Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Berapa jenis pinjaman perumahan di Malaysia?

test

Berikut ialah ringkasan jenis produk pembiayaan perumahan yang ditawarkan oleh bank untuk sesiapa yang bercita-cita membeli rumah.

loan-malaysia-home-buyer
© 123rf

Artikel ini diterjemah dari How many types of home loans are there in Malaysia? oleh Ridzwan A.Rahim.

Di Malaysia, pinjaman perumahan boleh dibahagikan kepada 4 kategori utama. Kebanyakannya ialah pinjaman dengan kadar faedah boleh ubah yang bergantung kepada kadar asas (Base Rate atau BR) sesebuah bank. Ramai yang berfikir pakej pinjaman yang menawarkan kadar faedah yang paling rendah itulah yang terbaik, tetapi tidak semestinya.

Pakej pinjaman yang terbaik sebenarnya bergantung kepada matlamat peminjam. Apa pun, sebelum memohon sesuatu pinjaman perumahan, pastikan anda mengenal pasti tahap maksimum kelayakan pinjaman perumahan anda terlebih dahulu menggunakan kaedah Nisbah Pembayaran Hutang (Debt-to-Service ratio atau DSR). Anda boleh melakukannya dengan mudah menerusi Penunjuk Kelayakan Pinjaman Perumahan iProperty yang juga dikenali sebagai “LoanCare” dengan tiga langkah mudah.

Baca senarai di bawah untuk mengetahui produk pinjaman yang manakah sesuai untuk keperluan pembelian anda.

1. Pinjaman berjangka

Ini jenis pinjaman perumahan yang paling asas dan konvensional yang menjadi pilihan ramai kerana ia mudah. Pinjaman berjangka secara umumnya bermaksud anda akan membayar nilai ansuran yang tetap sepanjang tempoh perjanjian, tanpa fleksibiliti untuk mengurangkan kadar faedah pinjaman pada bila-bila masa pun.

Sebagai contoh, katakan ansuran bulanan pinjaman anda ialah RM1,000 untuk tempoh 30 tahun. Inilah nilai tetap yang anda akan bayar selama 30 tahun. Jika anda ada lebihan dana pada bulan tertentu dan ingin membayar lebih, bayaran tambahan ini hanya dikira sebagai pra-pembayaran untuk masa hadapan dan bukannya sebagai bayaran awal untuk mengurangkan kadar faedah pinjaman. Pendek kata, pinjaman perumahan jenis ini langsung tidak menawarkan fleksibiliti.

Seperkara lagi, kebanyakan bank mempunyai klausa penalti di mana caj sebanyak kira-kira 3% akan dikenakan jika anda ingin melangsaikan gadai janji anda lebih awal, dalam masa 2-5 tahun pertama.

BACA: Membeli rumah ketika kemelesetan ekonomi – adakah bijak?

2. Pinjaman semi-flexi

© 123rf

Pinjaman Semi-Flexi lebih fleksibel berbanding pinjaman berjangka dari sudut pengurangan faedah. Bezanya ialah jika anda ada lebihan dana untuk pembayaran pendahuluan pinjaman anda, anda boleh mengurangkan kadar faedah pinjaman dan menjimatkan wang dalam jangka panjang. Tidak seperti pinjaman berjangka, peminjam tidak perlu memberi notis terlebih dahulu sebelum membuat pembayaran tambahan.

Tetapi ada satu kekangan. Jika anda ingin mengeluarkan semula lebihan dana yang dibayar untuk digunakan semasa kecemasan, anda akan dikenakan caj penalti.

3. Pinjaman full-flexi

Pinjaman Full-Flexi memaparkan ciri-ciri yang sama dengan pinjaman Semi-Flexi. Bezanya, anda boleh mengeluarkan semula pembayaran awal yang anda buat tanpa dikenakan penalti. Anda akan diberikan satu buku cek dan satu akaun semasa yang boleh anda gunakan untuk mengeluarkan dana apabila diperlukan, contohnya apabila berlaku kecemasan. Satu perkara yang anda perlu ketahui ialah apabila pengeluaran dibuat, kadar faedah akan dikenakan semula.

Contoh pengurangan kadar faedah pinjaman di bawah pinjaman Full-Flexi:

Katakan amaun pinjaman anda ialah RM800,000. Sampai satu ketika, anda berjaya mengumpul sejumlah simpanan dan ingin memasukkan RM300,000 ke dalam akaun pinjaman perumahan anda. Jika pinjaman anda jenis Semi-Flexi atau Full-Flexi, kadar faedah pinjaman anda akan dikurangkan berdasarkan pembayaran awal yang dibuat ini.

Kadar faedah pinjaman baharu anda akan dikira sebagai RM800,000 – RM300,000 = RM500,000 dan tidak lagi mengikut nilai asal RM800,000.

KETAHUI: Panduan membeli rumah menggunakan KWSP akaun 2

4. Pinjaman Islamik

tuahlensa | 123rf

Berbeza dengan tiga pinjaman konvensional di atas, pinjaman Islamik berfungsi mengikut prinsip transaksi bebas faedah. Ia menggunakan konsep Murabahah di bawah prinsip Syariah, di mana peraturan yang paling diketahui ramai ialah pengharaman faedah atau riba.

Tidak seperti pinjaman konvensional, pinjaman Islamik tidak mengenakan faedah dan faedah majmuk jika lambat membayar. Pinjaman Islamik berdasarkan perjanjian jual beli atau perkongsian bersama, di mana bank membeli rumah dan memajakkannya semula kepada anda secara ansuran untuk tempoh tertentu. Harga ‘jualan semula’ ini sudah tentu lebih tinggi berbanding harga pasaran semasa hartanah tersebut.

Contoh perkongsian ini, bank pada mulanya akan memiliki 90% pegangan terhadap hartanah tersebut. Lama-kelamaan dan dengan peningkatan pembayaran anda, bank akan mengurangkan pegangannya kepada 80%, 70% dan seterusnya sehingga jumlah pinjaman habis dibayar. Jenis pinjaman Islamik ini dikenali sebagai Musyarakah Mutanaqisah.

Satu lagi bentuk pembiayaan yang biasa digunakan ialah Bai Bithamin Ajil, di mana bank membeli hartanah dam menjualkannya semula kepada anda pada harga dan kadar keuntungan yang dipersetujui.

5. Pinjaman tetap

Seperti namanya, kadar faedah pinjaman ini ditetapkan untuk keseluruhan tempoh perjanjian. Bank biasanya menawarkan pakej ini di bawah pinjaman Islamik. Perlu diketahui bahawa kadar faedahnya lebih tinggi berbanding pinjaman konvensional. Sesetengah syarikat insurans juga menawarkan pakej yang serupa pada kadar faedah yang lebih rendah tetapi bukan dalam bentuk pinjaman Islamik. Mereka yang gusar tentang kadar faedah yang tidak tetap biasanya akan memilih produk ini.

Pastikan anda membuat perbandingan antara pelbagai produk pinjaman yang ada di pasaran dan kadar faedah masing-masing. Jangan lupa untuk baca BNM menurunkan OPR kepada 2.0% akibat wabak Covid19– apakah kesannya terhadap pinjaman perumahan anda?

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain