Perbezaan ASB, ASM, dan ASN: Panduan pelaburan unit amanah di Malaysia

Share

Unit Amanah merupakan salah satu peluang pelaburan yang menarik dan tersedia selain pelaburan melalui pasaran saham, deposit tetap, emas, hartanah dan juga forex. Objektif utama pelaburan oleh setiap pelabur melalui Unit Amanah adalah sama iaitu dengan harapan menerima pulangan. Sebagai pelabur bijak, mari kenali perbezaan di antara ASB, ASM dan juga ASN sebelum anda memilih instrumen pelaburan terbaik.

perbezaan antara asb, asm, asn, asnb

© boonsom/ 123RF

Secara konsepsual, Unit Amanah ditakrifkan sebagai instrumen pelaburan yang kolektif, di mana modal para pelabur dikumpulkan ke dalam satu dana untuk diuruskan oleh pengurus dana yang profesional. Dana yang terkumpul tersebut akan dilaburkan di pelbagai portfolio ekuiti, sekuriti pendapatan tetap dan aset-aset lain yang dibenarkan oleh surat ikatan di samping mengikuti Garis Panduan Suruhanjaya Sekuriti (SC) ke atas dana unit amanah. Pelaburan melalui Unit Amanah sering menjadi pilihan kerana dana yang dilabur akan diuruskan oleh pengurus dana profesional. Selain itu, dana akan dilaburkan ke dalam pelbagai jenis perniagaan dan syarikat yang terdapat di dalam dan luar negara dan yang paling menarik akan ada pengagihan dividen.

✉️ Ikuti kami di Telegram untuk lebih banyak cerita dan tip menarik.

Apa itu ASB

beza asb dan asb financing

© Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB)

Amanah Saham Berhad (ASB) telah dilancarkan secara rasmi pada 2 Januari 1990 untuk membantu golongan bumiputera dalam menyediakan simpanan alternatif. Melalui pelaburan ASB, ia boleh menjana pulangan atau faedah jangka panjang secara konsisten kerana pelaburannya dijamin oleh kerajaan. Maksudnya, pulangan setiap tahun yang anda akan terima adalah konsisten. Harga seunit dana ASB adalah sebanyak RM1.00. Sebagai tambahan, sebarang kos jualan atau yuran penebusan unit ASB ini tidak akan dikenakan caj. 

Namun, ASB ada had pelaburan iaitu terhad sehingga RM200,000 sahaja. Had ini tidak terpakai sekiranya perolehan dividen pelaburan melebihi had pelaburan. Sebagai contoh, had pelaburan adalah sebanyak RM200,000. Dijangkakan pada tahun hadapan setiap pelabur ASB bakal menikmati 10% peratus dividen. Justeru, nilai baharu di dalam akaun adalah sebanyak RM220,000.00. Lebihan RM20,000 tidak dikira melebihi had pelaburan kerana lebihan tersebut adalah merupakan perolehan dividen. 

Syarat kelayakan pelaburan ASB 

Bagi pelabur yang berminat untuk melabur di dalam Dana ASB, syarat berikut merupakan syarat utama yang perlu dipatuhi:

 • Bumiputera yang merupakan orang Melayu, Pribumi Sabah dan Sarawak seperti yang tertakluk di dalam Perlembagaan Persekutuan dan serta Orang Asli seperti yang didefinisikan di dalam Akta Orang Asli 1954.

Kenapa pelaburan dalam Dana ASB ditolak

Berikut merupakan senarai ringkas yang menyebabkan permohonan untuk melabur di dalam Dana ASB ditolak:

 • Bukan warganegara Malaysia
 • Pemegang unit yang telah menyerahkan taraf warganegara Malaysia
 • Bukan Bumiputera/Pribumi Sabah/Pribumi Sarawak/Orang Asli (Bagi tabung unit amanah yang dikhaskan untuk Bumiputera sahaja).
 • Tidak dapat mengemukakan dokumen yang menunjukkan warganegara atau Bumiputera yang dibenarkan melabur.
 • Gagal memberikan maklumbalas yang diperlukan, selepas surat peringatan dikeluarkan oleh ASB.

Pembelian Dana ASB

Pembelian Dana ASB adalah melalui bank atau ejen bukan bank. Bagi Ejen Bank pembelian Dana ASB boleh didapati di:

 • Maybank
 • RHB
 • CIMB
 • AffinBank
 • Bank Muamalat
 • Bank Islam
 • Hong Leong Bank
 • Bank Simpanan Nasional
 • Alliance Bank
 • Ambank

Manakala bagi pembelian Dana ASB melalui ejen bukan bank pula adalah melalui Pos Malaysia Berhad. Di dalam era digital revolusi interaksi terkini, kebanyakan bank-bank yang menjual Dana ASB telah menyediakan capaian dalam talian bagi sebarang urusniaga yang melibatkan Dana ASB. Di dalam era pandemik COVID-19 ini, moleklah kiranya kita menggunakan kemudahan tersebut untuk mengelakkan jangkitan virus secara sporadik terutamanya di tempat awam dan terbuka.

Cara pembelian Dana ASB tanpa wang tunai

Pembelian Dana ASB masih boleh dilakukan tanpa wang tunai. Berikut merupakan tiga kaedah yang boleh pelabur lakukan:

 • Pengeluaran dana KWSP

Sekiranya pelabur berumur 18-55 tahun dan pelabur mempunyai sekurang-kurangnya lebihan RM5,000 dari jumlah simpanan asas Akaun 1 pelabur, pelabur boleh mengeluarkan sehingga 20% dari lebihan simpanan.

 • Melalui potongan gaji

Anda boleh membuat pelaburan melalui Skim Potongan Gaji PPS (Pelan Pelaburan Sistematik) .

 • Pinjaman ASB

Kebanyakan bank ejen yang diberi kuasa seperti Maybank, BSN, CIMB, AmBank, RHB dan Affin Bank menawarkan pinjaman kepada bumiputera untuk membeli unit ASB.

Beza ASB dan ASB financing (pembiayaan ASB)

Simpanan ASB merupakan simpanan peribadi dan merupakan satu produk pelaburan unit amanah di bawah ASNB. Pelabur yang telah melabur di dalam ASB akan menerima agihan dalam bentuk dividen pada penghujung tahun kewangan semasa. Jumlah dividen keseluruhan yang bakal diperolehi oleh pelabur adalah berdasarkan jumlah semasa simpanan pelabur di dalam akaun ASB. Sebagai contoh, jika kita menyimpan RM500 setiap bulan tanpa sebarang pengeluaran selama setahun, kita akan mendapat dividen berdasarkan dari jumlah simpanan yang terkumpul sebanyak RM6000.

Manakala bagi ASB Financing (ASBF),  pelabur akan memperolehi dividen tahunan berdasarkan pembiayaan atau pinjaman yang dibuat dari pihak bank. Kebanyakkan pelabur akan memohon pembiayaan dengan jumlah yang besar dan maksimum iaitu sehingga RM200,000 untuk mendapatkan pulangan dividen yang maksimum.

Dengan jumlah pelaburan bulanan dan nilai dividen tahunan yang sama sebagai contoh dividen dijangkakan adalah sebanyak 10% pada tahun hadapan, pelabur yang menyimpan di ASB simpanan konvensional akan mendapat jumlah keuntungan dividen sebanyak RM600 dan jumlah keseluruhan simpanan sebanyak RM6000. Manakala pelabur yang menggunakan ASBF akan mendapat jumlah keuntungan dividen sebanyak RM22,000. 

BACAAN POPULAR:
💰 Berbaloi ke buat pembiayaan ASB atau ASB financing sekarang?
🏠 Fahami konsep hibah. Bolehkah rumah yang masih bercagar dihibahkan?

Apa itu ASM

beza asm dan asb

© Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB)

Amanah Saham Malaysia (ASM) merupakan suatu instrumen pelaburan yang sesuai untuk pelabur yang memahami risiko dan ganjaran pelaburan dan mengharapkan keuntungan daripada pertumbuhan jangka panjang. Konsep pelaburan ASM seumpama melabur di dalam deposit tetap. Selari dengan objektifnya, strategi pelaburan dan dasar utama ASM adalah untuk melabur dalam pelbagai portfolio aset dan ekuiti serta instrumen yang lain sebagaimana yang dibenarkan oleh Akta bergantung pada keadaan ekonomi semasa, pasaran saham dan pergerakan kadar faedah.

Dana ASM juga menekankan pelaburan dalam portfolio ekuiti campuran melalui peruntukan sektoral. Strategi pelaburan adalah untuk memelihara nilai modal dan menghasilkan pulangan yang kompetitif dalam jangka masa panjang. Nilai seunit ASM adalah sebanyak RM1.00 dan boleh didapati di kaunter-kaunter yang sama menawarkan perkhidmatan pelaburan di bawah ASNB. Tiada had pelaburan dikenakan, bergantung kepada unit yang masih ada. 

Syarat kelayakan pelaburan ASM

Pelaburan ASM terbuka kepada semua rakyat Malaysia seperti yang berikut:

 • Individu Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan keatas
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah.

Beza ASM dan ASB

Perbezaan paling ketara di antara ASM dan ASB ialah ASB khusus untuk Bumiputera sahaja manakala ASM terbuka kepada semua warganegara Malaysia. Penjualan unit bagi ASM adalah terhad manakala penjualan unit ASB adalah tidak terhad.

Apa itu ASN

asb vs asnb

© Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB)

Dana Amanah Saham Nasional (ASN) telah dilancarkan pada 20 April 1981. ASN adalah dana pertama Permodalan Nasional Berhad (PNB) dan ia hanya dibuka untuk Bumiputera Malaysia sahaja. Objektif dana adalah untuk menghasilkan tahap pengagihan pendapatan dan peningkatan modal yang wajar kepada Pemegang Saham melalui portfolio pelaburan yang pelbagai. Pada awalnya, ASN dilancarkan dengan harga seunit RM1.00 tetapi ianya telah ditukar mengikut harga pasaran pada tahun 1991. Ukuran dana yang diperuntukkan adalah sebanyak 2.5 bilion unit. Jadual di bawah adalah kadar dividen dari tahun 2010 sehingga tahun 2018. 

Tahun Dividen (sen) Bonus (sen) Jumlah (sen)
2010 6.00 6.00
2011 6.05 6.05
2012 6.30 6.30
2013 6.45 6.45
2014 6.45 6.45
2015 6.10 6.10
2016 5.00 5.00
2017 3.65 3.65
2018 3.25 3.25

Sumber: Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB)

Syarat pelaburan ASN

Pelaburan ASN terbuka kepada rakyat Malaysia seperti yang berikut:

 • Individu Bumiputera Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan keatas
 • Ibu bapa atau penjaga sah dari kategori seperti di atas yang melabur bagi kanak-kanak Bumiputera warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah.

Related Stories

Apa itu ASNB

Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) adalah anak syarikat milik penuh PNB. ASNB telah ditubuhkan secara rasmi pada 22 Mei 1979 sebagai syarikat pengurusan unit amanah di bawah PNB. Setelah 40 tahun berada dalam industri, ASNB kini mengurus 15 dana yang bernilai RM267.12 bilion pada tarikh catatan terakhir 31 Disember 2020. Selain mengurusan dan menawarkan pelaburan Dana ASB, ASNB turut menawarkan ASB2, ASW, ASD dan dana pelaburan yang lain. Mengikut arus modenisasi, ASNB boleh mengubah kaedah transaksi menggunakan platform yang lebih interaktif dan digital iaitu melalui myASNB. myASNB ialah portal pelaburan yang dibangunkan ASNB untuk memudahkan pelabur ASNB menguruskan pelaburan secara dalam talian.

Di antara infrastruktur yang disediakan menerusi myASNB ialah:

 • Pelaburan tambahan terus ke dalam akaun unit amanah ASNB secara percuma.
 • Penetapan pelaburan secara automatik menerusi Auto Labur.
 • Menyemak rekod urus niaga dan baki pelaburan yang terkini.
 • Mengemaskini maklumat peribadi dengan mudah dan pantas.
 • Mengurus akaun pelaburan anak yang berusia 18 tahun ke bawah untuk penjaga berdaftar.
 • Pengeluaran pelaburan unit amanah ASNB.

Untuk menggunakan platform myASNB, pelabur perlu mengemaskini terlebih dahulu nombor telefon di mana-mana Cawangan atau Ejen ASNB sebelum mendaftar di laman web rasmi MyASNB.

Apakah unit amanah yang ditawarkan ASNB

ASNB menawarkan 2 jenis unit amanah iaitu:

Unit Amanah Harga Tetap

Unit Amanah Harga Berubah

 • Amanah Saham Bumiputera (ASB)
 • Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB 2)
 • Amanah Saham Bumiputera 3 Didik (ASB 3 Didik)
 • Amanah Saham Malaysia (ASM)
 • Amanah Saham Malaysia 2 – Wawasan (ASM 2 Wawasan)
 • Amanah Saham Malaysia 3 (ASM 3)
 • Ditawarkan pada harga tetap RM1 seunit dan pelabur berpeluang memperoleh pulangan dalam bentuk agihan pendapatan tahunan

 

 • Amanah Saham Nasional (ASN)
 • ASN Equity 2
 • ASN Equity 3
 • ASN Equity 5
 • ASN Imbang 1
 • ASN Imbang 2
 • ASN Sara 1
 • ASN Sara 2.
 • Harga seunit berubah setiap hari bergantung kepada Nilai Aset Bersih (NAB) setiap tabung dan pelabur berpeluang menerima pulangan dalam bentuk agihan pendapatan tahunan dan keuntungan modal jika ada. Justeru, harga jual meningkat berbanding harga beli.

Beza ASM dan ASNB

ASB ialah satu tabung unit amanah yang diuruskan oleh ASNB manakala ASNB pula merupakan syarikat pengurusan unit amanah yang merupakan anak syarikat PNB.

Kelebihan dan kekurangan ASB, ASM, dan ASN

Sebelum memilih sebarang instrumen pelaburan, apa kata anda semak dahulu kelebihan dan kekurangan instrumen ini supaya anda bolek memaksimakan dana pelaburan anda.

Jenis Dana Amanah Kelebihan Kekurangan
ASB
 • Pulangan dividen yang menarik
 • Kadar seunit juga rendah iaitu sebanyak RM1.00 seunit.
 • ASB memberikan kesan kecairan yang tinggi dan sekirannya berlaku kecemasan, pelabur boleh mengeluarkan wang tersebut dalam masa 24 jam dan dalam masa yg sama dapat memberikan nilai bersih yang tinggi sekiranya simpanan itu sudah berusia 1 bulan, simpanan tersebut layak mendapat dividen untuk bulan tersebut secara peratusan purata dividen tahunan.
 • Pelaburan Dana ASB dijamin kerajaan Malaysia, dan dividen serta bonus yg diperolehi dikecualikan daripada cukai.
 • Sijil ASB boleh dicairkan dengan mencagarkannya di bank-bank tempatan untuk mendapatkan pinjaman dalam bentuk Overdraft. Kelayakan ini hanya dibenarkan pada jenis perniagaan Pemilikan Tunggal sahaja. Dengan nilai tertentu yang ada pada sijil tersebut, pihak bank berani memberi kemudahan Overdraft Bank sebanyak 67% – 95% ke atas nilai sijil yang dicagarkan.
 

 • Had pelaburan yang terhad
 • Pulangan dividen yang rendah
 • Hanya sesuai untuk pelaburan jangka panjang
ASM
 • Dana boleh dimiliki oleh Bumiputera dan Bukan Bumiputera
 • Harga jualan seunit yang murah iaitu hanya RM1.00 seunit.
 • Modal yang dijamin oleh kerajaan Malaysia.
 • Risiko pelaburan yang rendah.
 • Tidak sesuai bagi pelaburan dalam jangka masa pendek
 • Tawaran unit yang terhad
ASN
 • Modal pelaburan yang dijamin oleh kerajaan Malaysia.
 • Risiko pelaburan yang rendah.
 • Harga seunit berubah setiap hari bergantung kepada Nilai Aset Bersih (NAB)
 • Pelabur tiada kuasa mengawal keputusan pelaburan

Sumber: Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB)

BACA: Mana lagi bagus, private mandate atau unit trust?

7 perbezaan ASB, ASM, dan ASN – Ringkasan

Untuk melihat perbezaaan antara ASB, ASM, dan ASN secara lebih jelas, anda boleh lihat ringkasannya dalam jadual di bawah:

Kategori ASB ASM ASN
 

Syarat kelayakan

Bumiputera (seawal usia kelahiran) Semua warganegara (seawal usia kelahiran) Bumiputera (seawal usia kelahiran)
Objektif pelaburan
 • Untuk menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang-pemegang unit
 • Memastikan pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum.
 • Untuk memberi peluang pelaburan jangka panjang kepada pemegang-pemegang unit
 • Untuk menjana pulangan yang kompetitif dan berterusan menerusi pelaburan dalam portfolio yang dipelbagaikan.
 • Untuk menjana pulangan yang berpatutan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pertumbuhan modal kepada pemegang-pemegang unit melalui portfolio pelaburan yang pelbagai.
Harga seunit

RM1 seunit

Harga jualan dan belian adalah pada NAB seunit yang ditentukan berdasarkan harga silam dan dikira pada akhir Hari urusniaga sebelumnya.
Modal permulaan Tunai/ tunai setara: RM10 minima Tunai/ tunai setara: RM10 minima
Had pelaburan
 • Akaun Dewasa1: 200,000 unit
 • Akaun Remaja1: 200,000 unit
Tiada had (bergantung kepada unit yang masih ada)  

Tiada had (bergantung kepada unit yang masih ada)

Jenis aset Aset campuran Ekuiti
Caj jualan Tiada
 • Urusniaga kaunter: Sehingga kadar 5% daripada NAB seunit
 •  SPA-KWSP: Tiada
 •  Atas talian: 2%

Sumber: Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB)

BACA LAGI ARTIKEL MENARIK DI SINI:
🤑 Jangan terkejut kalau anda ada wang tak anda tak tahu kewujudannya. Baca eGUMIS: Cara buat semakan Wang Tak Dituntut (WTD) dan proses bayarannya
📝 Tak pasti yang mana satu instrumen pengurusan harta yang terbaik, semak dahulu perbezaan antara wasiat, hibah dan faraid
💌 Elakkan perbalahan di kemudian hari, 4 perkara mesti ada sekiranya anda nak buat wasiat harta sendiri

Disunting oleh Rebecca Hani Romeli


Share
Sign up and stay updated
Get the latest property news, home solution tips, interior design ideas and property guides.
By subscribing, you consent to receive direct marketing from iProperty.com Malaysia Sdn Bhd (iProperty), its group of companies and partners. You also accept iProperty’s Terms of Use and Privacy Policy including its collection, use, disclosure, processing, storage and handling of your personal information.