Group-photo.-L-R-Lua-Cheong-Rui-Yasuhiro-Nakano-Zang-Hao-Lua-Cheong-Hong-Teh-Kee-Sin-and-Lai-Xin