Panduan dan cara kira duti setem, yuran pengurusan dan guaman bagi perjanjian sewa rumah di Malaysia

Share

Perjanjian sewa rumah yang terbaik bagi melindungi hak anda adalah perjanjian yang disediakan oleh pihak peguam yang bertauliah. Ia perlu dimatikan setem oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) bagi memastikan ia dokumen yang sah di sisi undang-undang. Bagi semua proses ini, anda perlu membayar duti setem, serta yuran pengurusan atau guaman.

Panduan dan cara kira duti setem, yuran pengurusan dan guaman bagi perjanjian sewa rumah di Malaysia

© Roger Spooner/ GettyImages

Artikel ini diterjemah dari Stamp duty, administration and legal fees for a tenancy agreement in Malaysia oleh Nur Sabihah. 

Perjanjian sewa yang dirangka dengan baik akan melindungi bukan sahaja hak tuan rumah, malah hak penyewa itu sendiri. Ia akan mengelakkan berlaku perselisihan faham pada masa hadapan di antara kedua-dua belah pihak. Bagi memastikan dokumen perjanjian ini tidak tertinggal sebarang maklumat yang penting, tuan rumah dinasihati mendapatkan perkhidmatan peguam bagi merangka perjanjian sewa ini. Bakal penyewa pula boleh berunding dengan peguam mereka bagi membuat penilaian terhadap perjanjian yang dirangka untuk membuat sebarang perubahan jika perlu sebelum mereka menandatangani perjanjian tersebut. Di Malaysia, yuran guaman bagi perjanjian sewa ini telah ditetapkan dan diselaraskan.

Walau bagaimanapun, mendapatkan perkhidmatan peguam mungkin menelan belanja yang agak mahal bagi sesetengah orang. Oleh itu, tuan rumah boleh membuat pilihan untuk merangka perjanjian sewa sendiri dan seterusnya memastikan ia mendapat persetujuan daripada bakal penyewa. Bagi memastikan perjanjian sewa ini sah di sisi undang-undang serta mahkamah, ia perlu dimatikan setem oleh LHDN. Kos duti setem perlu ditanggung oleh tuan rumah. Selain itu, terdapat juga yuran pengurusan yang akan ditanggung oleh agensi hartanah atau tuan rumah. Seterusnya, 2 jenis borang permohonan iaitu  PDS 1 dan PDS 49(A), perlu dihantar ke pejabat LHDN yang terdekat.

1. Berapakah kos duti setem untuk perjanjian sewa di Malaysia?

Duti setem bagi perjanjian sewa di Malaysia dikira seperti yang berikut:

 • Perjanjian sewa selama 1 tahun

RM1 bagi setiap RM 250 daripada jumlah sewa tahunan sebanyak RM2,400. Duti setem ini percuma bagi sewa tahunan berjumlah RM2,400 ke bawah.

 • Perjanjian sewa di antara 1 hingga 3 tahun  

RM2 bagi setiap RM250 daripada sewa tahunan berjumlah RM 2,400. Duti setem ini percuma jika jumlah sewa tahunan di bawah RM2,400.

 • Perjanjian sewa lebih daripada 3 tahun

RM4 bagi setiap RM250 daripada sewa tahunan yang lebih daripada RM 2,400. Duti setem ini percuma sekiranya jumlah sewa tahunan di  bawah RM2,400.

Bagi pengiraan yang lebih mudah, anda boleh berpandukan formula ini:

Contoh pengiraan:

 • Anda menyewakan unit anda dengan kadar sewa sebanyak RM1,700 setiap bulan. Maka jumlah sewa tahunan adalah sebanyak RM20,400 (RM1,700 setiap bulan x 12 bulan).
 • Memandangkan RM2,400 pertama akan dikecualikan daripada duti setem, jumlah sewa yang akan dikenakan cukai ialah RM20,000 (RM20,000– RM2,400).
 • Duti setem yang akan dikenakan bergantung kepada tempoh masa perjanjian (rujuk kepada amaun yang dinyatakan pada awal pengiraan ini).

Dalam contoh pengiraan ini (dengan jumlah sewa RM 1,700 setiap bulan), pengiraan jumlah setem duti ialah seperti berikut :

Dalam masa 1 tahun atau kurang:

[(1700 x 12) – 2400]/ 250 x RM1 = RM72

Bagi proses ini, dua salinan dokumen perlu dimatikan setem, satu bagi pihak tuan rumah dan satu salinan lagi bagi pihak penyewa. Salinan tambahan bagi perjanjian sewa yang dimatikan setem ini akan dikenakan bayaran sebanyak RM10. Oleh itu, kos bagi perjanjian sewa dalam situasi ini ialah: RM72+ RM10 = RM82

> 1 hingga 3 tahun:

[(1700 x 12) – 2400]/ 250 x RM2 = RM144

Dua salinan dokumen perjanjian sewa: RM144+ RM10 = RM154

> 3 tahun:

[(1700 x 12) – 2400]/ 250 x RM4 = RM288

Dua salinan perjanjian sewa: RM288+ RM10 = RM298

Selain itu, perlu diingatkan bahawa jika jumlah yang diperolehi selepas menolak pengecualian sebanyak RM 2,400 pertama daripada yuran tahunan BUKAN merupakan gandaan kepada 250, anda perlu membundarkan jumlah tersebut kepada jumlah amaun yang tertinggi dan terdekat dengan gandaan 250.

BACA: 4 perkara yang perlu diperiksa sebelum menandatangani perjanjian penyewaan

2. Berapakah jumlah yuran pengurusan?

Yuran pengurusan perjanjian sewa di Malaysia pula dikira seperti berikut:

 • RM100 bagi sewa bulanan RM1,000 dan ke bawah
 • RM150 bagi sewa bulanan RM1,001 hingga RM2,000
 • RM200 bagi sewa bulanan RM2,001 hingga RM3,000
 • RM250 bagi sewa bulanan dari RM3,001 hingga RM4,000
 • RM300 bagi sewa bulanan RM4,001 dan ke atas

Pengiraan bagi yuran pengurusan ini lebih mudah dan ringkas. Dengan  mengambil kira contoh pengiraan tadi dengan sewa bulanan sebanyak  RM1,700, yuran pengurusan yang akan dikenakan berjumlah RM150. Oleh itu, bagi perjanjian sewa selama setahun atau kurang, jumlah yang perlu dibayar (duti setem dan yuran pengurusan) ialah: (RM82+ RM150) = RM232.

Related Stories

3. Berapakah jumlah yuran guaman bagi perjanjian sewa?

Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, yuran guaman bagi perjanjian sewa telah ditetapkan dan diselaraskan. Jumlah caj yang akan dikenakan adalah seperti berikut:

Jumlah sewa Caj
RM10,000 yang pertama 25% dari sewa bulanan
RM90,000 yang seterusnya 20% dari sewa bulanan
Lebih daripada RM100,000 Berdasarkan rundingan

Yuran guaman bagi perjanjian sewa lebih dari 3 tahun:

Jumlah sewa Caj
RM10,000 yang pertama 50% dari sewa bulanan
RM90,000 yang seterusnya 20% dari sewa bulanan
Lebih daripada RM100,000 Berdasarkan rundingan

4. Adakah saya layak bagi pengecualian cukai pendapatan berdasarkan pendapatan sewa?

Bermula dari 1 Januari 2018, pendapatan sewa yang diperolehi di Malaysia dinilai berdasarkan kadar cukai progresif dalam lingkungan 0% hingga 30%. Pendapatan ini akan dikira berdasarkan jumlah bersih, iaitu pendapatan sewa yang diperolehi setelah menolak perbelanjaan yang dibenarkan. Anda akan layak menerima pengecualian cukai pendapatan ini selagi anda menepati kriteria yang berikut:

● Pendapatan sewa tidak melebihi RM2,000 sebulan bagi setiap hartanah kediaman yang dimiliki warganegara Malaysia.
● Pengecualian cukai ini tidak terhad kepada satu hartanah kediaman sahaja. Tuan rumah akan memperolehi pengecualian cukai sebanyak mana hartanah yang disewa.
● Terdapat dokumen Perjanjian Sewa yang sah di antara tuan rumah dan penyewa.
● Perjanjian Sewa mesti dimatikan setem di LHDN dan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2018

Walau bagaimanapun, sebarang perbelanjaan awal seperti kos pengiklanan, yuran guaman, duti setem serta komisen ejen hartanah tidak layak untuk penolakan. Perbelanjaan ini diperlukan bagi menghasilkan sumber pendapatan sewa dan tidak termasuk dalam hasil pendapatan sewa.

Ketahui lebih lanjut tentang cukai bagi pendapatan sewa rumah dan cara pengiraannya.

Setelah perjanjian penyewaan ditandatangani dan dimatikan setem, anda bolehlah menjana pendapatan tambahan!


Share
Sign up and stay updated
Get the latest property news, home solution tips, interior design ideas and property guides.
By subscribing, you consent to receive direct marketing from iProperty.com Malaysia Sdn Bhd (iProperty), its group of companies and partners. You also accept iProperty’s Terms of Use and Privacy Policy including its collection, use, disclosure, processing, storage and handling of your personal information.