keadaan pasaran tidak stabil.

Walaupun negara terpaksa mengalami kesukaran ekonomi dan kadar pengangguran yang tinggi, insentif HOC menarik minat pembeli yang masih mempunyai kewangan kukuh – terutama ketika harga rumah tertekan dan kadar faedah berada pada tahap terendah.

Harga transaksi median pada 2019-2020 berada pada tahap rendah RM300,000, sementara harga psf median mencecah tahap rendah RM212.78psf. Menurut Bank Negara Malaysia, Kadar Dasar Semalaman (OPR) 1.75% juga merupakan tahap terendah sejak 2004.

Faktor-faktor pembaik pulih pada 2020/2021

Menjelang 2021, kejayaan program vaksinasi Malaysia mula memberi kesan positif terhadap pengguna. Kawalan pergerakan ditamatkan dan aktiviti komersial kembali beroperasi. Oleh itu keyakinan beransur kembali ke pasaran hartanah. Penambahbaikan secara beransur-ansur dan stabil meningkatkan jumlah transaksi hartanah kediaman secara konsisten.

Ini berlaku serentak dengan sentimen pengguna, kestabilan ekonomi dan peningkatan jaminan pekerjaan, yang mendorong ramai orang untuk merancang pemilikan rumah.

Ini disokong oleh laporan terbaru dari Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC). Dalam Laporan Pasaran Hartanah 2021, jumlah transaksi hartanah yang direkod (bernilai RM144.87 bilion) meningkat 21.7% tahun ke tahun ( YoY ).

Walaupun Napic mengakui bahawa 2022 akan tetap mencabar, ia menyedari bahawa momentum positif di pasaran akan menghasilkan peningkatan berterusan untuk industri hartanah dan pembinaan sepanjang tahun ini.

Prestasi hartanah bertanah vs bertingkat tinggi antara 2018-2021

Jika prestasi hartanah bertingkat tinggi dan bertanah dibandingkan, terdapat trend yang konsisten selama empat tahun. Antara 2018 dan 2021, prestasi hartanah bertanah secara konsisten lebih baik daripada hartanah bertingkat tinggi, dari segi harga transaksi median dan jumlah transaksi.

Namun, ini tidak menggambarkan nilai psf median. Oleh kerana hartanah berstrata lazimnya mempunyai keluasan lantai yang lebih kecil, nilai psf median untuk hartanah bertingkat tinggi secara umumnya lebih tinggi daripada hartanah bertanah, dan ini disokong oleh data kami selama empat tahun lalu.

Data menunjukkan bahawa harga transaksi median hartanah bertingkat tinggi dan bertanah pada 2021 adalah RM290,000 dan RM367,000, melebihi harga transaksi median yang dicatatkan semasa pra-COVID 2018 dan 2019.

Begitu juga, psf median untuk hartanah bertingkat tinggi dan bertanah adalah RM326.42 dan RM196.64, melebihi nilai yang direkod pada tahun 2018 dan 2019.

Melihat perbandingan wilayah dari empat negeri utama dalam laporan ini, Kuala Lumpur mencatatkan harga transaksi median dan nilai psf median tertinggi sepanjang tempoh 2018 – 2021 pada RM3.825 juta dan RM768.91. Selangor mencatatkan jumlah transaksi tertinggi dalam tempoh yang sama dengan 138,682 transaksi.

Secara keseluruhannya, pemulihan keadaan sekarang ini boleh dikaitkan dengan beberapa faktor utama. Contohnya, Bank Negara Malaysia (BNM) menyatakan bahawa nilai permohonan pinjaman rumah meningkat sebanyak 86% YoY daripada RM96.4 bilion pada H1 2020 kepada RM179.4 bilion pada H1 2021, dengan bantuan OPR terendah dalam sejarah 1.75%.

Ia juga menyatakan bahawa semasa tempoh tersebut, permintaan untuk rumah teres tetap tinggi, dengan kenaikan 29% untuk permohonan pinjaman berkaitan. Permintaan untuk kondominium dan apartment juga meningkat, walaupun pada kadar yang lebih rendah 5.2% dan 11.7%.

Populariti yang konsisten untuk rumah teres juga digambarkan dalam data H1 2021 Portal Analitik Permintaan (Pasaran Kediaman Sewa) yang menyaksikan pertumbuhan keseluruhan 1.9% YoY pada H1 2021, berbanding -5.6% YoY pada H1 2020. Data juga menunjukkan sebahagian peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan permintaan rumah teres yang ketara sebanyak 14.1% YoY.

Satu lagi perkembangan positif di pasaran adalah petunjuk awal bahawa jurang antara harga rumah dan kemampuan isi rumah berkurangan secara beransur-ansur.

Data yang dikumpulkan oleh iProperty.com.my dari 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2021 di LoanCare menunjukkan bahawa keseluruhannya, kemampuan pemilikan perumahan median  adalah RM474,900 dan ansuran pinjaman rumah median adalah RM2,000. Jika dibandingkan dengan pelancaran rumah baharu pada H2 2021, hampir satu pertiga daripada hartanah yang ditawarkan dalam lingkungan kemampuan median pencari hartanah.

Ini adalah pertanda baik untuk sesiapa yang berhasrat membeli rumah di masa akan datang.

Ruang juga menjadi keutamaan pembeli, digambarkan oleh pilihan yang konsisten untuk rumah bertanah pada 2018-2021 yang kemungkinan besar berpunca dari kelesuan terkurung di rumah semasa puncak pandemik. Tumpuan kepada unit bertingkat tinggi semasa pra-COVID juga telah memainkan peranan dalam ketersediaan stok sekarang. Namun, apabila unit strata yang lebih besar memasuki pasaran, permintaan untuk kondominium dan apartment mungkin akan meningkat.

Trend prestasi jenis hartanah di Kuala Lumpur 2018-2021

Harga Transaksi Median dan Nilai PSF Median untuk Harta Kediaman Subsale (Kuala Lumpur)
TahunJenis HartanahHarga Transaksi Median (RM)Median PSF (RM)Perubahan Median PSF % Jumlah Transaksi
2018 Banglo        3,600,000506.02                264
2019 Banglo        2,900,000376.79-26%                183
2020Banglo        3,200,000459.3422%                210
2021Banglo        3,825,000496.838.2%                256
2018 Berkembar   2,400,000637.89                171
2019Berkembar        2,290,000620.2-2.8%                135
2020Berkembar        2,350,000612.6-1.2%                140
2021Berkembar        2,400,000640.894.6%                164
2018Rumah Teres           800,000509.83             1,384
2019Rumah Teres           750,000500.25-1.9%             1,107
2020 Rumah Teres           730,000497.91-0.5%             1,171
2021Rumah Teres           800,000521.164.7%             1,348
2018 Kondominium / Apartment           550,000460.48             4,153
2019 Kondominium / Apartment           460,000417.55-9.3%             5,088
2020Kondominium / Apartment           519,120434.554.1%             3,912
2021Kondominium / Apartment           500,000444.462.3%             4,122
2018Flat           180,000266.37             1,881
2019Flat           180,000269.351.1%             1,838
2020Flat           190,000289.377.4%             1,399
2021Flat           200,000298.363.1%             1,181
2018Apartment Servis           660,000760.97             1,786
2019Apartment Servis           657,194768.911.0%             1,712
2020Apartment Servis           618,000728.85-5.2%             1,347
2021Apartment Servis           620,000710.59-2.5%             1,597
Dikuasakan oleh PropertyGuru DataSense

Dengan landskap yang didominasi oleh struktur bertingkat tinggi, kebanyakan unit kediaman di Kuala Lumpur adalah hartanah strata, satu-satunya wilayah di mana hartanah bertingkat tinggi melebihi hartanah bertanah pada 2018-2021.

Untuk jenis hartanah bertingkat tinggi yang spesifik, KL mencatatkan jumlah transaksi yang lebih tinggi untuk kondominium dan apartment (17,275 ) berbanding apartment servis ( 6,442 ).

Tumpuan pembeli kepada kondominium dan apartment mungkin disebabkan oleh penurunan nilai psf median untuk jenis hartanah ini. Selepas menurun dengan ketara 9.3% pada 2019, nilai psf median telah meningkat 4.1% pada 2020 dan 2.3% pada 2021.

Di masa depan, kondominium dan apartment akan terus menjadi jenis perumahan yang paling popular di KL. Nilai psf median yang beransur pulih adalah petanda baik untuk pembeli dan pelabur dalam jangka masa panjang.

Walau bagaimanapun, sesiapa yang mempunyai kewangan yang lebih kukuh harus mempertimbangkan banglo mewah di ibu kota, kerana nilai psf median untuk jenis hartanah ini mencatat pertumbuhan ketara 8.2% pada 2021.

Trend prestasi jenis hartanah di Selangor 2018-2021

Harga Transaksi Median dan Nilai PSF untuk Harta Kediaman Subsale (Selangor)
TahunJenis HartanahHarga Transaksi Median (RM)Median PSF (RM)Perubahan Median PSF % Jumlah Transaksi
2018Banglo        1,299,800197.85             1,143
2019Banglo        1,000,000190.04-3.9%             1,004
2020Banglo        1,295,000198.054.2%                827
2021Banglo        1,550,000250.0726.3%             1,275
2018Berkembar           850,000289.45             2,109
2019 Berkembar           750,000243.3-15.9%             2,365
2020Berkembar           789,500245.190.8%             1,866
2021Berkembar        1,000,000305.1524.5%             2,596
2018Rumah Teres           495,000339.06           19,648
2019Rumah Teres           499,000334.45-1.4%           19,146
2020Rumah Teres           489,778328.3-1.8%           15,385
2021Rumah Teres           520,000357.328.8%           18,139
2018Kondominium / Apartment           310,000334.99             7,335
2019Kondominium / Apartment           300,000324.31-3.2%             7,075
2020Kondominium / Apartment           300,000320.74-1.1%             5,907
2021 Kondominium/Apartment           310,000331.763.4%             6,640
2018Flat           135,000202.7             6,744
2019Flat           140,000207.722.5%             6,299
2020Flat           145,000214.523.3%             4,343
2021Flat           150,000227.96.2%             3,773
2018 Apartment Servis           435,000613.07             1,155
2019 Apartment Servis           440,000584.37-4.7%             1,209
2020Apartment Servis           410,000536.02-8.3%             1,062
2021Apartment Servis           430,000516.13-3.7%             1,637
Dikuasakan oleh PropertyGuru DataSense

Rumah teres merupakan jenis perumahan paling popular di Selangor, dengan jumlah 72,318 transaksi dicatatkan pada 2018 — 2021.

Sebagai negeri yang paling ramai penduduk di negara ini, populariti rumah bertanah di Selangor mencerminkan perubahan persepsi umum di kalangan warga kota, yang kini ingin mengimbangi keperluan kerja dan gaya hidup.

Kemunculan trend kerja dari rumah (work from home) semasa pandemik memberikan pilihan jangka panjang bagi syarikat dan pekerja. Ini mendorong ramai pembeli untuk mencari ruang yang lebih selesa bagi keperluan rumah dan kerjaya.

Populariti rumah teres yang berterusan, ditambah dengan peningkatan positif nilai psf median bagi kebanyakan jenis hartanah yang bertanah di negeri ini, menunjukkan bahawa ramai pembeli bertumpu di kawasan ini.

Pada 2021, nilai psf median untuk rumah teres meningkat 8.8%, manakala rumah berkembar naik 24.5% dan banglo naik 26.3%. Nilai yang meningkat untuk hartanah kediaman di Selangor juga terus menarik perhatian pelabur.

Trend prestasi jenis hartanah di Pulau Pinang 2018-2021

Harga Transaksi Median dan Nilai PSF Median untuk Harta Kediaman Subsale (Pulau Pinang)
TahunJenis HartanahHarga Transaksi Median (RM)Median PSF (RM)Perubahan Median PSF % Jumlah Transaksi
2018Banglo           820,900180.31                281
2019Banglo           766,658173.03-4%                250
2020 Banglo           738,570148.33-14%                242
2021Banglo           980,000216.0245.6%                330
2018Berkembar           670,000224.49                786
2019Berkembar           700,000239.357%                601
2020Berkembar           658,000219.35-8%                704
2021Berkembar           700,000248.2413%             1,038
2018Rumah Teres           390,000269.78             2,752
2019Rumah Teres           350,000245.23-9.1%             2,308
2020Rumah Teres           385,000267.699.2%             2,653
2021 Rumah Teres           450,000292.949.4%             3,212
2018 Kondominium/Apartment           520,000478.85             2,219
2019 Kondominium/Apartment           500,000440.92-7.9%             1,707
2020Kondominium/Apartment           439,000387.98-12.0%             1,314
2021Kondominium/Apartment           500,000446.4315.1%             1,979
2018Flat           158,000262.12             3,391
2019Flat           150,000252.5-3.7%             2,964
2020Flat           140,000232.26-8.0%             2,451
2021Flat           170,000274.4918.2%             2,939
2018 Apartment Servis           495,000430.04                160
2019 Apartment Servis           720,000652.1851.7%                170
2020Apartment Servis           738,500559.05-14.3%                   70
2021Apartment Servis           662,500526.82-5.8%                   64
Dikuasakan oleh PropertyGuru DataSense

Apartment servis menyaksikan pertumbuhan tertinggi nilai psf median di Pulau Pinang – melonjak setinggi 51.7% pada tahun 2019. Namun, ia juga mencatatkan jumlah transaksi terendah pada 2018-2021. Ini menunjukkan kekurangan selera pelaburan kerana apartment servis lazimnya menarik minat pelabur yang mencari pendapatan sewa jangka panjang.

Flat terbukti jenis perumahan yang paling popular di negeri ini dengan jumlah transaksi 11,745 dalam tempoh tersebut. Ini mungkin disebabkan oleh kekurangan rumah mampu milik dan usaha kerajaan negeri untuk mengurangkan defisit ini dengan hartanah baharu yang mensasarkan kumpulan ekonomi ini.

Pada 2021, banglo menyaksikan pertumbuhan tertinggi harga psf median dengan kenaikan 45.6%. Penggerak-penggerak utama yang lain adalah kondominium dan apartment, yang menyaksikan harga psf meningkat meningkat 15.1% tahun lalu, menawarkan rumah yang lebih mampu milik untuk bakal pembeli.

Trend prestasi jenis hartanah di Johor 2018-2021

Harga Transaksi Median dan Nilai PSF Median untuk Harta Kediaman Subsale (Johor)
TahunJenis HartanahHarga Transaksi Median (RM)Median PSF (RM)Perubahan Median PSF %Jumlah Transaksi
2018Banglo           380,00084.23                485
2019Banglo           478,00097.3416%                481
2020Banglo           461,50087.72-10%                358
2021 Banglo           494,34093.326.4%                492
2018Berkembar           500,000151.04             1,412
2019Berkembar           550,400154.682.4%                996
2020Berkembar           520,000160.113.5%                803
2021 Berkembar           638,500175.099.4%             1,404
2018Rumah Teres           350,000228.51           13,615
2019Rumah Teres           350,000235.443.0%           10,964
2020 Rumah Teres           340,000238.891.5%             8,447
2021Rumah Teres           370,000255.036.8%           11,115
2018Kondominium / Apartment           300,000312.42             1,885
2019Kondominium / Apartment           320,000316.061.2%             1,461
2020Kondominium / Apartment           305,000318.280.7%             1,123
2021Kondominium / Apartment           310,000305.76-3.9%             1,141
2018Flat             90,000132.72                779
2019Flat             99,000148.2511.7%                824
2020Flat           105,500158.937.2%                870
2021Flat           110,000170.327.2%             1,030
2018 Apartment Servis           420,000486.12                339
2019Apartment Servis           412,750491.321.1%                390
2020 Apartment Servis           400,000464.06-5.5%                298
2021 Apartment Servis           406,900464.70.1%482
Dikuasakan oleh PropertyGuru DataSense

Walaupun persekitaran bandar di Johor stabil, penduduk masih mengutamakan hartanah yang tradisional dan kurang selera membeli rumah bertingkat ttnggi baharu yang muncul di landskap negeri ini.

Menurut NAPIC, Johor kini mempunyai jumlah unit kediaman tidak terjual (overhang) tertinggi untuk kediaman bertingkat tinggi di negara ini, yang kebanyakannya terdiri daripada 16,425 unit apartment servis yang tidak terjual (pada Q1 2022 ).

Berbanding dengan tumpuan pembeli kepada apartment dan kondominium di KL, penduduk Johor menggemari rumah teres sebagai kediaman yang paling ideal, mencatatkan 44,141 jumlah transaksi antara 2018 dan 2021.

Rumah bertanah di negeri ini juga menyaksikan peningkatan positif nilai psf median pada 2021, manakala rumah teres meningkat 6.8%, rumah berkembar meningkat 9.4% dan banglo meningkat 6.4%.

Oleh kerana rumah teres adalah pilihan yang mampu milik berbanding hartanah lain di negeri ini, kemungkinan besar pembeli akan terus tertarik dengan rumah yang mempunyai lebih ruang dan keselesaan, serta harga yang mampu milik.

© svetazi |123rf

Apakah arah tujuan pasaran hartanah H2 2022?

Melihat kepada trend di seluruh negara, permintaan kuat semasa untuk rumah bertanah, terutama rumah teres yang lebih mampu milik, harus menjadi fokus pelabur. Ini disokong kuat oleh kenaikan positif harga median serta nilai psf median hartanah jenis ini.

Walau bagaimanapun, pemacu sebenar trend  pengguna adalah permintaan untuk lebih ruang, terutama sekali di kalangan penduduk bandar. Unit bertingkat tinggi yang besar dan luas, dengan banyak ruang dan kemudahan bersama, juga akan memenuhi aspirasi penduduk bandar moden dan menawarkan pelbagai kemudahan sebagai daya tarikan.

Walaupun pilihan ini mungkin berada dalam kategori kelas atasan, pembeli yang bijak harus mengenal pasti potensi pelaburan ini, terutama sekali ketika unit bertingkat tinggi secara umumnya mempunyai nilai psf median yang lebih tinggi.

Salah satu faktor di pasaran pada masa ini adalah kenaikan OPR kepada 2.25% yang akan meningkatkan kos pembiayaan rumah. Pembeli juga harus menghadapi kadar inflasi yang dijangkakan antara 2% dan 3%, serta pelbagai ketidakpastian di tahun pilihan raya.

Namun, keyakinan pemulihan ekonomi, pembukaan semula sempadan negara dan jaminan pekerjaan yang lebih baik boleh mengurangkan beberapa masalah di atas, terutama sekali untuk mereka yang semakin kukuh dari segi kewangan untuk menghidupkan kembali asipirasi membeli rumah.

Laporan Pasaran Hartanah Malaysia 2021 yang diterbitkan oleh Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH) pada bulan April tahun ini mencatatkan peningkatan 1.5% jumlah transaksi (untuk semua jenis hartanah), manakala nilai transaksi juga naik 21.7%.

Oleh kerana permintaan untuk perumahan terus kukuh di negara ini, 2022 dijangka akan mengalami aktiviti transaksi yang beransur pulih dan pergerakan positif untuk harga transaksi.

Menurut NAPIC, pasaran hartanah akan terus menghadapi masalah unit kediaman servis tidak terjual (overhang) sekitar 24.050 unit bernilai RM20.45 bilion (Q1 2022). Dari jumlah tersebut, 64.4% berharga antara RM500,000 hingga RM1 juta.

Turut memberi kelegaan adalah pembukaan semula sempadan dan aktiviti komersial antarabangsa yang boleh mencetus kepulangan pekerja profesional ekspatriat ke negara ini. Ini akan mendorong pemulihan selera pelabur untuk unit kediaman servis dalam jangka masa pertengahan dan panjang.

iProperty Transaksi: Dapatkan data transaksi hartanah subsale (sekunder) terkini secara PERCUMA untuk membantu anda membuat keputusan hartanah terbaik. Tiada pendaftaran diperlukan!

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain