Cari Panduan

Find tips, tools and how-to guides on every aspect of property

Apa berlaku kepada hartanah anda sekiranya anda meninggal dunia tanpa menulis Wasiat?

test

*Artikel ini telah dikemaskini pada 30 Mei 2020. 

Tanpa Wasiat, pengagihan harta pusaka boleh memakan masa 2 hingga 5 tahun atau lebih, bergantung kepada kerumitan kes. Di samping itu, jika ada kemelesetan, ini boleh memberi kesan besar kepada nilai harta pusaka anda. Bagi aset yang sensitif masa seperti pegangan saham, nilainya mungkin susut sebaik sahaja pemilikan sah bertukar tangan kepada mereka yang tersayang.

will-trust-inheritance-malaysia
© ktmoffit | Getty Images

Anda boleh baca versi Bahasa Inggeris di sini

Walaupun kebanyakan kita sedar kepentingan menulis Wasiat, kita masih tidak melakukannya. Pelbagai alasan diberi seperti tiada masa, usia dirasakan terlalu muda untuk menulis Wasiat, aset dirasakan terlalu sedikit dan akhir sekali, ada juga yang tak mahu berfikir tentang kematian.

Jadi, tak hairanlah sehingga Februari 2016, terdapat harta pusaka bernilai RM60 billion yang tak dituntut oleh ahli keluarga mereka yang telah meninggal dunia di Malaysia sejak Hari Kemerdekaan (1957). Angka ini meningkat daripada RM40 billion pada 2007. “Harta pusaka” di sini merujuk kepada harta dunia dan terdiri daripada harta boleh pindah milik seperti wang tunai dan harta tak alih seperti rumah dan tanah.

Senario ini menunjukkan betapa pentingnya menulis Wasiat. Wasiat yang sah menyebut aset, wasi dan benefisiari. Ia memudahkan harta peninggalan anda diagihkan secara adil dan mudah sekiranya anda meninggal dunia.

Baca: 4 Perkara mesti ada sekiranya anda nak buat wasiat harta sendiri

Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam topik ini, ada baiknya kita fahami maksud istilah-istilah perundangan yang kerap digunakan berikut:

Undang-undang kematian tak berwasiat – undang-undang yang menentukan bagaimana aset perlu dipindahkan dan pemiutang perlu dibayar sekiranya seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat.
Pentadbir – orang yang dilantik oleh keluarga atau mahkamah untuk mentadbir harta pusaka yang tidak meninggalkan wasiat.
Jaminan – biasanya bermaksud penjamin.
Wasi – seorang yang dilantik oleh seorang pewasiat untuk melaksanakan wasiat.
Aset Alih – komputer, barang kemas, kenderaan, hasil seni dan sebagainya.
Aset Tak Alih – harta tanah.
Ashabul Furud – waris yang berhak menerima sebahagian daripada harta si mati yang boleh diwariskan mengikut ketetapan syarak.
Benefisiari – keturunan yang akan menerima harta pusaka.
Zuriat – biasanya bermaksud anak-anak.

KETAHUI: 8 impak makro COVID-19 dan cabaran baharu terhadap sektor hartanah negara

Apa akan jadi kepada harta benda anda sekiranya anda meninggal dunia tanpa meninggalkan Wasiat?

will-malaysia-inheritance-property
Rockwills

Sekiranya anda meninggal dunia tanpa sebarang Wasiat, kematian anda akan diklasifikasikan sebagai “tak berwasiat”. Dengan kata lain, anda telah meninggal dunia tanpa meninggalkan arahan siapa yang patut menerima apa daripada harta pusaka anda, dan berapa jumlah atau nilainya. Ini termasuklah simpanan di dalam kesemua akaun bank, hartanah, dan aset lain yang menjadi milik anda di saat kematian.

Apa yang tidak termasuk dalam senarai ini adalah wang KWSP atau polisi insurans. Wang tersebut akan diberikan kepada penama di dalam akaun KWSP dan polisi insurans anda kerana kedua-dua perkara ini tertakluk di bawah akta yang berbeza (satu set undang-undang yang diluluskan oleh parlimen).

Apabila ini terjadi, undang-undang berkenaan kematian tak berwasiat akan menentukan bagaimana harta pusaka anda akan diagihkan. Di Malaysia, orang Islam dan bukan Islam tertakluk di bawah undang-undang pewarisan masing-masing yang berbeza. Perinciannya seperti berikut:

BAGI ORANG ISLAM – Apa akan jadi kepada harta benda anda sekiranya anda meninggal dunia tanpa meninggalkan Wasiat?

Untuk orang Islam, keluarga mereka perlu memenuhi beberapa langkah untuk selesaikan harta benda sekiranya tiada Wasiat. Disenaraikan dibawah adalah apa yang akan berlaku.

1) Harta pusaka anda akan dibekukan sehingga kes selesai.

2) Waris anda perlu membuat permohonan Sijil Faraid daripada Mahkamah Shariah, yang mengandungi maklumat mengenai nilai harta pusaka, nama-nama benefisiari yang berkelayakan dan bahagian setiap benefisiari. Proses ini biasanya memakan masa 5 hari bekerja.

3) Kemudian, kesemua Ashabul Furud (waris yang berhak menerima harta pusaka berpandukan ketetapan syarak) perlu bersepakat melantik seorang Pentadbir. Ini perlu dibuat secara bertulis dan disahkan oleh Majistret / Pesuruhjaya Sumpah.

4) Harta kekayaan anda akan diagihkan mengikut Undang-undang Shariah. Proses pengagihan harta ini adalah sama dengan sekiranya anda mempunyai Wasiat yang mengikut undang-undang (sama taraf dengan wasiat). Keutamaan akan diberikan kepada menguruskan perbelanjaan pengebumian dan diikuti dengan pembayaran sebarang hutang tertunggak termasuk zakat, haji yang tidak terlaksana dan nazar.

Hanya selepas kesemua pembayaran ini dibuat barulah baki harta pusaka anda akan diagihkan kepada benefisiari mengikut Faraid (undang-undang pewarisan Islam). Lihat carta di bawah untuk mengetahui lebih lanjut tentang bahagian yang berhak diperolehi oleh benefisiari anda menurut Faraid.

faraid-die-without-wasiat
Malaysian Financial Planning Council

5) Sekiranya umur benefisiari belum mencapai 18 tahun atau benefisiari seorang yang kurang upaya atau cacat akal, bahagian mereka akan didepositkan ke dalam Akaun Amanah di AmanahRaya dan boleh dituntut apabila mencapai usia 18 tahun atau usia yang dipersetujui di dalam Suratikatan Amanah.

6) Sekiranya anda tidak mempunyai ahli keluarga yang masih hidup, dan tiada sesiapa mahu menuntut harta pusaka anda, ia akan diberikan kepada Baitumal (institusi kewangan Islam).

7) Sebelum mengagihkan kekayaan anda, para benefisiari perlu memohon Surat Kuasa Mentadbir (Letters of Administration atau LA) daripada Mahkamah Tinggi. Bergantung kepada nilai harta pusaka atau aset, mereka juga boleh membuat permohonan LA di pejabat Pentadbir Tanah Daerah atau Amanah Rakyat Berhad. Di samping itu, Pentadbir perlu menyediakan 2 orang penjamin yang boleh menjamin nilai yang sama seperti aset kepunyaan anda. Ini biasanya memakan masa antara 6 hingga 9 bulan.

8) Penjamin ini bertanggungjawab memastikan harta pusaka anda diagihkan dengan betul dan akaun diuruskan dengan betul. Sekiranya pentadbir melarikan wang anda, jaminan dikehendaki membayar jumlah yang hilang kepada benefisiari yang sah.

9) Penjamin tidak diperlukan sekiranya nilai kasar harta pusaka anda adalah RM600,000 atau kurang daripadanya. Harta anda akan diagihkan oleh:

ASET ALIHASET TAK ALIH
oleh Amanah Raya Berhad di bawah seksyen 17 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995, yang boleh mentadbir harta pusaka anda tanpa memerlukan penjamin.oleh Pentadbir Tanah Daerah di bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955. Satu Arahan Pembahagian akan dikeluarkan dan penjamin tidak diperlukan.

10) Penjamin juga tidak diperlukan sekiranya sebuah syarikat amanah dilantik sebagai pentadbir atau pentadbir merupakan benefisiari tunggal.

BAGI ORANG BUKAN ISLAM – Apa akan jadi kepada harta benda anda sekiranya anda meninggal dunia tanpa meninggalkan Wasiat?

1) Harta pusaka anda akan dibekukan sehingga kes selesai.

2) Waris anda perlu melantik seorang Pentadbir. Keputusan ini memerlukan keizinan semua ahli keluarga yang terlibat dengan menandatangani surat Penolakan Pentadbiran dengan disaksikan oleh Majistret / Pesuruhjaya Sumpah.

3) Proses pengagihan harta anda adalah sama seperti jika anda mempunyai wasiat yang sah. Keutamaan akan diberikan kepada menguruskan perbelanjaan pengebumian, diikuti dengan pembayaran sebarang hutang tertunggak. Akhir sekali, baki harta anda akan pergi kepada benefisiari mengikut ketetapan Akta Pembahagian 1958 (pindaan 1997) untuk Semenanjung Malaysia dan Sarawak, manakala Intestate Succession Ordinance 1968 diguna pakai untuk Sabah.

AHLI KELUARGA YANG MASIH HIDUPSIAPA YANG BERHAKHAK
Isteri/suami sahajaIsteri/suami100%
Zuriat sahajaZuriat100%
Ibubapa atau ibu/bapa sahajaIbubapa atau ibu/bapa100%
Isteri/suami dan zuriatIsteri/suami

Zuriat

1/3

2/3

Ibubapa atau ibu/bapa dan zuriatIbubapa atau ibu/bapa

Zuriat

1/3

2/3

Isteri/suami, zuriat dan ibubapa atau ibu/bapaIsteri/suami

Zuriat

Ibubapa atau ibu/bapa

¼

½

1/4

Isteri/suami dan ibubapa atau ibu/bapaIsteri/suami

Ibubapa atau ibu/bapa

½

½

4) Mahkamah mungkin akan melantik seorang penjaga bagi anak-anak anda yang masih bawah umur (berusia di bawah 18 tahun). Mungkin ini bukan sesuatu yang anda sukai, tetapi sebenarnya penjaga yang dilantik ini tidak mempunyai kuasa penuh ke atas kekayaan anda. Individu ini masih memerlukan kebenaran mahkamah setiap kali ingin mengeluarkan atau menggunakan wang anda bagi menyara kos membesarkan dan memberi pendidikan kepad anak-anak anda.

5) Sebelum mengagihkan kekayaan anda, para benefisiari perlu memohon Surat Kuasa Mentadbir (Letters of Administration atau LA) daripada Mahkamah Tinggi. Bergantung kepada nilai aset, mereka juga boleh membuat permohonan LA di pejabat Pentadbir Tanah Daerah atau Amanah Rakyat Berhad. Di samping itu, Pentadbir perlu menyediakan 2 orang penjamin yang boleh menjamin nilai yang sama seperti aset kepunyaan anda. Ini biasanya memakan masa antara 6 hingga 9 bulan.

6) Penjamin ini bertanggungjawab memastikan harta pusaka anda diagihkan dengan betul dan akaun diuruskan dengan betul. Sekiranya pentadbir melarikan wang anda, penjamin dikehendaki membayar jumlah yang hilang kepada benefisiari yang sah.

7) Penjamin tidak diperlukan sekiranya nilai kasar harta pusaka anda adalah RM600,000 dan kurang daripadanya. Harta anda akan diagihkan oleh:

ASET ALIHASET TAK ALIH
oleh Amanah Raya Berhad di bawah seksyen 17 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995, yang boleh mentadbir harta pusaka anda tanpa memerlukan penjamin.oleh Pentadbir Tanah Daerah di bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955. Satu Arahan Pembahagian akan dikeluarkan dan penjamin tidak diperlukan.

Saya tak banyak harta, perlukah saya meninggalkan Wasiat?

will-and-trust-real-estate-malaysia
wirojsid/rf123

Ini merupakan salah satu sebab ramai orang tidak menulis wasiat. Anda juga boleh memilih berbuat demikian jika berpuas hati dengan undang-undang yang menentukan bagaimana aset anda akan diruskan.

Benar, anda mungkin hanya ada RM500 di dalam akaun bank sekarang dan menyewa bilik, tiada kereta, tiada simpanan, tiada anak. Jadi anda tidak nampak kepentingan menulis wasiat ini. Tetapi apa yang kebanyakan orang tidak tahu adalah wasiat bukan sekadar untuk mengagihkan kekayaan anda, tetapi boleh juga melibatkan perkara lain.

Mungkin anda mempunyai koleksi CD yang ingin diberikan kepada sahabat baik, pokok-pokok yang ingin diberikan kepada ibu atau pakaian yang yang ingin didermakan apabila anda kembali kepada Pencipta. Wasiat mungkin merupakan satu-satunya cara individu ini dapat memperolehi harta kesayangan anda ini.

Di dalam wasiat anda, anda boleh menentukan siapa yang akan menjadi Wasi anda, iaitu individu yang mempunyai kuasa menentukan segala pemilikan anda tidak kira berapa nilainya diberikan kepada orang yang sepatutnya. Ia seperti permintaan terakhir dan penyelesaian yang baik untuk orang tersayang.

Fikirkan lah. Ia tidaklah sesukar yang anda sangka.

Jadi, mahukah anda meninggalkan Wasiat?

Topik ini mungkin sesuatu yang menakutkan, tetapi sebenarnya konsepnya serupa sahaja dengan pemilikan insurans nyawa atau perubatan, iaitu sediakan payung sebelum hujan. Janganlah anggap ia seperti sengaja mencari bala, tapi anggaplah anda berfikir tentang kematian di sudut praktikal.

Jika anda membuat keputusan tidak menulis Wasiat buat masa ini, pastikan anda menilai isu ini semula di kemudian hari kerana keadaan berubah. Anda mungkin mendapat anak atau harta yang banyak, atau mungkin jatuh sakit dan lanjut usia.

Dan sekiranya anda sudah pun mempunyai hasrat tetapi belum berbuat apa-apa, ada banyak bank dan syarikat pengurusan amanah yang menawarkan perkhidmatan menulis Wasiat. Anda juga boleh menghubungi Amanah Raya Berhad untuk membuat Wasiat. Akhir sekali, jika anda memilih untuk menghubungi peguam bagi menulis Wasiat anda, pastikan anda lantik yang pakar dalam bidang ini bagi mengelakkan sebarang masalah di kemudian hari.

*Artikel ini diolah semula daripada “What Happens To Your Assets If You GO Without Leaving a Will?” yang diterbitkan kali pertama di Loanstreet.com.my | Disunting oleh Reena Kaur Bhatt

Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.

Artikel Lain