18 Wspólna, Wiślinka,Pomeranian Voivodeship, Pomeranian Voivodeship

MYR RM944,517 *

PLN zł890,000

住宅用地
 • 125,153.03 平方呎
盤源編號: 120048669688
18 Wspólna, Wiślinka,Pomeranian Voivodeship, Pomeranian Voivodeship

盤源描述

翻譯為中文
翻譯為中文
 • 翻译为中文
 • Translate to English
 • Übersetzen auf Deutsch
 • 한국어 번역
 • Traduire vers français
 • Vertalen naar het Nederlands
 • Traduci in italiano
 • 日本語に翻訳
 • Traduire vers français
 • Перевести на русский
 • Traducir al español
 • Translate bahasa inggris
 • 翻譯為中文
 • แปลเป็นภาษาไทย
 • Terjemahkan ke Bahasa Indonesia
        

Details:- CENA OBEJMUJE 6 DZIAŁEK BUDOWLANYCH
oraz dwie działki z przeznaczeniem na drogi dojazdowe

Na sprzedaż 6 działek o powierzchni od 1415 do 2042 m/2.

Nieruchomość w atrakcyjnej lokalizacji- Wiślince, położona ok 2 km od morza (tuż przy Wyspie Sobieszewskiej) i 12 km od centrum Gdańska
Miejscowość ta wciąż zyskuje na popularności, o czym świadczy także to, że Wiślinka została wybrana przez znanego dewelopera Dekpol, na lokalizację jego dużej i prestiżowej inwestycji "Sol Marina" (zlokalizowana będzie w odległości zaledwie 800 m od oferowanych tutaj działek).
W Wiślince jest także szkoła i przedszkole oraz liczne sklepy i punkty usługowe.

Przystanek autobusowy komunikacji gdańskiej znajdziemy w odległości 800 m od nieruchomości, dogodne połączenie z trójmiastem zapewniają 3 linie autobusowe.
Dojazd do południowej obwodnicy Gdańska (węzeł Gdańsk Wschód) zajmuje około 5 min , a do Starówki około 15 min, w czasie szczytu około 35 min. W sezonie letnim można także skorzystać z tramwaju wodnego. A na Wyspą Sobieszowską bezproblemowo dostaniemy się otwartym pod koniec 2018 roku mostem, oddalonym zaledwie 1000 m od nieruchomości. Ponadto lokalizacja działek zapewnia szybki dojazd zarówno do Gdańska jak i Pruszcza Gdańskiego, blisko również do trasy S7 dzięki której łatwo dostaniemy się do Obwodnicy Trójmiasta.

Działki są w kształcie zbliżonym do prostokątów, do każdej z działek jest dojazd drogą wewnętrzną
(w przypadku zakupu pojedynczej działki razem z działką kupujemy udział w drodze).
Nieruchomość zlokalizowana 50 m od drogi asfaltowej.
Prąd, woda, gaz i kanaliza w bliskiej okolicy.

Nr działki __ Powierzchnia __ Cena (brutto) __ Zł/m2
614/1 _____ 1415 m2 _____ 125 000 zł ____ 88,34 zł
614/2 _____ 1500 m2 _____ 145 000 zł ____ 96,67 zł
614/3 _____ 2043 m2 _____ 180 000 zł ____ 88,11 zł
614/4 _____ 1916 m2 _____ 170 000 zł ____ 88,73 zł
614/5 _____ 1500 m2 _____ 145 000 zł ____ 96,67 zł
614/6 _____ 1415 m2 _____ 125 000 zł ____ 88,34 zł

W aktualnie obowiązującym PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, działki te oznaczono symbolem MN5 (zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna), który opisano w następujący sposób:

"§ 31.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem MN5 na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Ustalenia podstawowe:
1) funkcją podstawową jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, na terenach niezainwestowanych,
2) dopuszcza się w budynku jednorodzinnym usługi turystyczne w formie pokoi gościnnych, w ilości
maksymalnie 4 pokoje o powierzchni całkowitej do 100 m2,
3) dopuszcza się usługi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła i inne usługi nieuciążliwe o powierzchni
całkowitej nie przekraczającej 30% całkowitej powierzchni budynku,
4) dopuszcza się budowę budynków pomocniczych,
5) adaptuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem jej modernizacji na warunkach określonych w ust. 3,
6) adaptuje się istniejące podziały geodezyjne powstałe w wyniku decyzji administracyjnych, dokonane
przed wejściem w życie niniejszego planu.

3. Zasady realizacji zabudowy:
1) minimalna wielkość powierzchni nowo wydzielanych działek – 1200 m2 dla terenów o średniej rzędnej
powyżej 0,0 m n.p.m., 1500 m2 dla terenów o średniej rzędnej poniżej 0,0 m n.p.m.; nie dotyczy działek
wydzielanych dla potrzeb infrastruktury technicznej i dróg oraz działek wydzielanych na poprawę sposobu
zagospodarowania działek sąsiednich,
2) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek: 30,0 m dla terenów o średniej rzędnej powyżej 0,0 m
n.p.m.; 35,0 m dla terenów o średniej rzędnej poniżej 0,0 m n.p.m.,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy: 10,0 m od linii rozgraniczających drogi zbiorczej KDZ i dróg lokalnych
KDL; 6,0 m od linii rozgraniczających pozostałych dróg; 5,0 m od rowów i kanałów melioracyjnych;
50,0m od stopy wału przeciwpowodziowego, z uwzględnieniem § 13 ust. 8 oraz § 21 ust. 6 i 7.
4) wielkość powierzchni zabudowy działki: maksimum 30%,
5) minimum powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 3398
6) wysokość budynków głównych: 2 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, maksimum 11,0 m do
kalenicy,
7) wysokość budynków pomocniczych: maksimum 6,0 m,
8) dachy budynków głównych: symetryczne, dwuspadowe, nachylenie połaci 30º - 45º, kalenica główna
równoległa do frontu działki,
9) dachy budynków pomocniczych: dwuspadowe, symetryczne, nachylenie połaci 12º - 40º,
10) pokrycie dachów dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w matowych odcieniach czerwieni,
brązów lub szarości,
11) dopuszcza się realizację wystawek dachowych oraz ścinek kolankowych o wysokości maksimum 1,2 m,
12) rzędna posadzki parteru: minimum 2,5 m n.p.m. z obowiązkiem podniesienia terenu wokół budynku do
rzędnej minimum 1,25 m n.p.m.,
13) ze względu na istniejące zagrożenie powodziowe i warunki gruntowo-wodne, zabrania się wykonywania
piwnic.

4. Ochrona i kształtowanie środowiska:
1) na terenie nie utworzono szczególnych form ochrony na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
2) tereny znajdują się w obszarze potencjalnie zagrożonym powodzią nadzwyczajną; obowiązują ustalenia § 13 ust. 7.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego:
1) tereny nie są objęte prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej."

Doskonałe miejsce na inwestycję, jak i wybudowanie wymarzonego domu!

KUP Z NAMI - KORZYSTNIE, SZYBKO I BEZPIECZNIE!

- 0% prowizji od kupującego i żadnych dodatkowych oraz ukrytych kosztów
- gwarantujemy bezpieczny zakup i najlepszą cenę
- oferujemy skuteczną i bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu
- zapewniamy fachowe doradztwo przy zakupie pod inwestycję

Więcej podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie

Właściciel oferty: Joanna Szarmach

基本信息

 • 物業種類 住宅用地
 • 土地面積 125,153.03 平方呎 (大約)
 • 房屋面積 125,153.03 平方呎 (大約)
 • 戶型結構
 • 詳細地址 18 Wspólna, Wiślinka,Pomeranian Voivodeship, Pomeranian Voivodeship

室內特性

室外特性

*THIS SERVICE MAY CONTAIN TRANSLATIONS POWERED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ALL WARRANTIES RELATED TO THE TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF ACCURACY, RELIABILITY, AND ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.