Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

(DIKEMASKINI 2021) Apa itu cukai bagi pendapatan sewa rumah dan cara pengiraannya?

test

Anda masih lagi mencari cara mengira cukai pendapatan sewa rumah? Baca artikel ini untuk penyelesaiannya!

cukai-bagi-pendapatan-sewa-rumah
© Wong Yu Liang/ 123RF

BACA ARTIKEL TERKINI: Cukai pendapatan sewa di Malaysia dan pelepasan cukai untuk tuan rumah 2022 (YA 2021)

Pendapatan sewa individu merupakan kategori pendapatan yang akan dikenakan cukai. Jika ini merupakan kali pertama anda dikenakan cukai pendapatan sewa, anda pasti akan runsing, kerana anda masih perlu membayar ansuran bulanan rumah, insurans dan kos penyelenggaraan rumah.

TERKINI e-Filing 2023: Senarai pelepasan cukai pendapatan LHDN untuk e-Filing 2023 (tahun taksiran 2022)

1. Apa itu pendapatan sewa rumah?

Pendapatan sewa rumah merupakan apa-apa hasil pendapatan atau wang yang anda perolehi daripada menyewa hartanah kediaman. Untuk e-Filing, ia disenaraikan di bawah ‘Pendapatan Berkanun Daripada Sewa’ manakala untuk pemfailan cukai pendapatan secara manual, ia terletak di bahagian B2 (borang BE) atau bahagian B7 (borang B).

2. Apakah syarat dikenakan cukai pendapatan sewa rumah?

Secara definisinya, mana-mana jumlah yang diterima dari kegunaan atau menduduki hartanah akan dikira sebagai sewa dan boleh dikira sebagai pendapatan yang akan dikenakan cukai. Jangan panik, kerana jumlah yang diperolehi daripada sewa masih boleh dikurangkan.

Bagaimana caranya? Anda boleh membuat penolakan daripada perbelanjaan yang dibenarkan bagi rumah sewa yang diuruskan. Jumlah bersih yang ditolak daripada perbelanjaan yang dibenarkan akan dikira sebagai pendapatan yang akan dikenakan cukai Walaupun begitu, tidak semua perbelanjaan boleh ditolak daripada jumlah sewa tau!

Antara syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk pelepasan pendapatan sewa:

 • Pendapatan sewa tidak melebihi RM2,000 sebulan untuk setiap rumah kediaman oleh individu pemastautin Malaysia. Pengecualian ini tidak terhad kepada satu hartanah kediaman sahaja. Tuan rumah boleh mendapatkan pengecualian cukai sewa rumah untuk sebanyak mana hartanah kediaman miliknya, yang disewakan.
 • Hartanah kediaman mestilah disewakan berdasarkan Perjanjian Penyewaan Rumah yang sah disisi undang-undang. Perjanjian tersebut mestilah ditandatangani dan dimatikan setem Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) serta bertarikh pada atau selepas 1 Januari 2018.

3. Apakah perbelanjaan yang dibenarkan ditolak daripada pendapatan sewa rumah?

Perbelanjaan yang dibenarkan potongan daripada pendapatan sewa harta tanah adalah perbelanjaan langsung yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan. Antara perbelanjaan yang boleh ditolak ialah:

 • Cukai pintu dan cukai tanah
  • Cukai pintu dan cukai tanah merupakan cukai yang perlu dibayar setiap tahun oleh pemilik rumah
  • Cukai pintu tahunan perlu dibayar kepada pihak berkuasa tempatan manakala cukai tanah perlu dibayar kepada pejabat tanah.
  • Pastikan setiap kali pembayaran dibuat, simpan resit pembayaran sebagai bukti jika diaudit pihak LHDN
 • Faedah atas pinjaman
  • Faedah dibayar melalui pinjaman yang diambil bagi membiayai pembelian hartanah yang disewakan
  • Boleh rujuk kepada pihak bank yang memberikan pinjaman perumahan kepada anda. Bagi kebanyakan pinjaman rumah baharu, kadar faedah yang dibayar masih besar, ia merupakan jumlah yang sangat berbaloi untuk ditolak dari pendapatan sewa.
  • Faedah atas pinjaman ini biasanya akan dipamer oleh pihak bank di atas penyata pinjaman bank.
 • Premium insurans kebakaran
  • Premium insurans kebakaran yang dibayar berkaitan polisi insuran kebakaran yang diambil ke atas hartanah yang disewakan.
  • Pastikan dokumen berkaitan insurans serta syarikat insurans yang dibayar, disimpan dengan baik bagi memudahkan rujukan oleh pihak LHDN
 • Perbelanjaan mengutip sewa
  • Upah kutipan sewa dan perbelanjaan guaman yang dilakukan untuk menguatkuasakan pungutan sewa.
  • Jika menggunakan perkhidmatan seperti khidmat runner, anda boleh membuat surat lantikan sebagai bukti rasmi kepada pihak LHDN
 • Perbelanjaan yang dilakukan untuk memperbaharui penyewaan atau menukar penyewa
  • Perbelanjaan memperbaharui sewa
  • Contoh: kos stamping (matikan setem) perjanjian sewa di LHDN
 • Perbelanjaan pembaikan
  • Perbelanjaan pembaikan biasa yang bertujuan untuk menjaga hartanah  dalam keadaan yang sedia ada.
  • Contohnya, khidmat menghapuskan serangga perosak, membaiki paip yang rosak atau bumbung yang rosak.
  • Tidak dibenarkan: Perbelanjaan menaik taraf rumah. Contohnya, tukar bumbung rumah lama kepada bumbung rumah baru.

Lihat Panduan dan cara kira duti setem, yuran pengurusan dan guaman bagi perjanjian sewa di Malaysia untuk dapatkan informasi yang lengkap.

4. Cara pengiraan cukai pendapatan sewa rumah 

Sebagai contoh, Puan Linda menyewakan rumahnya dengan kadar RM1,500 sebulan pada tahun 2019 dan mempunyai perjanjian sewa yang sah antara pemilik dan penyewa. Berapakah jumlah pendapatan sewa yang akan dikenakan cukai terhadap Puan Linda?

Perkara Sewa (RM)BulanJumlah (RM)
Sewa diterima1,500x 1218,000
Belanja:   Tolak belanja 
Cukai tanah930
Faedah pinjaman bank4,200
Baiki kerosakan3,200
Insurans kebakaran350
Bayaran selenggara (JMB/MC)1,300
Kawalan serangga perosak500
Perbelanjaan yang ditolak10,480
Jumlah pendapatan sewa rumah yang dikenakan cukai   7,520

Kiraan cukai pendapatan sewa rumah bagi individu mudah jika betul caranya. Apa yang penting anda perlu sentiasa mengetahui perkembangan kemudahan dan pelepasan yang diberi oleh LHDN, supaya anda bukan sahaja boleh memanfaatkan pelepasan atau diskaun yang diberi, malah mengurangkan lagi jumlah cukai yang perlu dibayar. Di samping itu, simpan dan failkan bukti-bukti pembayaran seperti resit atau dokumen-dukumen yang berkaitan untuk digunakan jika perlu.

5. Berapakah kadar cukai pendapatan?

Seperti yang dinyatakan oleh LHDN, kadar cukai progresif bagi warganegara dan pemastautin adalah antara 0% dan 30% bergantung kepada jumlah bersih pendapatan.

Jika Puan Linda yang mempunyai pendapatan sewa rumah di atas juga mempunyai pendapatan penggajian, jumlah kedua-duanya akan digabung untuk mendapatkan jumlah pendapatan sebenar yang akan dikenakan cukai.

Namun, jumlah sebenar cukai yang perlu dibayar oleh Puan Linda hanyalah akan diketahui selepas mengisi semua maklumat yang diperlukan semasa e-Filing dan menolak pelepasan cukai pendapatan yang sesuai.

Ingin tahu lebih lanjut tentang pelepasan cukai yang dibentangkan semasa Bajet 2024? Dapatkan maklumat terkini mengenai Intipati Belanjawan MADANI Kedua dan insentif yang ada.

Disunting oleh Rebecca Hani Romeli

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain

Cukai pendapatan sewa

Pendapatan sewa rumah adalah hasil pendapatan atau wang yang diperolehi daripada menyewakan hartanah kediaman. Ia disenaraikan di bawah ‘Pendapatan Berkanun Daripada Sewa’ untuk e-Filing.
Pendapatan sewa dikenakan cukai berdasarkan jumlah bersih yang diperolehi selepas menolak perbelanjaan yang dibenarkan. Ini termasuk cukai pintu, faedah pinjaman, premium insurans kebakaran, dan lain-lain.
Ya, pendapatan sewa rumah akan digabung dengan pendapatan lain seperti pendapatan penggajian untuk mendapatkan jumlah pendapatan sebenar yang akan dikenakan cukai.
Simpan resit pembayaran, dokumen insurans, dan dokumen lain yang berkaitan dengan perbelanjaan ke atas rumah sewa untuk digunakan jika diperlukan semasa audit oleh LHDN.