1. Laman Utama
  2. Perumahan Baru
  3. Pulai Springs Resort Berhad
Pulai Springs Resort Berhad
Pulai Springs Resort Berhad

Pulai Springs Resort Berhad

204821-X
20km, Jalan Pontian Lama, 81110, Johor

Mengenai Pulai Springs Resort Berhad

Pulai Group envisage to be leading in breaking new ground in hospitality, leisure and services of the continent. Its core business conducted directly under its subsidiaries includes hotels, resorts, food and beverage restaurants/outlets, and leisure business. Its subsidiaries ventured in the industries of hospitality, leisure and services, and property development. 

E-mel Pulai Springs Resort Berhad
Mesej kepada pemaju
Butiran anda
Dengan menghantar, saya bersetuju untuk mendedahkan maklumat peribadi saya kepada Pemaju/Ejen ini untuk menghubungi saya mengenai pertanyaan saya; dan kepada Syara-syarat Penggunaan dan Polisi Privasi Anda/iProperty.com Malaysia Sdn Bhd termasuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi saya oleh Anda. Saya juga bersetuju untuk menerima komunikasi pemasaran langsung daripada Anda dan/atau rakan kongsi Anda.