Search Articles

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

UDA memperkasa pendigitalan dalam pembangunan hartanah menerusi kerjasama dengan CIDBEC dan BSI Malaysia

test

MoU ditandatangani oleh YBrs. Wilson Ong, Built Environment Sector Lead (BSI) (duda dari kiri), YBhg. Datuk Nordin Murat, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Perniagaan Hartanah Dan Teknikal, UDA Holdings Berhad (empat dari kiri) dan YBrs. Ts. Rofizlan Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif CIDBEC (pertama dari kanan). Majlis turut disaksikan YBrs. Sr Mohd. Salem Kailany, Presiden / Ketua Pegawai Eksekutif UDA (tiga dari kiri), YBhg. Datuk Ir. Ahmad ‘Asri Abdul Hamid, Ketua Eksekutif CIDB Malaysia (dua dari kanan) dan YBrs. Puan Evelyn Chye, Pengarah Urusan BSI Malaysia (pertama dari kiri).

KUALA LUMPUR, 4 April – UDA Holdings Berhad (UDA), syarikat pemaju hartanah, pengurusan aset, fasiliti dan perhotelan menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan CIDB e-Construct Services Sdn Bhd (CIDBEC), sebuah anak syarikat Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan British Standards Institution (BSI) Malaysia, baru-baru ini.

Menerusi MoU tersebut, UDA mengeratkan jalinan kerjasama dengan CIDBEC dan BSI Malaysia dalam menyediakan latihan kepada kakitangan dan vendor berdaftar UDA supaya berkemahiran dan bersedia menggerakkan pelaksanaan Pemodelan Maklumat Pembangunan (BIM).

Walaupun kesedaran tentang BIM di Malaysia kian meningkat, pengetahuan dalam mengendalikan dan mengaplikasikan kaedah BIM dalam kalangan penggerak industri pembinaan masih rendah. Ini dibuktikan melalui Laporan Pemodelan Maklumat Bangunan CIDB 2019 di mana 74% daripada responden mengetahui BIM dan jumlah itu telah meningkat berbanding hanya 45% pada 2016.

Pada Julai 2021, tinjauan BIM yang UDA jalankan mendapati penggunaan BIM dalam kalangan vendornya agak rendah dan salah satu sebab kadar penerimaan rendah adalah kerana kos yang tinggi untuk latihan BIM. Oleh yang demikian, UDA telah mengambil inisiatif mengenal pasti latihan utama yang perlu diberikan kepada setiap peserta daripada latar belakang yang berbeza. Memandangkan BIM memerlukan pendekatan menyeluruh, modul latihan yang bakal disediakan merangkumi tiga (3) peringkat pembangunan kemahiran iaitu pemodelan, penyelarasan dan pengurusan berdasarkan standard ISO 19650.

YBrs. Sr Mohd. Salem Kailany, Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif UDA berkata, “Selari dengan hasrat kerajaan mengadaptasi evolusi industri keempat (IR 4.0), UDA sentiasa mengikuti penggunaan teknologi terkini dalam pembangunan hartanahnya dan salah satu inisiatif adalah mendigitalkan industri pembangunan hartanah melalui pelaksanaan BIM. Pelaksanaan BIM di UDA dapat membantu mengenalpasti dan mecegah percanggahan aktiviti dalam binaan pada fasa reka bentuk awal dan seterusnya dapat meminimakan ulangan kerja dan menyediakan produk berkualiti tinggi kepada pelanggan dan dalam masa yang dijadualkan.”

“Bagi memacu penggunaan BIM dalam industri pembinaan di Malaysia, UDA mengambil inisiatif bekerjasama dengan penyedia latihan BIM yang terkenal iaitu CIDBEC dan BSI Malaysia dalam membantu vendor berdaftar mendapatkan latihan BIM di myBIM Centre dan 6 satelitnya diseluruh negara dengan harga berpatutan. Jalinan kerjasama ini adalah yang pertama seumpamanya di Malaysia,” kata beliau.

Sejak tahun lalu, UDA telah mula menggunakan BIM dalam sektor pembangunan hartanah di peringkat 3D. Antara projek-projek yang mengaplikasikan model ini adalah Residensi Akasia Jubilee, Dedaun Heights dan 38 Bangsar Residensi.

MoU ditandatangani YBhg. Datuk Nordin Murat, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Perniagaan Hartanah Dan Teknikal, UDA Holdings Berhad, YBrs. Ts. Rofizlan Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif CIDBEC dan YBrs. Wilson Ong, Built Environment Sector Lead (BSI). Majlis turut disaksikan YBrs. Sr Mohd. Salem Kailany, Presiden / Ketua Pegawai Eksekutif UDA, YBhg. Datuk Ir. Ahmad ‘Asri Abdul Hamid, Ketua Eksekutif CIDB Malaysia dan YBrs. Puan Evelyn Chye, Pengarah Urusan BSI Malaysia.  

Disclaimer: The information is provided for general information only. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd makes no representations or warranties in relation to the information, including but not limited to any representation or warranty as to the fitness for any particular purpose of the information to the fullest extent permitted by law. While every effort has been made to ensure that the information provided in this article is accurate, reliable, and complete as of the time of writing, the information provided in this article should not be relied upon to make any financial, investment, real estate or legal decisions. Additionally, the information should not substitute advice from a trained professional who can take into account your personal facts and circumstances, and we accept no liability if you use the information to form decisions.

More Articles