Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Fasa Tiga Pelan Pemulihan Negara (PPN) – SOP dan aktiviti yang boleh dilakukan dan tidak dibenarkan di rumah strata

test

Berikut merupakan SOP bagi rumah strata di negeri yang sudah di dalam Fasa 3 Pemulihan Negara. Kami senaraikan aktiviti yang dibenarkan dan tidak dibenarkan bagi negeri yang berada di dalam fasa ini.

ppn-fasa-tiga-sop-strata
© kinmeng | 123rf

Kerajaan telah mengeluarkan SOP bagi negeri yang berada di dalam Fasa 3 dalam Pelan Pemulihan Negara.Bagi unit strata, anda juga tidak terkecuali mematuhi peraturan aktiviti yang boleh dilakukan dan tidak dibenarkan semasa PPN.

Kali ini, kami senaraikan kepada anda SOP yang telah ditetapkan bagi mereka yang tinggal di rumah strata. Dengan pematuhan SOP ini, ia akan mengurangkan risiko jangkitan yang mungkin berlaku jika ia tidak dipatuhi.

Sebelum pergi lebih lanjut mengenai SOP yang perlu dipatuhi, berikut merupakan protokol kesihatan umum yang ditetapkan.

Protokol Kesihatan Umum

 • Hand sanitizer disediakan dipintu masuk dan dipastikan penggunaannya sebelum masuk
 • Penggunaan aplikasi MySejahtera diwajibkan di kawasan capaian internet yang luas Penggunaan buku pendaftaran kehadiran pekerja dan pelawat hanya dibenarkan di kawasan yang tiada liputan internet atau lain lain alasan yang munasabah (warga emas, ketiadaan telefon pintar dan lain lain)
 • Pihak pengurusan, pekerja dan pelawat diwajibkan check in MySejahtera atau menulis secara manual nama dan nombor telefon yang boleh dibaca (sekiranya tiada liputan internet sebelum memasuki skim strata
 • Suhu badan melebihi 37.5 darjah Celcius adalah tidak dibenarkan memasuki skim strata
 • Pihak pengurusan skim strata di perlu memastikan hanya pelawat dan pekerja dengan status Low Risk termasuk Casual Contact Low Risk dalam MySejahtera dibenarkan masuk ke skim strata
 • Pihak pengurusan hendaklah memastikan kawalan keluar masuk ke skim strata dengan penjarakan fizikal sekurang kurangnya 1 meter
 • Pihak pengurusan menghadkan bilangan pekerja dan pelawat berada di skim strata dengan penjarakan fizikal sekurang kurangnya 1 meter dalam sesuatu masa
 • Pekerja, pembekal dan pelawat diwajibkan memakai pelitup muka dengan betul mengikut saranan KKM ketika berada di skim strata
 • Memastikan ventilasi dan sistem pengudaraan yang baik di premis berdasarkan garis panduan pengudaraan dan kualiti udara dalaman yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
 • Diwajibkan memakai pelitup muka terutama apabila berada di kawasan harta bersama kecuali bagi aktiviti berikut:
  • Sukan dan rekreasi dan
  • Makan dan minum di tempat awam

Pengoperasian Pejabat Pengurusan

 • Pejabat pengurusan yang dioperasikan oleh pihak pengurusan hendaklah pada kadar optima dalam mode perkhidmatan bersesuaian (transaksi secara online adalah digalakkan). Pejabat boleh dibuka kepada orang awam
 • Semua pejabat pengurusan hendaklah mendapatkan kebenaran beroperasi melalui sistem CIMS MITI di bawah Kluster Kerajaan Tempatan
 • Kapasiti pengurusan dan penyenggaraan skim strata melibatkan pengurusan pejabat dan pekerja operasi adalah maksima 80%. Kapasiti pekerja yang dibenarkan boleh ditingkatkan kepada 100% sekiranya kadar vaksinasi pekerja adalah 80% dan ke atas
 • Operasi melibatkan perkhidmatan keselamatan dan pembersihan dibenarkan beroperasi pada kapasiti penuh pekerja. Perkhidmatan keselamatan adalah tertakluk kepada SOP Sektor Industri Kawalan Keselamatan Swasta yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN)

BACA: PPN: SOP untuk individu yang telah menerima vaksinasi lengkap

Pengurusan Penyenggaraan Kerosakan

 • Semua urusan penyenggaraan dan pembaikan kerosakan adalah DIBENARKAN
 • Kerja-kerja penyenggaraan adalah tertakluk kepada SOP PPN Fasa 3 terkini yang dikeluarkan oleh MKN dan SOP Sektor Pembinaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kerja Raya (KKR)

Urusan Pengubahsuaian

 • Urusan pengubahsuaian di skim strata adalah DIBENARKAN dan tertakluk kepada SOP PPN Fasa 3 terkini yang dikeluarkan oleh MKN dan SOP Sektor Pembinaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kerja Raya (KKR)

Urusan Perpindahan

 • Urusan perpindahan di skim strata adalah DIBENARKAN
 • Individu yang hendak berpindah perlulah mendapatkan kebenaran pergerakan daripada PDRM bagi diri mereka dan pengendali perpindahan serta pekerja yang terlibat sekiranya perintah had pergerakan merentas daerah atau negeri masih berkuatkuasa; dan
 • Pemohon perpindahan di skim strata perlu memaklumkan tarikh dan masa perpindahan serta maklumat pengendali perpindahan kepada pihak pengurusan

pindah-rumah-sop-fasa-tiga-ppn
© andreypopov | 123rf

Pengurusan Pos / Courier / Pekerja Penghantaran

 • Dibenarkan penghantaran pos/pesanan/barangan ke lokasi yang ditetapkan oleh pihak pengurusan JMB/MC/Pengurus Harta seperti di ruang, alamat yang dituju dan sebagainya
 • Perlu mengamalkan kaedah penghantaran selamat (contactless delivery) untuk kurangkan risiko jangkitan
 • Perlu mematuhi tatacara Pengurusan Pelawat

Pengurusan Pelawat

 • Semua pelawat DIBENARKAN masuk ke kawasan skim strata dengan kelulusan oleh pihak pengurusan
 • Pihak pengurusan boleh menetapkan bilangan pelawat yang hadir dalam satu-satu masa
 • Pelawat yang telah diberi kebenaran dikehendaki mematuhi Protokol Kesihatan Umum di pos kawalan keselamatan atau mana-mana tempat lain yang ditetapkan serta membekalkan maklumat kepada pihak pengurusan untuk tujuan contact tracing
 • Pergerakan pelawat yang diluluskan oleh pihak pengurusan ke kawasan skim strata adalah terhad ke lokasi yang telah ditetapkan

BACA: Senarai semak item yang perlu disediakan di rumah sekiranya dijangkiti COVID-19

Pengurusan Pembekal Perkhidmatan (Service Provider)

 • Semua pembekal perkhidmatan adalah DIBENARKAN dan tertakluk kepada kelulusan pihak pengurusan

Pengurusan Kontraktor

 • Semua kontraktor / vendor / pekerja dibenarkan untuk memasuki skim strata untuk melaksanakan kerja penyenggaraan kerosakan. Pergerakan kontraktor / vendor / pekerja adalah terhad di unit atau kawasan yang terlibat sahaja
 • Kontraktor / vendor / pekerja dikehendaki membekalkan maklumat kepada pihak pengurusan untuk tujuan contact tracing sebelum memasuki skim strata. Kontraktor / vendor / pekerja yang merupakan warganegara Malaysia hendaklah mengemukakan maklumat pengenalan diri, manakala kontraktor / vendor / pekerja bukan warga negara hendaklah mengemukakan salinan paspot dan permit kerja yang sah serta nombor telefon terkini. Kontraktor / vendor / pekerja perlu mematuhi SOP Sektor Pembinaan yang dikeluarkan KKR
 • Kontraktor / vendor / pekerja hendaklah mematuhi Protokol Kesihatan Umum di pos kawalan keselamatan atau mana-mana tempat lain yang ditetapkan
 • Kontraktor / vendor / pekerja hendaklah melaksanakan kerja mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh pihak pengurusan

Pengurusan Penghuni

 • Penghuni boleh bergerak di skim strata dengan mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu (1) meter dan tertakluk kepada sebarang arahan terkini MKN
 • Sebarang aktiviti keagamaan, sukan dan rekreasi dan lain-lain aktiviti adalah tertakluk kepada SOP PPN Fasa 3 yang dikeluarkan oleh MKN
 • Penganjuran majlis rasmi adalah DIBENARKAN dan tertakluk kepada syaratsyarat yang terkandung di dalam SOP PPN Fasa 3 yang dikeluarkan oleh MKN. Penganjuran majlis sosial adalah TIDAK DIBENARKAN
 • Penganjuran seminar / bengkel / persidangan / pameran secara bersemuka adalah DIBENARKAN dan tertakluk kepada syarat-syarat yang terkandung di dalam SOP PPN Fasa 3 yang dikeluarkan oleh MKN

Pengurusan Harta Bersama (Common Property)

 • Penggunaan fasiliti sukan dan rekreasi adalah DIBENARKAN dan tertakluk kepada SOP Sektor Sukan dan Rekreasi, Kementerian Belia dan Sukan
 • Aktiviti sukan dan rekreasi yang DIBENARKAN adalah tertakluk kepada SOP PPN Fasa 3 yang dikeluarkan oleh MKN dan SOP Sektor Sukan dan Rekreasi oleh Kementerian Belia dan Sukan
 • Pengoperasian Harta Bersama selain daripada fasiliti sukan dan rekreasi adalah DIBENARKAN tertakluk kepada SOP PPN Fasa 3 yang dikeluarkan oleh MKN

BACA: (DIKEMASKINI) COVID-19: Cara pemantauan kendiri dan kuarantin di rumah sekiranya anda disahkan positif atau kontak rapat

Aktiviti Perniagaan, Dinein dan Pengurusan Pelanggan

 • Pengoperasian premis perniagaan di skim strata adalah DIBENARKAN tertakluk kepada SOP PPN Fasa 3 yang dikeluarkan oleh MKN
 • Aktiviti dine-in di restoran atau kafe adalah DIBENARKAN tertakluk kepada SOP PPN Fasa 3 yang dikeluarkan oleh MKN dan SOP berkaitan yang dikeluarkan oleh KPDNHEP
 • Semua pelanggan DIBENARKAN untuk memasuki premis perniagaan di dalam skim strata tertakluk kepada SOP PPN Fasa 3 yang dikeluarkan oleh MKN dan SOP berkaitan yang dikeluarkan oleh KPDNHEP

Semoga maklumat yang dikongsikan ini boleh membantu anda mematuhi SOP dengan lebih baik. Kami harap semua urusan anda akan dipermudahkan dan tetap dalam pematuhan SOP.

Penafian: Maklumat yang dipaparkan adalah berdasarkan rujukan Sektor Pengurusan Strata PPN yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Sebarang perubahan atau pindaan terhadap maklumat ini tertakluk kepada pihak kerajaan dan tidak melibatkan pihak iProperty.com.my

  Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

  Artikel Lain