• Pangsapuri Rimba Jaya, Shah Alam
  M.Shahril

  Posted on 10 May 2022 07:53 AM

  • RM 1,000

  (RM 1.33 per sq. ft.)

  Pangsapuri Rimba Jaya, Shah Alam

  Shah Alam, Selangor

  Apartment  •  Built-up : 750 sq. ft.

 • Pangsapuri Rimba Jaya, Shah Alam
  Ml Liu

  Posted on 09 May 2022 02:44 PM

  • RM 800

  (RM 1.07 per sq. ft.)

  Pangsapuri Rimba Jaya, Shah Alam

  Shah Alam, Selangor

  Apartment | Intermediate  •  Built-up : 750 sq. ft.  •  Unfurnished

 • Pangsapuri Rimba Jaya, Shah Alam
  Chin

  Posted on 08 May 2022 08:59 AM

  • RM 1,000

  (RM 1.33 per sq. ft.)

  Pangsapuri Rimba Jaya, Shah Alam

  Shah Alam, Selangor

  Apartment  •  Built-up : 750 sq. ft.  •  Partly furnished

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  Alex Goh

  Posted on 05 May 2022 12:22 PM

  • RM 1,200

  (RM 1.32 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment | Intermediate  •  Built-up : 910 sq. ft.  •  Partly furnished

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  Derrick Yeap

  Posted on 05 May 2022 08:15 AM

  • RM 1,200

  (RM 1.15 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment  •  Built-up : 1,044 sq. ft.  •  Partly furnished

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  Alex Goh

  Posted on 04 May 2022 03:47 PM

  • RM 1,300

  (RM 0.86 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment | Intermediate  •  Built-up : 1,519 sq. ft.  •  Unfurnished

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  Kent Loh

  Posted on 29 Apr 2022 06:27 PM

  • RM 1,300

  (RM 1.27 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment  •  Built-up : 1,024 sq. ft.

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  Zac Wong

  Posted on 29 Apr 2022 04:55 AM

  • RM 1,100

  (RM 1.19 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment | Intermediate  •  Built-up : 922 sq. ft.  •  Partly furnished

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  Jovee Chow

  Posted on 28 Apr 2022 05:13 AM

  • RM 3,800

  (RM 2.24 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment  •  Built-up : 1,700 sq. ft.

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  May Lee

  Posted on 28 Apr 2022 04:19 AM

  • RM 3,800

  (RM 2.24 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment  •  Built-up : 1,700 sq. ft.

 • Pangsapuri Rimba Jaya, Shah Alam
  Shahril Nizam

  Posted on 27 Apr 2022 02:06 AM

  • RM 400

  (RM 0.53 per sq. ft.)

  Pangsapuri Rimba Jaya, Shah Alam

  Shah Alam, Selangor

  Apartment  •  Built-up : 750 sq. ft.  •  Fully furnished

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  Zac Wong

  Posted on 26 Apr 2022 02:28 AM

  • RM 1,100

  (RM 1.21 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment | Intermediate  •  Built-up : 910 sq. ft.  •  Unfurnished

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  Zac Wong

  Posted on 24 Apr 2022 10:38 AM

  • RM 1,150

  (RM 1.13 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment | Intermediate  •  Built-up : 1,022 sq. ft.  •  Partly furnished

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  Derrick Yeap

  Posted on 22 Apr 2022 12:54 PM

  • RM 1,250

  (RM 1.2 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment  •  Built-up : 1,044 sq. ft.  •  Partly furnished

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  Alex Goh

  Posted on 12 Apr 2022 12:56 PM

  • RM 1,300

  (RM 1.24 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment | Corner lot  •  Built-up : 1,050 sq. ft.  •  Unfurnished

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  Derrick Yeap

  Posted on 07 Apr 2022 09:25 AM

  • RM 1,000

  (RM 1 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment  •  Built-up : 1,000 sq. ft.  •  Partly furnished

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  KH CHONG

  Posted on 04 Apr 2022 12:36 PM

  • RM 1,300

  (RM 1.27 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment  •  Built-up : 1,024 sq. ft.

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  KH CHONG

  Posted on 04 Apr 2022 12:26 PM

  • RM 1,500

  (RM 1.39 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment  •  Built-up : 1,077 sq. ft.

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  Zasri Hilmi

  Posted on 03 Apr 2022 04:29 AM

  • RM 1,500

  (RM 1.44 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment  •  Built-up : 1,044 sq. ft.

 • Palm Garden Apartment, Kapar
  Derrick Yeap

  Posted on 01 Apr 2022 06:12 AM

  • RM 900

  (RM 0.99 per sq. ft.)

  Palm Garden Apartment, Kapar

  Kapar, Selangor

  Apartment  •  Built-up : 910 sq. ft.  •  Partly furnished

Viewing 1-20 of 25 property results