Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Insurans pinjaman perumahan yang terbaik untuk anda? Ini jawapannya!

test

Baca artikel terkini di sini: MRTA vs MLTA – Insurans pinjaman perumahan yang mana lebih baik?

Memiliki pelan insurans bukan lagi perkara asing dalam pengurusan kewangan peribadi. Anda mungkin memiliki pelbagai insurans bagi perlindungan kenderaan anda, mahupun insurans hayat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini kepada anda di masa hadapan.

©ginasanders | 123rf.com

Bagaimana pula dengan insurans untuk pinjaman perumahan? Seringkali terjadi, anda melanggan pelbagai pelan insurans yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat insurans, tetapi kurang memahami tujuan dan kepentingan setiap pelan insurans yang ditawarkan.

Apakah fungsi insurans pinjaman perumahan?

Apabila membuat pinjaman perumahan dengan bank, anda perlu mempunyai pelan insurans bagi melindungi rumah anda sekiranya berlaku kematian atau kemalangan yang mengakibatkan kecacatan kekal (Total Permanent Disability) yang menyebabkan anda tidak lagi mampu untuk membayar pinjaman perumahan.

BACA VERSI PANJANG DI SINI: Insurans pinjaman perumahan yang mana patut saya pilih – MRTA atau MLTA?

Jangan keliru! Insurans untuk pinjaman perumahan ini hanya memberi perlindungan kepada pinjaman perumahan anda. Ia tidak memberi perlindungan terhadap sebarang kerosakan atau kebakaran pada rumah anda!

Apakah jenis insurans yang ditawarkan bagi pinjaman perumahan anda?

Sebelum membuat perbandingan dan memilih pelan insurans yang sesuai untuk anda, ketahui terlebih dahulu maksud sebenar bagi insurans pinjaman perumahan.

MRTA: Mortgage Reducing Term Assurance
MRTT: Mortgage Reducing Term Takaful
MLTA: Mortgage Level Term Assurance
MLTT: Mortgage Level Term Takaful

Perkataan ‘assurance’ dan takaful membezakan antara produk insurans konvensional dan produk insurans Islamik.

MRTA dan MLTA merujuk kepada produk insurans konvensional manakala MRTT dan MLTT, kepada produk insurans Islamik. Pemilihan antara produk insurans konvensional dan insurans Islamik tertakluk kepada individu.

Bagaimana memilih pelan insurans yang sesuai untuk pinjaman perumahan anda?

Pemilihan pelan insurans yang sesuai bergantung kepada matlamat pembelian hartanah. Untuk itu,kami akan bandingkan perbezaan antara MRTA/MRTT dan MLTT/MLTA supaya anda dapat membuat pilihan yang terbaik bagi rumah anda!

MRTA/MRTT (Insurans Bertempoh Gadai Janji Berkurangan)

Insurans MRTA/MLTA merupakan pelan insurans yang memberi perlindungan kepada pinjaman perumahan yang tertunggak berdasarkan nilai baki hutang yang masih ada. Ia berkurangan setiap tahun. Polisi ini melibatkan tuntutan antara dua pihak sahaja iaitu bank dan syarikat insurans atau takaful. Syarikat insurans melunaskan baki hutang dan waris mendapat rumah tanpa apa-apa manfaat tunai.

Harga premium bagi pelan insurans MRTA/MRTT lebih rendah berbanding MLTA/MLTT kerana caruman sumbangan bermatlamat 100 peratus perlindungan berbanding MLTA/MLTT yang memberi sedikit manfaat tunai. Premium yang dikenakan bergantung kepada usia, jantina, tahap kesihatan dan beberapa faktor lain. Anda juga boleh memilih jumlah perlindungan dan tempoh polisi.

Pembayaran bagi premium MRTA/MRTT ini kebiasaannya dilakukan secara sekaligus. Selain itu, ada bank yang menawarkan pembayaran premium ini dimasukkan dalam bayaran ansuran bulanan perumahan untuk mendapatkan kadar faedah yang lebih rendah.

Pemegang amanah bagi polisi MRT/MRTA ini ialah pihak bank. Oleh itu, proses pelangsaian hutang pinjaman melibatkan pihak bank secara terus dan bukan di bawah urusan waris anda. Perlu diingatkan bahawa waris anda perlu memastikan cukai pendapatan, perbelanjaan perundangan dan perakaunan anda diselesaikan terlebih dahulu bagi memastikan rumah anda tidak dibekukan walaupun pinjaman perumahan telah selesai.

Polisi perlindungan ini akan terbatal sekiranya pemilik rumah memilih untuk membuat gadaian semula atau ‘refinancing’.

Siapakah yang sesuai memilih polisi MRTT/MRTA?

Pembelian rumah bagi kediaman
● Pembelian untuk jangka masa panjang
● Tidak bercadang melakukan ’refinancing’ kerana ini akan membatalkan polisi serta-merta

BACA: 14 panduan mudah beli rumah di Malaysia

MLTA/MLTT (Insurans Bertempoh Tahap Gadai Janji)

home-protection-malaysia
123rf

Insurans MLTA/MLTT ialah pelan insurans yang menawarkan perlindungan dan manfaat tunai berdasarkan pinjaman perumahan terkumpul. Jumlah MLTA/MLTT yang diinsuranskan mengikut keseluruhan hutang pinjaman perumahan dan sekata sepanjang tempoh polisi. Polisi MLTA/MLTT ini membayar keseluruhan pampasan kepada penama yang dinamakan oleh pemegang polisi. Menjadi tanggungjawab si penama atau waris tersebut menyelesaikan hutang pinjaman si mati kepada pihak bank.

Harga premium MLTA/MLTT biasanya lebih tinggi berbanding MRTA/MRTT. Umur memainkan peranan penting. MLTA/MLTT menawarkan lebih banyak kemudahan dan nilai perlindungan yang lebih tinggi, menjadikan pembayaran premiumnya lebih tinggi.

Pembayaran premium dibayar secara berkala iaitu secara bulanan, suku tahunan atau tahunan. Jadual pembayaran premium ini bergantung kepada syarikat dan pelan insurans yang diambil.

Pemegang amanah bagi polisi MLTA/MLTT ini ialah pihak penama yang dinamakan oleh pemegang polisi. Pihak penama mungkin akan memperolehi lebihan pampasan selepas pelangsaian hutang kerana jumlah yang dilindungi lebih tinggi dan tidak berkurangan berbanding MRTA/MRTT. Namun begitu, tiada sebarang jaminan dibuat bagi manfaat tunai yang akan diperolehi ini.

Polisi ini sering menjadi pilihan utama pelabur hartanah kerana ia lebih fleksibel. Polisi ini sangat sesuai bagi pembelian rumah untuk pelaburan kerana tidak terbatal sekiranya anda berniat membuat ‘refinancing’ bagi rumah anda. Proses pindah milik bagi insurans ini juga lebih mudah berbanding MRTA/MRTT

Siapakah yang sesuai memilih polisi MLTT/MLTA?

● Pembelian rumah untuk pelaburan
● Pembelian rumah bagi jangka masa pendek
● Bercadang untuk ‘refinancing’

Setiap polisi insurans mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihannya bergantung kepada kepentingan diri tanpa sebarang paksaan dan mengikut matlamat kewangan masing-masing. Tiada pilihan yang betul atau salah kerana anda lebih mengetahui apa yang anda perlukan. Apa yang paling penting, pastikan diri dan harta benda anda sentiasa mendapat perlindungan yang secukupnya!

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain