HR United Group
HR United Group

HR United Group

662465-P
19th Floor Plaza See Hoy Chan, 50200, Kuala Lumpur
Syarikat Induk: Yuk Tung Group

Mengenai HR United Group

E-mel HR United Group
Mesej kepada pemaju
Butiran anda
Dengan menghantar, saya bersetuju untuk mendedahkan maklumat peribadi saya kepada Pemaju/Ejen ini untuk menghubungi saya mengenai pertanyaan saya; dan kepada Syara-syarat Penggunaan dan Polisi Privasi Anda/iProperty.com Malaysia Sdn Bhd termasuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi saya oleh Anda. Saya juga bersetuju untuk menerima komunikasi pemasaran langsung daripada Anda dan/atau rakan kongsi Anda.
HR United Group
HR United Group

Anak Syarikat HR United Group