1. Laman Utama
  2. Perumahan Baru
  3. GuocoLand (Malaysia) Berhad
GuocoLand (Malaysia) Berhad
GuocoLand (Malaysia) Berhad

GuocoLand (Malaysia) Berhad

300-K
Level 19, Block B, HP Towers, 12, Jln Gelenggang, 50490, Kuala Lumpur

Mengenai GuocoLand (Malaysia) Berhad

E-mel GuocoLand (Malaysia) Berhad
Winner of PropertyGuru Asia Awards Malaysia in partnership with iProperty.com.my 2022
Winner of PropertyGuru Asia Awards Malaysia in partnership with iProperty.com.my 2022
Kategori:
  • Best Lifestyle Developer
  • People's Choice Awards
Mesej kepada pemaju
Butiran anda
Dengan menghantar, saya bersetuju untuk mendedahkan maklumat peribadi saya kepada Pemaju/Ejen ini untuk menghubungi saya mengenai pertanyaan saya; dan kepada Syara-syarat Penggunaan dan Polisi Privasi Anda/iProperty.com Malaysia Sdn Bhd termasuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi saya oleh Anda. Saya juga bersetuju untuk menerima komunikasi pemasaran langsung daripada Anda dan/atau rakan kongsi Anda.