Search Articles

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Bajet 2022: Lebih RM31 bilion diperuntukkan untuk subsidi, bantuan dan insentif

test

intermediate-lot-house
© nizamkem | 123rf

29 OCTOBER, KUALA LUMPUR – Lebih RM31 bilion diperuntukkan khusus untuk subsidi, bantuan dan insentif menerusi Bajet 2022 bagi meminimum kesan peningkatan kos sara hidup rakyat melibatkan kawalan harang barang dan perkhidmatan.

Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz ketika membentangkan Bajet 2022 di Parlimen hari ini berkata tempoh pengurangan kadar caruman minimum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dilanjutkan daripada 11 peratus kepada sembilan peratus sehingga Jun 2022.

BACA: i-Citra KWSP: Cara memohon dan syarat kelayakan untuk pengeluaran RM5,000

Beliau berkata ia melibatkan anggaran nilai RM2 bilion, bertujuan menambah wang dalam tangan kepada rakyat. Tengku Zafrul turut mengumumkan pelanjutan 100 peratus pengecualian cukai jualan bagi kenderaan penumpang (kenderaan pemasangan tempatan) CKD dan 50 peratus ke atas (kenderaan import sepenuhnya) CBU termasuk MPV dan SUV selama enam bulan sehingga 30 Jun 2022.

Selain itu, beliau memaklumkan kerajaan akan meneruskan projek-projek perumahan khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dengan nilai keseluruhan RM1.5 bilion.

“Setiap daripada Keluarga Malaysia berhak memilik rumah kediaman sebagai keperluan kehidupan peruntukan ini antaranya bagi meneruskan program-program rumah mesra rakyat dan bantuan menyelenggara perumahan rakyat,” katanya.

Beliau juga berkata kerajaan menyediakan jaminan sehingga RM2 bilion kepada bank melalui Skim Jaminan Kredit Perumahan pada tahun depan untuk memberi akses pembiayaan kepada pekerja gig, pengusaha kecil dan petani yang tidak mempunyai pendapatan tetap bagi pembelian rumah.

Katanya sebahagian daripada golongan ini sukar mendapatkan pinjaman perumahan kerana ketiadaan bukti pendapatan tetap walaupun mempunyai keupayaan membayar balik pinjaman.

Jelas beliau kerajaan tidak akan mengenakan Cukai Keuntungan Harta Tanah bagi pelupusan oleh individu warganegara, pemastautin tetap dan selain syarikat mulai tahun keenam dan ke atas.

Beliau memaklumkan inisiatif-inisiatif ini adalah di bawah Strategi Ketiga Bajet 2022, Membina Kehidupan Yang Kondusif yang tertumpu kepada meringankan kos sara hidup, menggalakkan pemilikan rumah kediaman, kemudahan pengangkutan, pembangunan infrastruktur luar bandar serta pertahanan dan keselamatan awam.

– BERNAMA

Disclaimer: The information is provided for general information only. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd makes no representations or warranties in relation to the information, including but not limited to any representation or warranty as to the fitness for any particular purpose of the information to the fullest extent permitted by law. While every effort has been made to ensure that the information provided in this article is accurate, reliable, and complete as of the time of writing, the information provided in this article should not be relied upon to make any financial, investment, real estate or legal decisions. Additionally, the information should not substitute advice from a trained professional who can take into account your personal facts and circumstances, and we accept no liability if you use the information to form decisions.

More Articles